סגור
ביטוח נסיעות לחו"ל – אל תצאו מהארץ בלעדיו
ביטוח נסיעות לחו"ל: "פרשנות חברת הראל אינה עולה בקנה אחד עם נוסחה הפשוט של הפוליסה" (Shutterstock)

פרסום ראשון
הטבעת שאבדה בטיול הובילה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח הראל

בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נטען, כי הראל שילמה בעבר למבוטחים פיצוי חלקי במסגרת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל במקרה של אובדן כבודה יקרת ערך בטענה שישנה מגבלת פיצוי של 300 דולר לכל פריט. התובעים טענו כי לפי פוליסת הביטוח, המגבלה לדבר ערך היא 500 דולר

בית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר השבוע הגשת תביעה ייצוגית נגד הראל חברה לביטוח. במסגרת בקשת האישור שהוגשה בספטמבר 2020 והוערכה בכ- 447 מיליון שקל, נטען על ידי המבקשים, פרופ' אשר מעוז ורעייתו, כי חברת הביטוח הפרה את חובת הגילוי החלה עליה לעניין פוליסת ביטוח כבודה במסגרת נסיעות לחו"ל. על פי הנטען בבקשת האישור, בני הזוג רכשו ביוני 2019 פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל של הראל בסך כ-156 שקלים. במהלך שהותם של המבקשים בחו"ל אבד להם תיק עם מוצרי קוסמטיקה וטבעת יקרה. המבקשים דיווחו להראל כי שמאי העריך את הטבעת בסך של 9,000 שקל. המבקשים טענו כי להפתעתם הסכימה הראל לפצותם בסך של 250 דולר בלבד, בטענה כי קיימת מגבלה לכל פריט עד לסכום של 300 דולר בלבד, וכי קיימת השתתפות עצמית בסך של 50 דולר. לטענת המבקשים, פוליסת הביטוח אינה קובעת כך אלא נקבע בפוליסה כי בגין אובדן או גניבה של פריטים 'יקרי ערך' ישולם סך של 500 דולר פיצוי וינוכו דמי השתתפות עצמית בסך של 50 דולר. מנגד טענה הראל כי כל הסעיפים הנוגעים לאובדן או גניבה של כבודה כפופים לסעיף המתייחס למגבלה של פריט עד ל- 300 דולר.
בני הזוג טענו באמצעות עוה"ד פרופ' אבי וינרוט ואריק מגידיש, ממשרד פרופ' אבי וינרוט ושות' כי אם הייתה הראל מעוניינת להגביל בפוליסה את כל הפריטים הנוגעים לאובדן או גניבה של כבודה לסכום של 300 דולר בלבד, הרי שהיה עליה לכתוב את הדברים בצורה מפורשת וברורה. מכאן שעל הראל היה לשלם לבני הזוג סך של 500 דולר בניכוי השתתפות עצמית.
1 צפייה בגלריה
עו"ד אבי וינרוט חדש
עו"ד אבי וינרוט חדש
עו"ד אבי וינרוט
(צילום: יח"צ)
מנגד טענה הראל, כי מהפוליסה עולה כי תקרת הפיצוי עבור אובדן פריט כבודה בודד כלשהו היא 300 דולר וכאשר מדובר באובדן של מספר פריטי כבודה שהם דברי ערך תקרת הפיצוי המצרפית לסך דברי הערך היא 500 דולר. עוד נטען כי גבולות הכיסוי של פרק הכבודה כתובים בלשון ברורה.
השופט דורון חסדאי הורה על קבלת עמדת המאסדר ובמרץ 2021 הוגשה עמדת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביחס לנטען בבקשת האישור. המאסדר ציין במסגרת עמדתו כי לאחר עיון בפוליסה ובתנאיה, עמדתו היא כי פרשנות חברת הראל אינה עולה בקנה אחד עם נוסחה הפשוט של הפוליסה. לדבריו הפוליסה על סעיפיה השונים קובעת חלוקה ברורה בין פריטים המוגדרים "דברי ערך" בגינם גובה הכיסוי הביטוחי מוגבל לתקרה של 500 דולר ובין פריטים המוגדרים "פריט בודד" בגינם גובה הכיסוי הביטוחי מוגבל לתקרה של 300 דולר. בנובמבר 2023 במסגרת הודעה מטעמה ציינה הראל כי היא ערכה שינויים בנוסח הפוליסה על מנת להסיר כל חשש להבנה שגויה מצדו של המבוטח, וכי התקבל אישור הרגולטור לנוסח הפוליסה. מנגד המבקשים בירכו על תיקון הפוליסה, אך ציינו כי אין בתיקון כדי לייתר את ניהול התביעה הייצוגית, שכן עניינה של התובענה הוא בפיצוי והשבה של כספי מבוטחי עבר.
בסופו של יום, השופט אישר השבוע לנהל את התביעה כייצוגית וקבע כי "המדובר בחוזה ביטוח, בעל אופי צרכני ויש ליתן אף משקל לפערי הכוחות הקיימים בין הצדדים. אילו הייתה מעוניינת המשיבה (חברת הביטוח הראל-ל.ד) לקבוע כי גבול האחריות של פריט "דבר ערך" יבוא בגדרי פריט "כבודה", היה עליה לציין זאת בפוליסה במפורש ובאופן ברור, כפי שאכן עשתה בנוסח המתוקן של הפוליסה". עוד קבע השופט כי במקרה הנוכחי אין חולק כי פרשנות הראל "לפוליסה והתנהלותה – שלא מצאתי לקבלן גרמה מחד נזק כספי למבוטחים ומאידך הניבה להראל רווח/חסכון כספי - "טובת הנאה"". בית המשפט הגדיר את הקבוצה המיוצגת כ"כל מי שרכש ו/או היה מבוטח בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל אצל המשיבה (הראל-ל.ד) בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת האישור, ואירע לו מקרה ביטוח של אובדן או גניבה של כבודה המוגדרת כ"דבר ערך" בשווי של למעלה מ- 300 דולר, והוא לא פוצה על מלוא הסכום עד לסך של 500 דולר על ידי המשיבה". השופט הורה להראל לשלם את הוצאות המבקשים בהליך בסך 40 אלף שקל.