סגור

חברת הדלק טן נגד משרד רו"ח שלה פאהן קנה: לא התריעו על חוב עתק של לקוח

הגישה לביהמ"ש המחוזי בתל אביב תביעה בסך 30 מיליון שקל כנגד משרד רואי החשבון ששימש במשך שנים כמשרד רו"ח המבקרים שלה; הטענה: רואי החשבון היו ערים לחוב מהותי של 44 מיליון שקל לחברה - ולא עדכנו את מנהליה כנדרש

טן חברה לדלק שבבעלות קרן אייפקס, מחברות הדלק הגדולות בישראל, הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בסך 30 מיליון שקל כנגד משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', ששימש לטענתה במשך שנים כמשרד רואי החשבון המבקרים של החברה.
בכתב התביעה טוענת טן, באמצעות עורכי הדין אורן גרוס, ערן שמעוני, מעין באהר ואלעד ירמיהו, ממשרד שמעוני גרוס ושות', כי בחודש פברואר 2020 התברר לדירקטוריון החברה, כי לקוח אשר רכש מהחברה מוצרי דלק, צבר חוב לחברה בסכום של כ-44 מיליון שקל. עוד נטען, כי מדובר בחוב הגדול פי שניים מהרווח השנתי של טן, אשר עמד בשנת 2018 על כ-20 מיליון שקל.
על פי הנטען מדובר בחוב שמרביתו, כ-35 מיליון שקל, נוצר והצטבר במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר 2018 ועד חודש פברואר 2020, לא גובה בביטחונות, וגם ביטוח אשראי שהיה קיים בגין חלק קטן ממנו, בוטל - גם זאת ללא ידיעת הדירקטוריון. "חוב זה הוא חוב מהותי, שהעמיד את החברה ובעלי מניותיה בסיכון כלכלי משמעותי, אשר, לצערה של החברה, התממש. חוב זה, כמעט כולו, הפך לחוב אבוד", נטען.
בכתב התביעה טוענת טן, כי במשך שנים ארוכות, לרבות בתקופה הרלוונטית לתביעה, פאהן קנה סיפק לטן שירותים שונים, בהם שירותי ביקורת וסקירה של דוחות כספיים, שנתיים ורבעוניים. במסגרת השירותים שסיפק פאהן קנה לטן, רואי חשבון מטעם פאהן קנה גם השתתפו בישיבות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה ובישיבות דירקטוריון של החברה.
חברת טן טוענת עוד כי הגם שרואי החשבון מטעם פאהן קנה היו ערים לחוב ולהיותו חוב מהותי, הגם שבישיבות האמורות נדונו נושאים הקשורים לחובות לקוחות החברה (בהיקפים הנמוכים משמעותית מחוב הלקוח), וחרף חובותיהם המקצועיות, רואי החשבון מטעם פאהן קנה לא אמרו דבר בנוגע לחוב, שכלל לא עלה לדיון.
1 צפייה בגלריה
תחנת תדלוק טן בנזין דלק
תחנת תדלוק טן בנזין דלק
תחנת תדלוק של טן
(גיל נחושתן)
עוד נטען כי רואי החשבון גם לא אמרו דבר בנוגע לעובדה, כי החוב הולך ותופח ללא מגבלה, כתוצאה מאשראי הולך וגדל הניתן ללקוח, וזאת למרות שהלקוח לא עמד בהתחייבויותיו לפרוע את חובותיו השוטפים לחברה (ובדיעבד אף התברר לדירקטוריון החברה, כי חובות אלו נפרסו מחדש ללקוח, פעם אחר פעם). בכתב התביעה טוענת טן, כי פאהן קנה ורואי החשבון מטעמו התרשלו ולא מילאו את תפקידם כמתחייב. בכלל כך טן טוענת, כי רואי החשבון לא הסבו את תשומת הלב של חברי ועדת המאזן ודירקטוריון החברה לצמיחת החוב, לחשיפה המשמעותית ולנזק הכבד שצפוי להיגרם לחברה כתוצאה מכך.

מה ידע המנכ"ל לשעבר?

טן טוענת בתביעה כי " פאהן קנה ורואי החשבון מטעמה היו ערים בזמן אמת לחוב. בדיעבד הם אף הודו בכך, אך טענו כי התשובות שקיבלו בקשר לחוב (של הלקוח – ל.ד) , ממי שכיהן בתקופה הרלוונטית כמנכ"ל החברה, הניחו את דעתם. ואולם אין ולא יכול להיות לגרסה זו יסוד".
טן מוסיפה כי לאחר שהתגלו העובדות בנוגע לחוב הלקוח לדירקטריון החברה, "רואי החשבון בפאהן קנה טענו כי אכן ידעו אודות החוב וצמיחתו. לטענת רואי החשבון, כל השיח בנושא זה, התנהל בינם ובין ערן וקנין (מנכ"ל החברה עד אפריל 2019). לטענתם, הם שאלו גורמים אלה שאלות והתשובות שקיבלו הניחו את דעתם".
עוד נטען בתביעה כי פאהן קנה הניחה כי המנכ"ל לשעבר מביא את העובדות לידיעת חברי דירקטוריון חברת טן, וכי העובדה שוקנין כיהן כמנכ"ל החברה וכיו"ר הדירקטוריון, אינה מקלה עם פאהן קנה. "ההיפך הוא הנכון, עובדה זו חייבה את רואי החשבון של פאהן קנה לנהוג בזהירות מוגברת. היא חייבה את רואי החשבון שלא לסמוך על כך שהלה יביא לידיעת דירקטוריון החברה את השיחות שלטענתם קיימו עמו ואת מלוא העובדות הנוגעות לחוב", נטען. טרם הוגש כתב הגנה מטען פאהן קנה.
עו״ד ערן בצלאל ממשרד ש. הורוביץ, בא כוח פאהן קנה, מסר: "אין כל בסיס לתביעה זו. פאהן קנה תשיב באופן סדור לטענות המפורטות, במסגרת כתב ההגנה מטעמה".