סגור

תיק 4000
נתניהו ואלוביץ' לביהמ"ש: לא לאפשר השלמת חקירה לאבי אלקלעי

לטענת שאול ואיריס אלוביץ', אלקלעי לשעבר שעבר עורך וואלה, התכתב עם התובעת הראשית בתיק במסרונים אישיים והבהיר כמה הוא מגויס לסייע לה. נתניהו טוען כי "השלמת חקירה אינה המקום לתיקון פגמים שהתגלו בטיעוני המאשימה"

שאול ואיריס אלוביץ' פנו היום (ב') לבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת תיק 4000 וביקשו מביהמ"ש להורות למאשימה שלא לערוך את "השלמת החקירה" הפסולה לדבריהם, עליה "הודיעה" שבכוונתה לערוך לאבי אלקלעי, לשעבר עורך אתר וואלה. גם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו מתנגד להשלמת החקירה.
עוד מבקשים השניים כי ביהמ"ש יעשה שימוש בסמכותו וימנע את המשך שיבוש ההליך הפלילי ואת המשך הפגיעה הקשה בזכויותיהם. הודעתם הוגשה בהמשך להודעת המדינה לפיה בכוונתה לבצע בימים הקרובים השלמת חקירה של עד התביעה, אבי אלקלעי, לשעבר עורך אתר וואלה.
1 צפייה בגלריה
מימין שאול אלוביץ' ו בנימין נתניהו 12.8.19
מימין שאול אלוביץ' ו בנימין נתניהו 12.8.19
מימין: שאול אלוביץ' ו נימין נתניהו
(צילום: אוראל כהן, אלעד גרשגורן)
בני הזוג אלוביץ' טוענים באמצעות עוה"ד ז'ק חן ומיכל רוז-עוזר כי "המאשימה אינה מגלה לבית המשפט, כמתחייב מהודעתה החריגה בשלב זה של המשפט, כי 'העד האחד' שלו מתכננת המאשימה לערוך השלמת חקירה 'קצרה וממוקדת', יצר קשר במסרון פמיליארי עם התובעת הראשית בתיק זה, בעיצומה של עדותו הנגדית של העד אילן ישועה (מנכ"ל וואלה לשעבר - ל.ד) ומבלי שהוא יודע מה צופן בחובו חומר החקירה החדש, בזו הלשון: 'הי יהודית (הכוונה לעו"ד יהודית תירוש מפרקליטות מיסוי וכלכלה -ל.ד), מרגיש צורך לכתוב את מה שאני מניח שאת היודעת היטב. כל הפניות מפוליטיקאים ודמויות מהתחום המסחרי בשנים 2015 ו-2016, תקופת היותי עורך ראשי, כולן הועברו מאילן אלי וטופלו על ידי. רק במקרים של פניות של הנתניהוז ואלוביץ שסירבתי לבצע, אילן הלך מעל ראשי. כל הפניות האלה שהן אכן שיגרתיות בכל גוף תקשורת מסתכמות בלא יותר מ-5% של התערבויות בתוכן אל מול 95% של פניות במסגרת אונס התוכן הקבוצתי בוואלה למען נתניהו. הספין של ההגנה צפוי ועדיין מקומם ולכן היה חשוב לי לכתוב לך כעת. יום נעים'".
האלוביצ'ים טוענים במסגרת תגובתם היום כי במצב דברים רגיל, "להגנה היתה ניתנת ההזדמנות לעמת דברים אלה של העד עם חומר החקירה המפריך את דבריו כליל וחושף את שקריו. מכאן גם הסכנה שבהעמדת העד הזה בחקירה בה תינתן לו הזדמנות לנסות להלבינם תוך פגיעה קשה ומהותית בזכות ההגנה לעמתו עם החומר לראשונה על דוכן העדים. המאשימה גם אינה מגלה לבית המשפט , כי מכל עדי התביעה היא בחרה דווקא בעד האחד, שלא רק שעוינותו האישית לרה"מ נתניהו היא ברורה וידועה, אלא שהוא אף מתכתב עמה במסרונים אישיים ומבהיר לתובעת הראשית בתיק עד כמה הוא מגויס לסייע לה".
בני הזוג אלוביץ טוענים כי "בנסיבותיו הספציפיות של ענייננו, טענת המאשימה כאילו "השלמת חקירה" באופן המבוקש על ידי המאשימה היא פררוגטיבה הנתונה לה, היא מופרכת".
גם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, הגיב היום לביהמ"ש באמצעות עו"ד בעז בן צור וציין כי המאשימה אינה רשאית לבצע השלמת חקירה חלקית, מגמתית וסלקטיבית, "שאין בה אלה נסיון להדוף טענות הגנה כפי שנחשפו בפניה עד כה... השלמת חקירה אינה המקום לתיקון פגמים שהתגלו בטיעוני המאשימה, בנסיון לשפץ ולהנדס את החוסרים שנמצאו שעליהם הצביעה הגנה פעם אחר פעם. השלמת חקירה אינה מקצה שיפורים".