סגור
גן ילדים ב קיבוץ בארי שנפגע מהתקפת הטרור מלחמת עזה
גן ילדים בקיבוץ בארי שנפגע מהתקפת הטרור של חמאס (צילום: גדי קבלו)

פרסום ראשון
אנרגיה מתחדשת ומענקי עבודה: התוכנית האסטרטגית לשיקום עוטף עזה

סיבים אופטיים ותשתיות סלולר, תחנות רכבת ומענקים לתושבים שישמרו על מקום עבודתם - אלה רק חלק מהצעדים שמופיעים במתווה לשיקום חבל התקומה (עוטף עזה) שהופץ להערות משרדי הממשלה. המסמך אמנם ראשוני, אך אפשר ללמוד ממנו על התוכניות שהמנהלת מתכוונת להוביל

סיבים אופטיים ותשתיות סלולר לדור 4, ו-5, תחנות רכבת חדשות, מענקים לתושבי חבל התקומה שישמרו על מקום עבודתם בו. אלה מעט מהצעדים שמופיעים במתווה לשיקום חבל התקומה (עוטף עזה), שהופץ להערות משרדי הממשלה והגיע לידי כלכליסט. המסמך הוא טיוטה ראשונית שעשויה להשתנות בעקבות הערות המשרדים, אך אפשר ללמוד ממנו על תוכניות העבודה שהמנהלת מתכוונת להוביל.
המסמך הוא אבן דרך ראשונה לגיבוש תוכנית חומש אסטרטגית, תקציב המנהלת עדיין לא מופיע בו אך יגובש באופן סופי בקרוב משום שהכוונה היא להעלות אותו לאישור הממשלה בעוד כמה ימים. המסמך משרטט קווים כלליים, אך 30 ימים לאחר אישורו המנהלת תציג תוכניות מופרטות הכוללות יעדים. 60 יום אחר כך יפורטו כלי הפעולה למימוש היעדים וחלוקת התקציב השנתי לכל אחד מהתחומים. תוכנית אסטרטגית החמש שנתית תוצג לממשלה במלואה לאחר 120 ימים. ישתתפו בהכנתה משרדי הממשלה, נציגי הרשויות המקומיות ותושבי החבל.
צעד מרכזי חשוב שאמור לצאת לדרך לאחר אישור המתווה הוא חוק ייעודי לחבל התקומה. תזכיר החוק יופץ 45 ימים לאחר אישור המתווה והוא נועד לעגן את ייחודו של חבל הארץ. הצורך בחקיקה נולד כלקח מטיפול באירועי אסון במדינות אחרות. התברר כי אחד המכשולים לשיקום אזור מוכה אסון הוא בירוקרטיה שמסרבלת הליכים. החוק אמור לאפשר למנהלת לדלג מעל המכשולים. בנוסף, כדי לאפשר לה לאשר במהירות החלטות נכתב במסמך כי ראש הממשלה יהיה זה שחתום על הצעות החלטה שהיא תגבש ואלה יעלו לאישור הממשלה או הקבינט החברתי כלכלי. אמצעי נוסף להאצת הליכים הוא צירוף החשב הכללי וראש אגף תקציבים לצוות המנהלת להסרת חסמים.
על פי המסמך המנהלת תפרסם פעמיים בשנה דו"חות ביצוע שבהן תפרט תקציבים שהיא העבירה למשרדי הממשלה, לרשויות המקומיות ולקהילות, תפוקות ואבני דרך עיקריות, עמידה ביעדים שיוגדרו וכן ניתוחים ברמה כוללת.
לצד ראש המנהלת תפעל וועדה מקצועית מייעצת, אך לא ברור אם יהיו לה סמכויות אופרטיביות. הוועדה תתכנס לפחות פעם ברבעון, ויהיו בה 14 חברים אנשי מקצוע ומומחים מובילים בתחומם, תינתן עדיפות לתושבי החבל. בין היתר מבקשים לאתר מומחים מארגוני החברה האזרחית ומהאקדמיה בתחומי החינוך, הבריאות, החוסן הקהילתי וטיפול בטראומה, נציגות של העם היהודי בתפוצות, גורמי פילנתרופיה מובילים, וגורמים מהמגזר העסקי בדגש על הייטק ותעשייה.
המנהלת פועלת לא רק לשיקום האזור אלא גם כדי לפתח אותו ולהפוך למוקד משיכה משגשג, לכן מוגדרים 5 יעדים מרכזיים: חיזוק האמון, החוסן והתקווה של הקהילות; חידוש, שדרוג והרחבת תשתיות ודיור; פיתוח כלכלי; פיתוח החקלאות; ופיתוח רשויות המקומיות.
על פי המתווה תוכנית החומש תפעל בתחומי חינוך, תרבות, רווחה, בינוי, תשתיות תקשורת ותחבורה, תעסוקה מסחר וחקלאות. בין היתר מוצע להפוך את ייצור האנרגיה למנוע צמיחה כללי - למשל על ידי קידום ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת והשקעה במתקני אגירה (בהתבסס על תוכנית משרד האנרגיה כפי שפורסם ב"כלכליסט" בשבוע שעבר).
בתחום התעסוקה יהיו בין היתר מענקים לעובדים שימשיכו לעבוד במקום עבודתם המקורי בחבל התקומה על אף שמקום המגורים הזמני מרוחק. כמו כן יהיו תמריצים כלכליים, תוכניות לליווי תעסוקתי, הכשרות, הסבות מקצועיות. יגובש מתווה להשקעות בתשתיות טכנולוגיות, מיכון ואוטומציה המוכוונים לצמצום התלות בעובדים זרים. יבחנו הקלות רגולטוריות לעסקים בחבל התקומה שפועלים בשווקים העולמיים.
שר החינוך יואב קיש הצהיר כי יקים אתר הנצחה לאירועי 7 באוקטובר אבל לפי המסמך המנהלת היא זו שתפעל להנצחת האירועים. היא תעסוק בשימור זיכרון, תיעוד ושימור עדויות, ממצאים ומבנים בעלי חשיבות היסטורית.
משל"ט אופק חדש שבראשו האלוף במיל רוני נומה, הוקם על ידי משרד הביטחון עם פרוץ המלחמה ומשמש זרוע ביצועית בעוטף יהיה אחראי למרכיבי הביטחון האזרחי, וכן לפרויקטים של בינוי ותשתיות. מנהלת תקומה תקצה להפעלתו בתחומי האחריות שלה 30 מיליון שקל. בנוסף תקציב המשל"ט לפעילות שוטפת יהיה 15 מיליון שקל והוא יעסיק 20 משרות לתקופה של 5 שנים.