סגור

מחקר: מעונות היום לא תורמים לכישורי קריאה בשל רמתם הנמוכה

לפי מרכז טאוב, אין הבדל בין הישגי הקריאה של תלמידי כיתה ד' שהלכו למעון לבין אלה שלא הלכו למעון. מחקר נוסף של המרכז מעלה כי רק 18% מהילדים הערבים בגיל 3־0 הולכים למסגרת מפוקחת וממוסדת, לעומת 26% מהיהודים הלא חרדים

בניגוד למצופה, השתתפות של ילדים במעונות יום או במשפחתונים בישראל לא תורמת להישגי הקריאה שלהם בבית הספר היסודי. כך עולה ממחקר של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. החוקרים מעריכים שהדבר נובע מרמה הנמוכה של החינוך לגיל הרך בישראל. מחקר נוסף שמפרסם היום המרכז מגלה שהמאמץ הממשלתי בתוכנית 922 להרחיב את מסגרות הילדים המפוקחות בחברה הערבית נכשל ויותר מ־80% מהילדים הערבים אינם שוהים במען מפוקח.


המחקר בעולם הכיר בעשורים האחרונים בכך שלגיל הרך השפעה מכרעת יותר מכל גיל אחר על התפתחות המוח. הוא תורם להשכלה, להכנסה וגם למניעת עבריינות. את המחקר בנושא הישגי התלמידים ערכו החוקרים חי וקנין ופרופ' יוסי שביט, שהשתמשו בנתוני מבחן PIRLS משנת 2016 (האחרון שנערך בישראל), שבחן את הישגי הקריאה של תלמידי כיתה ד'. מהמחקר עולה כי כאשר מנטרלים השפעה של מאפייני המשפחות (למשל השכלת הורים), הישגי הילדים שהשתתפו במסגרות בגילאי לידה עד שלוש אינם שונים מאלה של ילדים שלא השתתפו בהן. הדבר נכון בקרב יהודים וערבים.
2 צפייה בגלריה
אינפו הפערים בין ערבים ליהודים בגיל הרך
אינפו הפערים בין ערבים ליהודים בגיל הרך
אינפו הפערים בין ערבים ליהודים בגיל הרך
זהו ממצא מפתיע שכן ידוע שהשתתפות במסגרות גיל רך מעלה מאוד את ההישגים של ילדים, בייחוד משכבות חלשות. החוקר חי וקנין אומר ש"ייתכן שההסבר לכך טמון באיכות הנמוכה של המסגרות כיום. במסגרות אלו אין תוכנית לימודים סדורה, איכותן ירודה בהשוואה למקובל במדינות ה־OECD והפיקוח עליהן מוגבל מאוד". וקנין מקווה שהחלת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות והתקנות הנלוות לו על כלל מסגרות החינוך לגילאי לידה עד שלוש תביא לשיפור איכות המסגרות.

2 צפייה בגלריה
ילדים קוראים לומדים
ילדים קוראים לומדים
ילדים לומדים
(צילום: תומי הרפז)

מחקר נוסף שמפרסם מרכז טאוב מגלה שלמרות ש־58% מהילדים בחברה הערבית חיים במשפחות עניות, בשנת 2019 רק 18% מהילדים הערבים בגילאי 0־3 השתתפו במסגרות המפוקחות והמסובסדות. זהו שיעור נמוך לעומת 39% מהילדים החרדים ו־26% מהילדים היהודים הלא חרדים. כ־41% מהילדים הערבים במסגרות המפוקחות נכנסו אליהם מתוקף חוק פעוטות בסיכון (כלומר החוק מחייב שיבוץ שלהם) לעומת 11% בלבד ברשויות יהודיות לא חרדיות ו־8% ברשויות חרדיות. 46% מהילדים במסגרו המפוקחות בחברה הערבית נמצאים במסגרות קטנות של משפחתונים ולא במעונות יום לעומת שיעור של כ־6% בקרב יהודים הלא חרדים וכ־21% מהחרדים.