סגור
שדה של סלק סוכר בגרמניה
שדה של סלק סוכר (ארכיון) (צילום: בלומברג)

בלעדי
אדמה תובעת 263 מיליון שקל מחברת ביטוח אוסטרלית: "מתנערת מתשלום פיצויים"

החברה סיפקה לחקלאים בצרפת מוצרים להגנה על גידולי סלק סוכר, ונתבעה בטענה שגרמו נזקים ליבול; בעקבות כך פנתה אדמה לחברה המבטחת, QBE, אך לטענתה קיבלה פיצוי חלקי בלבד

חברת אדמה פתרונות לחקלאות (בעבר מכתשים אגן) תובעת 263 מיליון שקל מחברת הביטוח האוסטרלית QBE, בטענה כי הותירה אותה להתמודד על חשבונה עם תביעות שהוגשו נגדה.
לפי התביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב באמצעות עוה"ד קובי קפלנסקי ושגית צוברי, אדמה מייצרת ומשווקת בין השאר את החומרים "גולטיקס דו" ו"מרקיז", המשמשים להגנה על היבול בשלבים המוקדמים; בעקבות אספקת המוצרים לחקלאים בצרפת, באמצע 2021 החלה התובעת לקבל תלונות ודרישות כספיות רבות מחקלאים בצרפת שהשתמשו במוצרים לגידול סלק סוכר בטענה שהתגלו נזקים ופגמים ביבולים. כמו כן הוגשו לה דרישות ותביעות כספיות ממפיצי המוצרים, מחברות הקטיף וממפעלים אשר רוכשים ומעבדים את היבול החקלאי ומייצרים ממנו סוכר.
לפי התביעה, QBE ביטחה את אדמה במועדים הרלוונטיים בפוליסת "ביטוח אחריות כללית מסחרית" וביטוח "מטריה" עד לסכום כיסוי ביטוחי בסך של 350 מיליון דולר. אדמה טוענת כי הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי לתובעת ולכל החברות הבנות שלה. עוד נטען כי חברת הביטוח האוסטרלית "הכירה באופן חלקי בכיסוי הביטוחי מכוח הפוליסה שהנפיקה לתובעת ושיפתה את התובעת עבור הפיצויים שהיא שילמה בפשרה לחקלאים בתביעותיהם השונות, ואולם בחרה להתנער מלשלם פיצויים כלשהם ו/או להכיר בחבותה לשלם בעבור התביעות הנוספות והותירה את התובעת להתמודד איתן לבדה ועל חשבונה הכול בניגוד לחוזה הביטוח שנכרת בין הצדדים".
1 צפייה בגלריה
עו"ד ד"ר קובי קפלנסקי
עו"ד ד"ר קובי קפלנסקי
עו"ד קובי קפלנסקי
(צילום: מיכל סלע)
לטענת אדמה, QBE "בחרה לשפות את התובעת רק עבור חלק מהדרישות והתביעות הכספיות שהוגשו נגדה. בכל הנוגע לדרישות כספיות של צדדי ג' שאינם החקלאים עצמם החליטה הנתבעת לנסות ולהתנער מחבותה עפ"י הפוליסה והדין והותירה את התובעת להתמודד עם תביעות אלה בעצמה ועל חשבונה והיא מסרבת להכיר בתביעות אלה כמכוסות תחת הפוליסה. התובעת הכחישה ומכחישה את אחריותה והיא מתגוננת בפני תביעות של צדדי ג'. עם זאת עד כה שילמה התובעת במסגרת הסכמי פשרה ולפנים משורת הדין כ-1.7 מיליון יורו למפיצי החומרים ולקבוצות הקטיף של סלק הסוכר. כמו כן נשאה התובעת בהוצאות משפטיות להתמודדות מול תביעות צדדי ג' בסך של 800 אלף יורו. אדמה מבקשת לחייב את חברת הביטוח לשפותה עבור חיובים אלה.
"בנוסף, אדמה מתמודדת כיום בצרפת בפני שלושה הליכים משפטיים נגדה בסכום מצטבר של כ-63 מיליון יורו. לפי תנאי פוליסת הביטוח שרכשה התובעת, היא זכאית מהנתבעת לשיפוי מלא על כל סכום כספי בו תחויב בתביעות הנוספות לרבות ההוצאות המשפטיות שנשאה ותישא בהן להדיפתן ולפיכך מוגשת תביעה זו".
עוד נטען כי בפברואר האחרון השיבה הנתבעת כי היא עומדת על דחיית הכיסוי הביטוחי ופירטה שורה של נימוקים המוכחשים על ידי אדמה. טרם הוגש כתב הגנה.