סגור

ברגע האחרון: הכספים הקואליציוניים הוגדלו ב-600 מיליון שקל

הממשלה הגדילה הערב את היקף הכספים הקואליציוניים ל-2 מיליארד שקל; הכספים יועברו בין היתר להתיישבות בשטחים, אכיפה בשטחי C, האוניברסיטה באריאל, מוסדות תרבות תורנית, הקמת מוסדות דת, תמיכות ביהדות מתקדמת והחטיבה להתיישבות

הממשלה הגדילה הערב (א') את תקציב הכספים הקואליציוניים מ-1.4 ל-2 מיליארד שקל. מדובר בגידול של 42% לעומת הצעת התקציב המקורית לשנים 2022-2021 שהוגשה לכנסת.
הכספים יועברו בין היתר להתיישבות בשטחים, אכיפה בשטחי C, האוניברסיטה באריאל, מוסדות תרבות תורנית, הקמת מוסדות דת, תמיכות ביהדות מתקדמת, חטיבה להתיישבות, גרעיני משימה עירוניים ועוד.


אלה ההעברות הקואליציונית המרכזיות המעודכנות לשנים 2022-2021

• משרד החינוך: 193 מיליון שקל (לעומת 161 מיליון שקל שתוכננו קודם) לתוכניות נוער בסיכון ציוני דתי, מענק ירושלים בחינוך, חינוך בלתי פורמלי, שירות לאומי ומורות בהתנדבות, מוסדות תורניים, חינוך בלתי פורמלי, כפרי סטודנטים ועוד.
• תמיכה באוניברסיטה באריאל - 70 מיליון שקל.
1 צפייה בגלריה
מימין ראש הממשלה נפתלי בנט ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד שר הביטחון בני גנץ ושר האוצר אביגדור ליברמן
מימין ראש הממשלה נפתלי בנט ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד שר הביטחון בני גנץ ושר האוצר אביגדור ליברמן
מימין: ראש הממשלה נפתלי בנט, ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, שר הביטחון בני גנץ ושר האוצר אביגדור ליברמן
(צילום: עמית שאבי)
• מינהל החינוך ההתיישבותי - 16.2 מיליון שקל: תמיכה במסגרות חינוך לילדים במצוקה ועוד.
• 168.4 מיליון שקל לתמיכה בתנועות נוער וארגונים, תנועות נוער עלומיות, מורים ושליחים בחו"ל.
• משרד ראש הממשלה: 182 מיליון שקל לפעולות טיפול בהתמכרויות וקליטת יהודי צרפת (לעומת 211 מיליון שקל שהוצעו בתחילה).
• משרד ההתיישבות: 186 מיליון שקל (לעומת 140 מיליון שקל) לחטיבה להתיישבות, מינהלת גרעיני משימה עירוניים.
• המשרד לשירותי דת: 201 מיליון שקל להקמת מוסדות דת, פעולות למינהלת זהות יהודית, תמיכות ביהדות מתקדמת (לעומת 191 מיליון שקל).
• תעסוקה: מינהלת השירות האזרחי הלאומי - 17 מיליון שקל, לעומת 30 מיליון שקל בהצעת התקציב המקורית
• משרד הביטחון: הוצאות ביטחוניות - 41.4 מיליון שקל (לעומת 24 מיליון כפי שהוצג בספר התקציב).
• משרד המדע - רשות העתיקות: 54 מיליון שקל, שהם גידול של 34 מיליון שקל.
• שימור אתרי תרבות: מרכז זלמן שזר, האקדמיה ללשון עברית - 34.8 מיליון שקל.
• משרד נגב וגליל: 7 מיליון שקל למניעת התאבדויות של עולים חדשים, אירועי תרבות בפריפריה.
• משרד החקלאות: 10.6 מיליון שקל לתמיכה בתנועות נוער מתנדבים בחקלאות.
• בין היתר הוקצו כספים למשרד לשוויון חברתי: 5 מיליון שקלים לעידוד תעסוקת נשים במניעת הטרדות מיניות.
• משרד הרווחה: 65 מיליון שקל לליווי נפגעי תקיפה מינית, מענים לטיפול באלימות במשפחה.
• משרד המשפטים: טיפול בנפגעי עבירות מין - 15 מיליון שקל.
כמו כן התווספו בין היתר הסכומים ליעדים הבאים שלא נכללו בהצעת התקציב המקורית:
• מתאם פעולות הממשלה בשטחים - 18.6 מיליון שקל.
• משרד התפוצות: 38 מיליון שקל לתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
• המשרד לשוויון חברתי: 30 מיליון שקל לתמיכה בקהילת הלהט"ב.
עוד מוצע להקצות משנת 2023 ואילך: עד 395 מיליון שקל בשנה למשרד החינוך, בין היתר לתמיכה בתנועות נוער וארגונים, מתאם פעולות הממשלה בשטחים לצורכי אכיפה בשטחי C, הרווחה, משפטים אלימות במשפחה, בריאות, בריאות הנפש ועוד.
גם הוצע להקצות 150 מיליון שקל בשנה מ-2023 ואילך להצעות חוק שיובאו לאישור ועדת השרים לחקיקה בתיאום עם שר האוצר ופתרונות למיגון יישובים מאוימים. לצורך הגדלת התקציבים משנת 2023 ואילך מוצע להפחית ב-1% את בסיס ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה משנת 2023.
עוד מוצע כי לצורך מימון הוצאות הממשלה למלחמה בקורונה, הממשלה תהיה רשאית להגדיל בשנת 2022 את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף שלא יעלה על 2.2%. בנט הודיע כי תוקצה לכך "קופסת קורונה" בהיקף של 10 מיליארד שקל.