סגור

הקלה לאפוטרופוסים: חובות הדיווח יפחתו

מלבד הטיפול המסור ביקיריהם, אפוטרופוסים נדרשו עד כה להגיש מדי שנה דיווח מקיף ומפורט על מצבו הכלכלי של האדם שבאחריותם. רפורמה חדשה פוטרת מדיווח לחמש שנים אפוטרופוסים שהם בני משפחה, בכפוף לשווי הנכסים של מי שבאחריותם

בשורה לאפוטרופוסים בישראל: במקום לדווח כל שנה על ההוצאות וההכנסות הכלכליות ועל הנכסים של מי שמונה לו אפוטרופוס, רפורמה כוללת בתחום הפיקוח על האפוטרופוסים מעניקה פטור מדיווח למשך חמש שנים. הרפורמה הזו תקל על חייהם של בני משפחה כמו ילדים להורים קשישים והורים לילדים שעברו את גיל 18 ולא מסוגלים לדאוג לעצמם, שעד כה נאלצו, לצד הטיפול המסור בחסר הישע, להידרש לדיווח מקיף ופרטני ומילוי טפסים מורכבים למדי. אפוטרופוס הוא אדם שממונה על ידי בית המשפט לדאוג לענייניו של מי שלא מסוגל לדאוג להם בעצמו. בהתאם לחוק ולהנחיות האפוטרופוס הכללי, על האפוטרופוס לפעול לשמירת הזכויות והאינטרסים של האדם שבאחריותו ולפעול למילוי צרכיו.
לאדם ימונה למשל אפוטרופוס במקרה של מחלה קוגניטיבית כגון אלצהיימר, תאונה קשה, נכות וכדומה. לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות הורה, בן זוג, ילד להורה קשיש, עורך דין או אדם אחר. בישראל ישנם כיום כ־42 אלף איש שבית המשפט מינה להם אפוטרופוס.
עד כה חובת הדיווח שהוטלה על האפוטרופוס היתה מעיקה למדי. האפוטרופוס חויב בדיווח מקיף ומפורט על מצבו הכלכלי של האדם שבאחריותו בסמוך למינוי ומדי שנה. אלא שבשבוע שעבר פרסם סגן ראש הממשלה ושר המשפטים גדעון סער יחד עם האפוטרופסה הכללית, עו”ד סיגל יעקבי, את נוהל הפיקוח הדיפרנציאלי. לפי נוהל זה, יינתן לאפוטרופוס שהוא בן משפחה פטור מהחובה להגיש דיווחים שנתיים, אם מדובר למשל באפוטרופוס שהוא הורה או בן זוגו בקשר ממושך; או אם לאדם שמונה לו אפוטרופוס יש רכוש מועט, או כל בני המשפחה הסכימו שאין צורך בפיקוח (עד היקף רכוש מסוים). הפטור יינתן אחרי בדיקת הדיווח הראשוני של האפוטרופוס ויתר נסיבות התיק.
הרפורמה נשענת על תפיסה ערכית שלפיה נכון לצמצם את הפיקוח על בני משפחה קרובה ועל הרצון למקד את משאבי הפיקוח למקרים שבהם קיים סיכון רב יותר להתנהלות לא תקינה או נצלנית של האפוטרופוס.
הנחת המוצא של האפוטרופוס הכללי, לאחר פיקוח של שנים, היא שהאפוטרופוסים מטפלים במסירות ובנאמנות בבני משפחתם, ולכן ניתן להקל עליהם את דרישות הדיווח. יש כמה תנאים לקבלת פטור מדיווח למשך חמש שנים: במקרה שהאפוטרופוס הוא אח או ילד להורה קשיש, יינתן פטור אם שווי הנכסים של מי שמונה לו אפוטרופוס אינו עולה על 500 אלף שקל, לא כולל דירת מגורים; במקרה שהאפוטרופוס הוא הורה או בן זוג בזוגיות ארוכת שנים, יינתן פטור אם שווי נכסי הילד או בן הזוג אינם עולים על 2 מיליון שקל (לא כולל נכסי מקרקעין).
לאחר חמש שנים יש לתת הצהרה מעודכנת אם היה שינוי מהותי במצב הכלכלי של האדם שמונה לו אפוטרופסות. אם לא היה שינוי ואין תלונות, אז יש להניח כי יינתן פטור מדיווח לעוד חמש שנים. עם זאת, גם במהלך חמש שנות הפטור מוטלת חובה על האפוטרופוס לעדכן את האפוטרופוס הכללי אם חל שינוי במצבו הכלכלי של האדם המוגבל כמו קבלת ירושה או פיצויים; או אם האפוטרופוס בעצמו הוכרז כפושט רגל.
2 צפייה בגלריה
מימין גדעון סער ו סיגל יעקבי
מימין גדעון סער ו סיגל יעקבי
מימין: האפוטרופסה הכללית סיגל יעקבי ושר המשפטים גדעון סער. הובילו את הרפורמה
(צילום: עמית שעל, אוהד צויגנברג)
אגב, כתנאי לפטור על האפוטרופוס לרשום על נכסי המקרקעין של האדם הערה שמונה אפוטרופוס, ואז אי אפשר לבצע עסקה במקרקעין בלי לפנות לבית משפט ולאשר העסקה. כך גם בנוגע לחשבונות בנק. כמו כן האפוטרופוס הכללי מפתח כלים טכנולוגיים לניטור ובקרה שלא תלויים בדיווחי האפוטרופסים.

מודל מאוזן יותר

מנתונים של האפוטרופוס הכללי המסתמכים על מכון ברוקדייל עולה כי 85% מהאפוטרופוסים הם בני משפחה, ולכן הרפורמה תהווה עבורם בשורה של ממש. עוד עולה כי מתוך אותם בני משפחה 40% הם הורים לילדים, 6% הם בני זוג, ו־30% הם ילדים של אנשים קשישים. עו"ד גלי גרוס, המשנה לאפוטרופוס הכללי, מציינת כי "מהנתונים האלה מבינים את ההיקף של הגורמים שייהנו מהפטור".
אפוטרופוסים שהם בני משפחה לרוב נחלקים לשתי קבוצות: הורים לילדים שנולדו עם מוגבלות קשה, שהופכים לאופוטרופוסים כשהילדים עוברים את גיל 18, ולפתע הם כפופים לפיקוח של האפוטרופוס הכללי, ונדרשים לדווח מדי שנה על הוצאות, הכנסות וכדומה; הקבוצה השנייה היא בני משפחה שהפכו לאפוטרופוסים בעקבות תאונה או מחלה של ילד, הורה או בן זוג, ונדרשים להגיש דיווחים לאפוטרופוס הכללי.
באפוטרופוס הכללי הבינו שהמציאות הזו היא בעייתית לאותם בני משפחה, שברובם מטפלים במסירות באדם הפגוע, והחליטו ליצור מודל מאוזן יותר. למעשה החליטו באפוטרופוס לפעול על פי הסמכות שמעניק להם החוק, ולספק במקרים לא מעטים פטור מדיווח לתקופה של חמש שנים. עם זאת, מבהירה עו"ד גרוס כי באפוטרופוס הכללי לא מוותרים על הדיווח הראשוני, אשר יוגש בכל תיק וישקף את היקף הנכסים של האדם שמונה לו אפוטרופוס, הוצאות מחיה, מה מהות האפוטרופוס ועוד. כמו כן יבחנו באפוטרופוס הכללי את התסקיר של רשויות הרווחה, כדי להבין עד כמה מדובר במשפחה נורמטיבית.

בדרך לביטול אגרות

בנוסף לכך פרסם בשבוע שעבר שר המשפטים להערות הציבור את טיוטת תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), שמבטלת את חובת תשלום האגרה על הגשת דיווחים של האפוטרופוס לאפוטרופוס הכללי. מדובר באגרות אשר עשויות להגיע למאות שקלים בהגשת הדו”חות, ויש להעריך כי ביטול תשלום האגרות ייכנס לתוקף בעוד מספר חודשים ויקל כלכלית על בני המשפחה.
ולסיום, אדם כשיר יכול למנוע מצב שימונה לו אפוטרופוס אם יאבד את כשירותו בעתיד. לצורך כך עליו להפקיד מסמך ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. במסמך זה קובע הממנה, עורך המסמך, מי ינהל את ענייניו כשלא יוכל לעשות כן, ואיך יעשה זאת. כ־70 אלף ייפויי כוח כאלה הופקדו בשנים האחרונות. ייפוי הכוח נכנס לתוקף רק כשהממנה (למשל קשיש או אדם חולה, ל.ד) הפך למי שאינו מבין בדבר, ולאחר שמיופה הכוח מסר על כך הודעה לאפוטרופוס הכללי, בדרך כלל בצירוף חוות דעת רפואית.