סגור
תחנת רכבת חוף הכרמל רכבת ישראל 2021
הרכבת בחיפה (צילום: גיל נחושתן)

חיפה מאיימת: בניית מנהרה לרכבות בעיר או שנמנע את פרויקט חשמולן

בעירייה חוששים שפרויקט חשמול הרכבות יקבע את המסלולים הקיימים שמחלקים את העיר, והמיזם לשיקוע המסילות וחיבור העיר לחוף – ייזנח 

עיריית חיפה מציבה אולטימטום למדינה ומאיימת למנוע את חשמול מסילות הרכבת בעיר אם לא תועבר אליה תוכנית מפורטת לשיקוע מסילות הרכבת בעיר, וזאת בטענה כי זה ההסכם שעליו חתמה העירייה מול המדינה. בעיריית חיפה חוששים כי המדינה תחשמל את מסילות הרכבת ובכך תקבע את מיקומן הנוכחי, מה שימנע יישום של התוכנית שאמורה להוריד מתחת לאדמה את המסילות שכרגע קוטעות את החיבור בין העיר חיפה לים.
במכתב התראה טרם נקיטת הליכים ששלחה העירייה למשרד התחבורה, משרד האוצר, רכבת ישראל, רשות מקרקעי ישראל והייעוץ המשפטי לממשלה נכתב כי "העירייה מבקשת שתועבר אליה לאלתר תוכנית סדורה ומפורטת לביצוע השיקוע במסגרת וכתנאי לביצוע עבודות החשמול בעיר, לרבות יעדים, לוחות זמנים ואבני דרך".
זו אינה הפעם הראשונה שבה עיריית חיפה נמצאת בהתנגשות עם משרד התחבורה והמדינה בנושא הזה. סוגיה זו התפוצצה גם בקדנציה של ראש העירייה הקודמת עינת קליש־רותם וגם בקדנציות המוקדמות יותר של ראש העירייה הנוכחי יונה יהב. בעבר הגיעו הצדדים להסכמות, אך כעת עם התקרבות מועד חשמול המסילות – העירייה שוב חוששת כי ההסכם עמה יופר והמנהור לא יתבצע.
שיקוע הרכבת בחיפה אמור להתבצע כחלק מתוכנית "הכפלת מסילות החוף", שנועדה ליצור תוואי חדש של מסילות שיאפשר נסיעה של רכבת מהירה. התוכנית מחולקת לשני חלקים. הראשון מביניהם (תת"ל 65א') מתייחס להכפלת המקטע בין שפיים לחוף הכרמל בחיפה והוא כבר מתוקצב. השני (תת"ל 65ב') עובר בתוך העיר חיפה ועדיין לא תוקצב והתכנון שלו לא סוכם. לכן העירייה חוששת כי בסופו של דבר הוא לא ייצא לפועל ודורשת התחייבויות לביצועו לפני שיחושמל תוואי המסילה הקיים.
פרויקט החשמול של הרכבת נועד להפוך את הרכבות למהירות יותר, נקיות יותר ושקטות יותר. עלותו מוערכת בכ־12 מיליארד שקל, הוא אמור להסתיים ב־2027 ועד כה 70% מהמסילות חושמלו.
ממשרד התחבורה ורכבת ישראל נמסר: "כחלק מתוכניות הפיתוח האסטרטגיות מקדמת כיום הרכבת תוכניות פיתוח רבות באזור חיפה, כאשר המרכזיות שבהן הם פרויקט חשמול המסילות והכפלת מסילות החוף. פרויקטים אלה יאפשרו שיפור דרמטי בשירות הרכבתי לתושבי חיפה והצפון, קיצור זמן הנסיעה בין חיפה לתל אביב לכחצי שעה בלבד, ושיפור משמעותי באיכות האוויר בשל המעבר לחשמל במקום דיזל. בהתאם לחוקי התכנון והנחיות הות"ל, הרכבת מקדמת את הליכי התכנון של הכפלת מסילות החוף (תת"ל 65 ב'), שבמסגרתם נבחנות כמה חלופות למנהור המסילות באזור חיפה, ובכלל זה חלופות לעקיפת העיר בתחנות הפנימיות".