סגור

חברת החשמל תוציא מיליארד ש' מכרית הביטחון שלה לרכישת דלק

היקף כרית הביטחון עומד כיום על 3 מיליארד שקל. השימוש בה נדרש בין השאר עקב עצירת הפקת הגז ממאגר תמר

חברת החשמל דיווחה הבוקר (יום א׳) לבורסה כי דירקטוריון החברה אישר שימוש בסכום של מיליארד שקל מכרית הביטחון של החברה לטובת שמירה על רציפות תפקודית ורכש דלק בהתאם לצרכי המשק בזמן מלחמת ״חרבות ברזל״, ולאור הצורך לשמור על יתירות במשק החשמל ולהיערך לתרחישים שונים.
"כרית הביטחון" היא רזרבה כספית מינימלית שחברה מחויבת לשמור בכל עת בקופתה על מנת שתוכל להתמודד עם מצבי משבר ולהיערך פיננסית לאירועים בלתי צפויים. רמת הנזילות של כרית הביטחון עומדת בשלב זה על 3 מיליארד שקל, ותפחת בשליש לאור צרכי החברה בימים אלה.
השימוש בכרית הביטחון נדרש כעת בשל שינוי תמהיל והיקף הדלקים במשק, בין היתר בעקבות עצירת פעילות הפקת הגז ממאגר תמר בשל המצב הביטחוני ושינויים בהיקף הגבייה מלקוחות החברה וגידול צפוי בחוב הצרכני. חברת החשמל אחראית על רכש דלקים לכלל יצרני החשמל במשק, ולכן הסכום כולל גם תקציב מוגבל לצורך רכישה ואחסון של דלקים, אשר ישמשו את כלל יצרני החשמל במשק לטובת רציפות תפקודית.
לפי הודעת חברת החשמל לבורסה, החברה פועלת מול גורמי המדינה הרלוונטיים כדי לקדם את אופן ועיתוי ההכרה התעריפית בהוצאותיה הצפויות בגין המצב הבטחוני ומוסיפה ובוחנת את הפעולות הנדרשות כדי לאפשר את שמירת רציפותה התפקודית במשק האנרגיה. זאת, ככל שימשכו התנאים הנוכחיים, יחמירו (לרבות המשך הצורך ברכישת דלקים יקרים בהיקפים מהותיים), או ככל שיהיה צורך להתמודד עם השלכותיהם בהמשך.
ברשות החשמל מבהירים כי אין כוונה להעלות את מחירי החשמל, וכי המשק נערך לחירום ומשתמש ברזרבות שנועדו לשם כך. ״הרשות בקשר עם כלל גורמי הממשלה למימון עלויות המלחמה על הצד הטוב ביותר, ועוסקת בפעולות שמטרתן שמירה על משק חשמל יציב ומתפקד במצב החירום הלאומי״.