סגור
כספומט אילוסטרציה 2019
שוק ההון לא נמצא בראש סדרי העדיפויות של הממשלה (צילום: דנה קופל)

פרשנות
המיסוי רחוק ממיצוי: למדינה יש אינטרס שהכסף ייצא מהעו"ש

אם קובעי המדיניות יבינו שאם ישקיעו משאבים, יעודדו וידחפו את הציבור להשקיע את הכספים הפנויים שלו במגוון מכשירים — הדבר גם ישפיע לטובה על הציבור שייהנה מתשואה, וגם יתגלגל לקופת האוצר, שזקוקה לו כעת במיוחד

שנת 2023 לא היתה מוצלחת במיוחד למדינה בהכנסות ממסים. היקף ההכנסות ממסים רשם ירידה ריאלית של 8% ל־404.4 מיליארד שקל.
חלק מהירידה אומנם נובע מהמלחמה, אך השחיקה החלה עוד קודם לכן בעקבות ההאטה במשק ובפעילות בשוק הנדל"ן. על רקע זה, הזינוק של יותר מ־70% בהכנסות ממסים על רווחי הפיקדונות של הציבור בולט עוד יותר. העלייה הזו נובעת מעליית הריבית שגם הגדילה את הרווחים מהתחום (וכתוצאה מכך את המס שהם מניבים), וגם ממגמת מעבר כספים לאפיק הזה שהפך אטרקטיבי יותר.
פוטנציאל ההכנסות ממס מתחום זה עדיין רחוק ממיצוי. לפי נתוני בנק ישראל, נכון לדצמבר 2023 יש עוד 397 מיליארד שקל שנמצאים בחשבונות העו"ש. רוב הכסף הזה לא צובר רווחים ולכן גם לא מניב מס למדינה. ישנם ניסיונות שונים להגברת התחרות והמודעות ואכן יש מעבר של כספים, אבל עדיין סכום גבוה, שהוא יותר מ־7% מסך נכסי הציבור, שוכב בחשבונות העו"ש (לעומת 3.5% לפני עשור).
שוק ההון לא נמצא בראש סדרי העדיפויות של הממשלה, אבל אולי אם קובעי המדיניות יבינו שאם ישקיעו משאבים, יעודדו וידחפו את הציבור להשקיע את הכספים הפנויים שלו במגוון מכשירים — פיקדונות, קרנות כספיות וגם מכשירים מתקדמים יותר — הדבר גם ישפיע לטובה על הציבור שייהנה מתשואה, וגם יתגלגל לקופת האוצר, שזקוקה לו במיוחד בתקופה זו של האטה כלכלית ומלחמה יקרה שצריך לממן.