סגור

משרד המשפטים: יש לבחון את מינוי אמי פלמור ליו"ר חברת החשמל

לפני חודש הכריזו שר האוצר ושרת האנרגיה על מינוי פלמור לתפקיד, אף שלא נכללה ב"נבחרת הדירקטורים", ולא נחשפו נימוקים מיוחדים למינוי, בניגוד לחוות דעת של משרד המשפטים. כעת מודה המשרד שיש לבחון את הנושא

משרד המשפטים קבע לאחרונה כי יש לבחון את המינוי של אמי פלמור ליו"ר חברת החשמל. זאת על רקע פנייה שנעשתה למשרד מצד "התנועה למשילות ודמוקרטיה" בנושא.
פלמור נבחרה לתפקיד על ידי שר האוצר אביגדור ליברמן ושרת האנרגיה קארין אלהרר, אף שאינה נכללת ב"נבחרת הדירקטורים", ואף על פי שלא נחשפו נימוקים מיוחדים למינוי, בניגוד לחוות דעת של משרד המשפטים העוסקת באפשרות מינויים של בכירים שאינם נכללים בנבחרת.
"בשים לב לכך ששמה של פלמור אינו נכלל במאגר נבחרת הדירקטורים הקיים, נדרש לבחון את עמידתה באמות המידה שפורטו בחוות הדעת (של משרד המשפטים - ש"ט)", השיבו במשרד המשפטים לפניית התנועה.
לפני חודש הכריזו השרים ליברמן ואלהרר על מינויה של פלמור ליו"ר דירקטוריון חברת החשמל. המינוי הוכרז ללא התייחסות לחוות הדעת של משרד המשפטים (שיצאה בסוף שנת 2020), הקובעת כי כדי למנות אדם שאינו חבר בנבחרת הדירקטורים יש צורך בנימוקים ובתנאים מיוחדים. הבעיות במינוי נסקרו ב"כלכליסט".

1 צפייה בגלריה
אמי פלמור מנכ"לית משרד המשפטים
אמי פלמור מנכ"לית משרד המשפטים
אמי פלמור, לשעבר מנכ"לית משרד המשפטים
(צילום: תומי הרפז)
משרד המשפטים מדגיש במכתבו כי גם לאחר חוות הדעת קיימת אפשרות למנות דירקטורים שלא מהנבחרת, אך מינויים כאלו צריכים להיעשות בהתאם לאמות מידה ייחודיות.
חוות הדעת קובעת כי כדי למנות מישהו שאינו בנבחרת, יש להציג נימוקים מתאימים ולוודא כי אם הוא היה מגיש מועמדות לנבחרת הוא היה מתקבל. הנחת העבודה של שרת האנרגיה היא שפלמור היתה מתקבלת לנבחרת הדירקטורים, ולכן אין צורך בנימוקים כבדי משקל.
כך גם גורמים בסביבת אמי פלמור אמרו ל"כלכליסט": "אין ספק שפלמור היתה מתקבלת לנבחרת הדירקטורים. ישנם דרגים זוטרים ממנה בשירות הציבורי שהתקבלו לנבחרת. כמו כן השרה הציגה נימוקים מיוחדים הקשורים לאתגרי חברת החשמל בעת הזו".
אלא שעיון בתחשיב הניקוד שמפורסם באתר רשות החברות מעלה ספק גדול בנוגע לשאלה אם היא עומדת בניקוד הסף. ל"כלכליסט" נודע כי ניקוד הסף בנבחרת האחרונה עמד על 70 נקודות. פלמור - שלא כיהנה מעולם בדירקטוריון (30 נקודות מתוך 100), ומחזיקה רק בתואר ראשון - תתקשה מאוד להגיע לרף זה.
עם זאת, חוות הדעת קובעת כי גם במקרה שהמועמד לא היה מתקבל לנבחרת הדירקטורים יש אפשרות חריגה למנות אותו, זאת אם יש שיקולים מיוחדים שנוגעים לטובת החברה באופן ייחודי. משפטנים ש"כלכליסט" שוחח איתם מבהירים כי מחוות הדעת נראה כי במקרים כאלו - שהמועמד לא היה נבחר לנבחרת - יש צורך בנימוקים כבדי משקל בהרבה, הקושרים באופן מהותי בין טובתה ואתגריה של החברה לבין הצורך במינוי החריג. במקרה זה יהיה על השרים גם לנמק למה לא בחרו לצאת למכרז תחרותי ייעודי למשרה הזו.

השאלות העקרוניות

יש לציין כי מינוי פלמור אינו המינוי היחיד של אלהרר שמסתבך. מוקדם יותר פורסם ב"כלכליסט" כי גם המועמד שלה למנכ"ל המשרד ליאור שילת הוא מינוי שמעלה שאלות בנוגע להתאמה לתפקיד, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת סוגיית ניגוד עניינים.
המקרה של אמי פלמור מעלה גם שאלות עקרוניות לדיון על המגמה הזוחלת של שלילת שיקול דעת השרים במינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות.
הרעיון הבסיסי בקביעת תנאי סף ובבניית הנבחרת היה למנוע מינויים בעלי זיקה פוליטית. אך כעת, אחרי חוות הדעת, ניתן מעמד משמעותי בהרבה לנבחרת הדירקטורים, ונכון לעכשיו לנבחרת הדירקטורים יש הטיה עסקית מובהקת.
אף שהחברות הממשלתיות צריכות להיות מונעות משיקולים עסקיים, יש גם אלמנטים ציבוריים נוספים, הנוגעים לטיב השירות לאזרח, לשוויון בין אוכלוסיות שונות ועוד.
המקרה של פלמור - שלא חשודה בזיקה פוליטית - מעלה בעוצמה רבה את השאלה אם התבחינים הנוכחיים משקפים את האינטרס הציבורי המלא בנוגע לדירקטורים בחברות הממשלתיות.
מלשכת שרת האנרגיה נמסר: "כמו רבים לפניה, מינויה של אמי פלמור ייעשה בתהליך 'תואם נבחרת' המצוין ומאושר במסגרת חוות הדעת המשפטית של המשנה ליועמ"ש. מכתב המתאר את התאמתה הייחודית של פלמור לתפקיד יו"ר חברת החשמל, כישוריה וניסיונה העשיר הוגש לרשות החברות במסגרת ההליך כנדרש. פרסום הנימוקים עלול לפגוע בהליך, ועל כן לא ייעשה עד תומו".