סגור
בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב
בית המשפט בת"א. הושק מרכז גישור חדש (צילום: gov.il)

מעדיפים הסכמה על הכרעה: מרכז גישור הושק בבית המשפט לתביעות קטנות בת"א

מדובר בתוכנית ניסיונית שתיושם בתיקים שיאותרו כמתאימים לפני הדיון וכן בתיקים שיופנו מאולמות המשפט במהלך יום הדיונים, וזאת בהסכמת הצדדים. במהלך שנת 2023 נפתחו 33,790 אלף תיקי תביעות קטנות בכל בתי המשפט

מרכז גישור חדש הושק לאחרונה בבית המשפט לתביעות קטנות שוקן בתל אביב. המרכז יאפשר לצדדים בתיקי תביעות קטנות הזדמנות לקיים הליך גישור ביום הדיון בבית המשפט. מדובר בתוכנית ניסיונית שתיושם בתיקים שיאותרו כמתאימים לפני הדיון וכן בתיקים שיופנו מאולמות המשפט במהלך יום הדיונים, וזאת בהסכמת הצדדים. את הגישור ינהלו 12 מגשרים מבין המגשרים הנכללים ברשימת המגשרים של בתי המשפט. התוכנית הניסיונית שתארך תקופה של כחצי שנה, מבוצעת בהובלת יחידת הגישור בלשכה המשפטית של הנהלת בתי המשפט ותתנהל במקביל להפניית צדדים לגישור חיצוני המוצע לצדדים ומתקיים מחוץ לכתלי בתי המשפט.
היוזמה נועדה לתת מענה לצדדים המתדיינים בין כותלי בית המשפט בתיקים בהם ניתן, באמצעות שימוש בגישור, לסיים את ההליכים בדרך של הסכמה ולא בדרך של הכרעה שיפוטית. עם סיום התוכנית הניסיונית בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב ועל בסיס הממצאים שיופקו, תיבחן אפשרות הארכתה והרחבתה לבתי משפט נוספים לתביעות קטנות.
בית המשפט לתביעות קטנות מוסמך לדון בתביעה אזרחית שהגיש יחיד, עד לסכום הקבוע בחוק - 36,400 שקל או בתביעה למתן צו להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה. ככלל, בעלי הדין הם שמייצגים את עצמם בהליך. במהלך שנת 2023 נפתחו 33,790 אלף תיקי תביעות קטנות בכל בתי המשפט. בבית משפט השלום בתל אביב נפתחו במהלך שנת 2023 8,611 תיקי תביעות קטנות.
כיום, תיק שנדון בהליך של תביעות קטנות אשר הוגש בו כתב הגנה ונמצא מתאים לגישור מופנה, בהסכמת הצדדים, לגישור אצל מגשר מחוץ לבית המשפט. בשנת 2022 28% מן התיקים שהופנו לגישור אצל מגשר מחוץ לבית המשפט השלום בתל אביב הסתיימו בהסדר. במקביל לגישור המוצע מחוץ לבית המשפט וכחלק מן המגמה להרחיב את השירות לציבור הוחלט לאפשר לצדדים הזדמנות לקיים הליך גישור בין כותלי בית המשפט בסמוך למועד הדיון אשר נקבע בתיק, על מנת לאפשר את סיום הסכסוך בהסכמה.
הפיילוט גובש באמצעות יחידת הגישור בשיתוף נשיא בתי משפט השלום בתל אביב-יפו לשעבר, מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, השופט טל חבקין, סגן נשיאת בתי המשפט בשלום במחוז ת"א, השופטת אפרת בוסני, הממונה על תחום הגישור במחוז תל אביב, עו"ד ברק לייזר, יועמ"ש הנהלת בתי המשפט, עו"ד נטלי לוי, מנהלת יחידת הגישור ועו"ד חמאדה סרואן הממונה על גישור בבתי המשפט לתביעות קטנות.