סגור

שנה שנייה ברציפות - הלמ"ס לא העבירה נתונים הדרושים לדו"ח העוני

בעקבות העיכוב ייאלץ הביטוח הלאומי לפרסם דו"ח המבוסס על נתונים מנהליים, ולא על סקר משקי הבית כמתחייב מכללי ה-OECD

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) לא העבירה לביטוח הלאומי, זו השנה השנייה ברציפות, את נתוני סקר הוצאות משקי הבית, הדרושים להכנת דו"ח העוני. בעקבות זאת, דווקא בתקופה רגישה של משבר כלכלי, לא יכול הביטוח הלאומי לפרסם דו"ח עוני רגיל שניתן להשוותו לדו"חות קודמים ועומד בקני מידה בינלאומיים. במקום זה יפרסם הביטוח הלאומי דו"ח המבוסס על נתוני הכנסה מנהליים, הנמצאים ממילא ברשותו. בלמ"ס אומרים שהנתונים יועברו בתוך כמה שבועות, אבל תגובה דומה נמסרה גם בשנה שעברה.

בסוף כל שנה אזרחית נוהג הביטוח הלאומי לפרסם את דו"ח העוני של השנה שעברה. הדו"ח השנתי מבוסס על סקר הוצאות משקי הבית שמבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כפי שמנחים כללי ה-OECD. בשנה שעברה, כשהנתונים לא הועברו לראשונה, מסרה הלמ"ס כי "בשנתיים האחרונות עבר סקר הוצאות משקי בית שינויים טכנולוגיים ומתודולוגיים רבים, שכוללים מעבר לשאלון ממוחשב ושידור של הנתונים למערכת מרכזית. הם נועדו להקל על המשתתפים במענה לסקר, ולקצר בטווח הארוך את לוחות הזמנים לעיבוד ופרסום נתוני הסקר.

1 צפייה בגלריה
עוני עניים חלוקת מזון לנזקקים מותת יד ביד ב לוד
עוני עניים חלוקת מזון לנזקקים מותת יד ביד ב לוד
חלוקת מזון לנזקקים בעמותת יד ביד בלוד
(צילום: דנה קופל)
"במסגרת שינויים אלה הוטמעה מערכת עיבוד חדשה, שקולטת את הנתונים ועורכת עליהם ביקורות וזקיפות. למרות המאמץ הרב שעשתה הלמ"ס, לצד הפעילויות המיוחדות שנדרשו ממנה לאור משבר הקורונה, פיתוח מערכת זו טרם הושלם. בשל כך הנתונים יהיו מוכנים להפצה במחצית הראשונה של 2021".
בלשכה אמרו אז עוד כי "בהקשר זה חשוב לציין שמדובר בפעולה חד-פעמית, והלמ"ס תמשיך לעשות כל מאמץ להדביק את הפער, ואחרי כן הפצת הנתונים תיכנס למסלול סדיר כחצי שנה מתום שנת סקר".
התוצאה היתה שהביטוח הלאומי פרסם בתחילת השנה הנוכחית דו"ח עוני המבוסס על נתוני ההכנסות המנהליים שברשותו. הבעיה אינה שדו"ח זה לא מדויק, אלא שהוא בלתי ניתן להשוואה לדו"חות קודמים או לדו"חות של מדינות אחרות. לזכותו של הביטוח הלאומי ייאמר כי באופן חריג הוא פרסם לא רק נתונים לשנה אחורה (2019), אלא גם סימולציה ל-2020. בשל משבר הקורונה, שפרץ ב-2020, העניין בנתוני 2019 היה כמובן מוגבל מאוד.
מהביטוח הלאומי נמסר: "לצערנו, זו השנה השנייה שהסקר שחייב להיות מועבר בידי הלמ"ס אינו מועבר אלינו מבעוד מועד, כדי שנוכל להפיק את הדו"ח במתכונת שבה הוא מופק בהתאמה למדינות ה-OECD. המוסד רואה חשיבות גדולה בפרסום דו"ח העוני השנתי הרשמי של מדינת ישראל, כדי לשקף את המציאות בשטח ולהעביר את הנתונים המפורטים למקבלי ההחלטות". נחמה מסוימת אפשר לראות בעובדה שהשנה אפשר יהיה לפחות להשוות את תוצאות הדו"ח הקרוב לדו"ח של שנה שעברה.
מהדו"ח הקודם עלה כי רמת החיים בישראל נפלה ב-2020, שנת שיא מגפת הקורונה, ב-4.4% - וב-8% לעומת הצפי. התוצאה האבסורדית היתה שקו העוני, שצמוד לרמת החיים, ירד ב-1%. כלומר הירידה ברמת החיים הפכה, באופן סטטיסטי, עשרות אלפי אנשים שנחשבו ב-2019 לעניים - ללא עניים ב-2020.
מהלמ"ס נמסר: "אנחנו עובדים על הנתונים במרץ רב, ונעביר את החומר המתאים בשבועות הקרובים".