סגור
אורות רבין חדרה חברת החשמל חשמל 15.1.24
חברת החשמל. בוועד העובדים התעקשו שאגירת חשמל תהיה חלק מהרפורמה (צילום: אלעד גרשגורן)

רשמית: חברת החשמל תוכל להיכנס לתחום האגירה

הרישיון החדש עליו חתם שר האנרגיה אלי כהן ניתן לחברת החשמל ל-20 שנה, כחלק מהרפורמה משנת 2018. החברה תוכל להקים עד 15% ממתקני אגירת החשמל בישראל בתחנות המשנה שלה

שר האנרגיה אלי כהן חתם על רישיון ההולכה והאגירה החדש של חברת החשמל – שיאפשר לחברה להקים מתקני אגירה בשטח תחנות המשנה של החברה. במסגרת הרישיון, שיהיה בתוקף ל-20 שנה, חברת החשמל תמשיך להפעיל את רשת החשמל בישראל, במקטע ההולכה הכולל את הולכת החשמל מתחנות הכוח ועד לכניסה לערים. כמו כן, חברת החשמל תוכל להקים עד 15% ממתקני האגירה בישראל בתחנות המשנה של החברה.
הרישיון החדש ניתן לחברת החשמל כחלק מהרפורמה בחברה משנת 2018 – לפיה מקטע ייצור החשמל ומקטע האספקה (הקשר עם הלקוח ומערכי החיוב) נפתחו לתחרות. מכיוון שאין היגיון כלכלי בהקמה של שתי רשתות חשמל בכל רחבי הארץ ("מונופול טבעי"), הרפורמה קבעה כי חברת החשמל תמשיך להיות החברה הבלעדית המפתחת את רשת החלוקה.
השינוי המרכזי ברישיון החדש הוא הכניסה של חברת החשמל לתחום אגירת החשמל – סוגיה שלא הייתה רלוונטית בעת החתימה על הרפורמה. בוועד העובדים של החברה בראשות יהודה גן-אל, יחד עם הנהלת החברה בניהולו של מאיר שפיגלר, התעקשו שחברת החשמל תוכל להקים מתקני אגירה, על אף החשש שהדבר יפגע בתחרות של השוק המתפתח וביוזמות פרטיות.
מתקני אגירת החשמל הם למעשה סוללות גדולות אותן ניתן לטעון במהלך שעות היום בהן הביקוש לחשמל נמוך והייצור זול (כמו כן המתקנים הסולאריים בשיאם) ולהשתמש בחשמל בשעות הערב, כשהחשמל בשיא. היכולת לנצל את פערי המחיר בייצור החשמל בשעות היום והערב, הם חלק מהמודל הכלכלי של מתקני האגירה. יתרון נוסף של מתקני האגירה הוא התרומה לקידום אנרגיות מתחדשות – שכן הם מאפשרים לעשות שימוש בחשמל שהופק ממתקנים סולאריים גם בשעות הלילה. מצד שני, למתקני האגירה גם יכולת לשמור על יציבות רשת החשמל ולהוות מענה במקרים של תקלות.
עם זאת, כניסה של חברת החשמל – כחברה גדולה עם פרישה בכל הארץ, עלולה לפגוע ביוזמות הפרטיות להקמת מתקני אגירה. לכן, נדרש למצוא דרך שתאפשר לחברת החשמל להיכנס לתחום האגירה ליציבות הרשת, עם פגיעה מינימאלית בתחרות בשוק האגירה המתפתח. ברשות החשמל, הגוף המפקח על חברת החשמל וקובע את התעריף, הוחלט לאפשר לחברת החשמל להקים מתקני אגירה בהיקף שלא יעלה על 15% מסך שוק האגירה בארץ ורק בתחנות המשנה של החברה.