סגור
חייל צה"ל ב רצועת עזה מלחמה בעזה חרבות ברזל
חייל צה"ל ברצועת עזה. מדובר בדחיית התשלום החודשי, חייב שירצה לקבל פטור מהתשלומים יצטרך להגיש בקשה לפי קריטריונים שיקבעו בהמשך (צילום: דובר צה"ל)

בעקבות המלחמה: ניתנה אורכה נוספת לדחיית התשלום החודשי ל-60 אלף חדלי פירעון

הממונה על חדלות פירעון במשרד המשפטים, המטפל בחייבים שחובם גבוה מ-150 אלף שקל, פרסם אורכה נוספת לפיה חייבים יחידים שנכנסו להליכי חדלות פירעון יקבלו דחייה בתשלומים החודשיים שעליהם לשלם לקופת הנושים גם בדצמבר. משמעות האורכה היא דחיית התשלום ולא פטור ממנו

עקב המלחמה ניתנה אורכה נוספת לדחיית התשלום החודשי לכ-60 אלף חדלי פירעון. הממונה על חדלות פירעון במשרד המשפטים, המטפל באנשים שחובם גבוה מ-150 אלף שקל, פרסם אורכה נוספת לפיה חייבים יחידים שנכנסו להליכי חדלות פירעון יקבלו דחייה בתשלומים החודשיים שעליהם לשלם לקופת הנושים גם בחודש דצמבר. לא מדובר בפטור מתשלום אלא בדחייתו.
בהודעה שיצאה נמסר כי "עקב התמשכות מצב החירום הוחלט לעדכן את נוהל הממונה על הליכי חדלות פירעון בנוגע לחובת התשלומים וחובת הדיווח הדו-חודשי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". בהתאם לעדכון, דחיית המועד לביצוע תשלום החודשי וכן דחיית המועד להגשת דוחות דו-חודשיים שחלה בהתאם לנוהל ביחס לחודשים אוקטובר ונובמבר 2023 הוארכה גם ביחס לחודש דצמבר". המשמעות הינה כי יחידים שהינם חדלי פירעון (לשעבר נקראו פושטי רגל) לא יצטרכו, אם אין ביכולתם לעשות זאת, לשלם גם בחודש דצמבר תשלום חודשי לקופת הנושים וגם לא לעדכן באשר להוצאות והכנסות בדצמבר.
הנוהל מתייחס לחייבים בכל הארץ בהליכי חדלות פירעון של יחיד המנוהלים על ידי הממונה על חדלות פירעון שמספרם נכון ל-2023 עומד על 60,500 בני אדם. החייבים שעניינם מטופל בממונה על חדלות פירעון הם אלו שחובותיהם גבוהים מ-150 אלף שקל. אלו שחובותיהם נמוכים מהסכום הזה מטופלים במערכת ההוצאה לפועל וגם להם הוחלט לאחרונה על הקלות.
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נכנס לתוקף ב-15 בספטמבר 2019 והוא מסדיר את הליכי חדלות פירעון בחקיקה עדכנית. עד ספטמבר 2019 בקשות לפשיטות רגל (שהוגשו על ידי החייב עצמו או הנושה של החייב) הוגשו לבתי המשפט המחוזיים בארץ, ומאז הם כבר אינם הכתובת. למעשה, מי שמבקש להכריז על עצמו פושט רגל/חדל פירעון צריך להגיש את בקשתו בהתאם לחוב שלו להוצאה לפועל או לממונה על חדלות פירעון בהתאם לגובה החוב שלו.
מדובר בעת הזו בדחיית התשלום החודשי וחייב שירצה בהמשך לקבל פטור מהתשלומים הללו יצטרך להגיש בקשה לפי קריטריונים שיקבעו ויפורסמו.