סגור
Dun's 100

המהפכה הגדולה של השנים האחרונות בתחום דיני המשפחה

בשנים האחרונות, התחוללו מספר שינויים דרמטיים בתחום דיני המשפחה אשר מהווים מהפכה של ממש. חלק מהשינויים המרכזיים התחוללו בנושאים הבאים: דיני מזונות ילדים, חוק גישור חובה, האחריות הורית, החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני וייפוי כוח מתמשך.
מהפכת חוק גישור חובה: נכנס לתוקפו בחודש יולי 2016, "החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014" מהווה חקיקה פורצת דרך בתחום דיני המשפחה. בהתאם להוראות החוק, בטרם פתיחת הליך משפטי בין בני זוג, למעט חריגים, קיימת חובה להגיש בקשה ליישוב סכסוך ביחידת הסיוע. מטרת החוק לסייע לבני זוג ולילדים ליישב את הסכסוך המשפחתי בדרכי שלום תוך כדי צמצום הצורך בהתדיינות משפטית. הבקשה ליישוב סכסוך מנוסחת במכוון באופן תמציתי, של מילוי פרטים אישיים טכניים בלבד. לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, לא ניתן להגיש תובענה לפרק זמן הקבוע בחוק והצדדים יזומנו ליחידת הסיוע לנסות להגיע לפתרון בדרכי שלום. ככל שהליך יישוב הסכסוך לא צלח, מוקנית הזכות לצד שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך, בפרק זמן המוגדר בחוק, להגיש תביעה לערכאה שבה יבחר, בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
מהפכת דיני מזונות ילדים: המדובר באחד השינויים המהותיים ביותר שהתחוללו בעולם של דיני המשפחה. עד לחודש יולי 2017, ללא קשר למצבם הכלכלי של מי ההורים ו/או ליחס ההכנסות ביניהם, בתי המשפט לענייני משפחה חייבו את האב בתשלום למזונות ילדיו. גם במקרים בהם בוצעה חלוקה שווה של זמני השהות בין כל הורה עם הילדים, בוצעה הפחתה חלקית בלבד בחיובו של האב במזונות ילדים. בפסק הדין שניתן בחודש יולי 2017 בבית המשפט העליון (בע"מ 919/15) שונו הכללים ונקבע, כי מגיל 6 ואילך, חובת מזונות ילדים תיקבע על פי יחס הכנסות ההורים, היקף ההוצאות של כל אחד מההורים על הילדים ובהתאם ליחס של זמני השהות של הילדים אצל כל הורה. פסק הדין מיישם את הראייה של טובת הילדים.
אחריות הורית ולא "משמורת": דיו רב נשפך בעשורים האחרונים על מאבקי משמורת ילדים ותביעות רבות הוגשו בעניין לבית משפט לענייני משפחה או לבית דין רבני (תביעה כרוכה). על אף ששני ההורים מהווים אפוטרופסיים טבעיים של הילדים, אחת המחלוקות הגדולות בסכסוכי גירושין הייתה קשורה למונח "משמורת" ילדים. מונח זה, שהיה חלק מתקנה 258ז לתקנות הישנות, הוצא מתקנות סדר הדין האזרחי החדשות, תשע"ט -2018 והמושג "משמורת" אף אינו מצוין בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. בעמ"ש (מחוזי תל אביב-יפו) 13008-02-21, סגן הנשיא כב' השופט שאול שוחט הציע להימנע מקביעת הורה משמורן.
ללא קשר לשיח השוויוני בין גברים לנשים, המהפכה בכל הקשור למונח "אחריות הורית" במקום המונח "משמורת" היא לא בתחום השוויון בין גבר לאישה, אלא מנקודת מבטו של הילד. שינוי ששם את הילד במרכז. המגמה שהלכה והתפתחה, היא להימנע מהגדרת הורה כ"משמורן" על ילד ובמקום זאת, הולך וגובר השימוש בקביעת "אחריות הורית משותפת".
1 צפייה בגלריה
עו"ד ערן עזרא
עו"ד ערן עזרא
עו"ד ערן עזרא
(צילום: יח"צ)

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני: ביום 6.2.2015 נכנס לתוקפו "החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014". גם חוק זה מהווה מהפכה של ממש בתחום דיני המשפחה. עובר לחוק, קרנות הפנסיה לא שילמו לבן/בת הזוג שהתגרשו את החלק היחסי שלהם בחיסכון הפנסיוני והלכה למעשה, בן הזוג לשעבר היה תלוי בבן הזוג החוסך שיעביר אליו את חלקו בפנסיה. יתירה מזאת וחמור מכך, ככל שבן הזוג החוסך הלך לעולמו, הפנסיה שולמה לבת הזוג שחלקה עימו זוגיות (בעת הפטירה) ואילו הגרושה שלא נחשבה "שאיר" (על פי תקנון קרן הפנסיה) לא קיבלה דבר. מהפכת התחום באה לידי ביטוי בכך שבת/בן הזוג לשעבר לא תלויים עוד בבן הזוג הגרוש, אלא בהתאם להוראות החוק כל אחד יוכל לקבל החלטות לגבי חלקו בכספים, לקבל החלטות על ניוד הכספים לקופת אחרת ולקבל את חלקם בחיסכון הפנסיוני ישירות מקרן הפנסיה. בכדי שתבוצע חלוקת הזכויות, יש צורך בהגשת פסק דין לקרן הפנסיה, אשר יכלול את כל התנאים הקבועים בחוק.
ייפוי כוח מתמשך: בשנת 2017 התחוללה אחת המהפכות המשמעותיות בתחום הכשרות המשפטית כאשר נחקק מנגנון שנקרא – "ייפוי כוח מתמשך". המדובר במסמך משפטי שמהוה חלופה למינוי אפוטרופוס ולמעשה מייתר את המאבקים המשפטיים בין קרובי משפחה על שאלת האפוטרופוס. באמצעות ייפוי כוח מתמשך אדם בגיר קובע מבעוד מועד מי ידאג ויטפל בענייניו הרכושיים, הרפואיים והאישיים, או חלק מהם, ככל שהוא לא יוכל לטפל בהם בעצמו. כמו כן, ייפוי הכוח המתמשך יכול לכלול גם הנחיות מקדימות לגבי אופן פעולתו של מיופה הכוח.
לסיכום: כפי שניתן לראות, תחום דיני המשפחה הינו דינאמי אשר לוקח בחשבון שינויים והתפתחויות בתפיסת המשפחה, כמו גם בחלוקת התפקידים המשפחתיים. התחום עבר שינויים דרמטיים בשנים האחרונות, אשר מקבלים ביטוי הלכה למעשה בפסיקה. לאור המגמות שמתפתחות, תחום דיני המשפחה צפוי לעבור בשנים הקרובות עוד שינויים רבים נוספים.
מאת ערן עזרא, עו"ד ונוטריון - https://www.eranezra.co.il
d&b – לדעת להחליט