סגור
חיילים צה"ל מילואים ב גבול עזה 9.1.24 מלחמת עזה
חיילים צה"ל מילואים בגבול עזה (צילום: Menahem Kahana / AFP)

זכויות הלוחמים: עובד התנדב למילואים - האם מותר לפטר אותו עם חזרתו?

כמה ימי היעדרות בתשלום מקבלים בני ובנות זוג של משרתי המילואים? למשך כמה זמן מוגנים מילואימניקים מפיטורים ומה קורה אם החליטו לפטר עובד עוד לפני שגוייס למילואים? בעזרת עורכת הדין לימור ארגוב-שנהב כלכליסט עושה סדר בזכויות המעודכנות

לפני שבועיים נחתם צו הרחבה חדש למשרתי מילואים ובני זוגם שמרחיב את הזכויות והתשלומים להם הם זכאים.
צו ההרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי מילואים ובני זוגם מעניק בנוסף להגנות למשרתי מילואים, גם תשלום על ימי היעדרות עבור בני הזוג של משרתי מילואים ואף מיטיב עם בני הזוג בנוגע להיעדרותם ממקום העבודה עקב שירות המילואים.
צו ההרחבה חל על כלל המעסיקים במשק, ודורש מהם היערכות לקראת השבת תשלומים ושכר לבני הזוג שעומדים בקריטריונים. בעזרת עורכת הדין לימור ארגוב-שנהב, שותפה ומנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד וקסלר ברגמן ושות' כלכליסט עושה סדר בהוראות הצו החדש.
מהי תקופת ההגנה מפני פיטורים לעובדים ששבו משירות מילואים?
30 או 60 ימים. על פי חוק חיילים משוחררים, אסור למעסיקים לפטר עובדים שנקראו לשירות מילואים, ואשר שירתו במשך יומיים רצופים לפחות, במהלך השירות ובמשך 30 יום לאחריו.
צו ההרחבה החדש קובע כי עובד ששירת במילואים במשך 60 ימים או יותר, בתקופה שבין 7.10 עד סוף שנת 2024, יהיה מוגן מפיטורים לתקופה של 60 ימים מתום המילואים.
לא ניתן לחפוף בין תקופת ההודעה המוקדמת לה זכאי עובד שפוטר כדין, לבין תקופת שירות המילואים ותקופת ההגנה הקבועה בחוק ושהוארכה בצו ההרחבה.
1 צפייה בגלריה
לימור ארגוב שנהב משרד וקסלר ברגמן
לימור ארגוב שנהב משרד וקסלר ברגמן
לימור ארגוב שנהב משרד וקסלר ברגמן
(צילום: יורם רשף)
אם המעסיק החליט על סיום העסקתו של עובד לפני גיוסו לשירות מילואים – האם עדיין ניתן לפטרו?
גם אם עובד יצא לשירות מילואים במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, לא ניתן לנתק את יחסי העסקה ולפטרו במהלך כל התקופה המוגנת: התקופה המוגנת למשרתי מילואים עד 60 ימים רצופים היא 30 ימים; התקופה המוגנת למשרתי מילואים עד 60 ימים רצופים היא למשך 60 ימים רצופים. זאת אומרת, שהודעה מוקדמת שניתנה לפני שירות המילואים, תיעצר עם תחילת השירות ותמשך לאחר שחלפה התקופה המוגנת.
האם יש נסיבות חריגות בגינן ניתן לפטר עובד שחזר ממילואים?
אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים או בשל קריאתו לשירות מילואים. אולם ישנן נסיבות חריגות בגינן ניתן יהיה לקבל היתר לפיטורי עובד במהלך התקופה המוגנת וכאשר נסיבות אלו אינן קשורות לשירות המילואים. לדוגמא - סגירת העסק, צמצום או ביטול תפקידו של העובד ואף הפרת משמעת חמורה.
מעסיק שמעוניין לפטר עובד שחזר משירות מילואים לפני תום התקופה המוגנת מפיטורים צריך לפנות בבקשה להיתר על מנת לאשר את הפיטורים, כאשר הנטל להוכיח את הנסיבות החריגות שאינן קשורות לשירות המילואים מוטל על המעסיק. את הבקשה להיתר יש להגיש לועדת התעסוקה במשרד הביטחון או לוועדת הפיקוח שהוקמה בעקבות הצו החדש, בהתאם לתקופת ההגנה החלה על העובד.
האם למתנדבים במילואים אותן זכויות כמשרת מילואים פעיל?
מתנדב לשירות מילואים נחשב כחייל מילואים לכל דבר ועניין. לפיכך על עובדים שהתנדבו לשירות מילואים יחולו במהלך תקופת ההתנדבות כל הזכויות וכן כל החובות החלות על חייל בשירות מילואים לרבות תקופת ההגנה מפיטורים עם חזרתם משירות המילואים.
תשלום ימי היעדרות לבני זוג של משרתי מילואים – כמה ימים ובאילו נסיבות ניתן לנצלם.
צו ההרחבה החדש מזכה בני זוג של משרתי מילואים בימי היעדרות בתשלום (מעבר לחופשה ומחלה) אשר נקבעו באופן מדורג בהתאם למספר ימי המילואים המצטבר: עד 30 ימי מילואים - אין זכאות; בגין 31-60 ימי מילואים ניתנת זכאות ל-2 ימי היעדרות בתשלום, בגין 61-90 ימי מילואים ניתנת זכאות ל- 4 ימי היעדרות בתשלום; בגין 91-120 ימי מילואים ניתנת זכאות ל-6 ימי היעדרות בתשלום; בגין 121 ימי מילואים ומעלה ניתנת הזכאות המקסימלית ל-8 ימי היעדרות בתשלום.
לימי ההיעדרות בתשלום זכאים בני זוג להם ילדים מתחת לגיל 14, בני זוג להם ילדים עד גיל 18 החולים במחלה ממארת או מטופלים בדיאליזה וכן בני זוג להם קרוב בעל מוגבלות או הורה חולה. את ימי ההיעדרות ניתן לנצל גם כשעות היעדרות ובתיאום עם המעסיק ובעיקר לצורך השגחה על ילד וכן לצורך סידורים הכרחיים לניהול ותחזוקת משק הבית שניתן לבצעם רק בשעות העבודה.
האם בני הזוג זכאים לימי ההיעדרות בתשלום בדיעבד?
צו ההרחבה החדש קובע, כי ניתן לנצל את ימי ההיעדרות באופן רטרואקטיבי. כך, ימי היעדרות שנוצלו מ-7.10.23 ועד חודש מרץ 2024 ושולם בגינם שכר מלא יוחזרו למכסת ימי המחלה או החופשה של העובד לא מאוחר ממשכורת חודש אפריל.
בנוגע לימי היעדרות שלא שולם בגינם שכר מלא, אלו שנוצלו בשנת המס הנוכחית יש להחזיר למכסת העובד (חופשה ומחלה) וכן להשלים יתרת שכר במידה ולא שולם לעובד לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל.
מי זכאי להיעדר לשעה אחת ביום בתשלום עקב שירות המילואים של בן/בת הזוג?
עובדים אשר בני זוגם נמצאים בשירות מילואים למשך 5 ימים רצופים לפחות, והמועסקים במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתם, ולהם ילד מתחת לגיל 13, רשאים בהתאם לחוק עבודת נשים להיעדר מהעבודה עד שעה אחת ביום בתשלום מלא וזאת החל מהיום הראשון לשירות המילואים.
עתה עם כניסת צו ההרחבה החדש לתוקף, הוראה זו תחול גם לגבי עובדים המועסקים במשרה מלאה, המפוצלת בין מעסיקים שונים, באופן יחסי אצל כל מעסיק. יש להציג אסמכתא למעסיקים בדבר היקפי המשרה בפועל כדי לקבל את הזכאות.
האם ניתן למחוק ימי חופשה לעובד משרת מילואים או בן זוגו, שלא הספיקו לנצלם?
בהתאם לצו ההרחבה החדש, עובד רשאי לצבור את יתרת ימי החופשה השנתית אשר לא התאפשר לו לנצלם בשנת 2023, ולצרפה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות עקב נסיבות הנוגעות למלחמה כגון: המעסיק לא נתן חופשה לעובד; העובד נעדר בשל מילואים לפחות 5 ימים ברציפות; העובד נעדר מעבודתו לשם השגחה על ילדו בשל סגירת מוסדות החינוך בזמן המלחמה או שנעדר בשל הוראות פיקוד העורף; העובד נקרא לשירות עבודה חיוני או שהעובד הועסק בשעות נוספות לפי היתר בשל מצב החירום.