סגור
שר הרווחה יעקב מרגי
שר הרווחה יעקב מרגי (צילום: אלכס קולומויסקי)

הממשלה תאשר: עוד 15 מיליון שקל לנוער חרדי נושר

ההעברה - במסגרת הכספים הקואליציוניים של משרד הרווחה, וברקע הביקורת הציבורית על מימון המוסדות לנוער חרדי נושר שמהווים "ערי מקלט" מהצבא

הממשלה תאשר מחר העברת 15 מיליון שקל לנוער חרדי נושר במסגרת הכספים הקואליציוניים של משרד הרווחה. זאת בנוסף ל-27 מיליון שקל שמועברים למטרה זו במסגרת הכספים הקואליציוניים של משרד החינוך. כל זאת למרות הביקורת הציבורית ההולכת וגוברת על מימון המוסדות לנוער חרדי נושר שמהווים למעשה "ערי מקלט" מהצבא. על פי מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, 3 מכל 4 תלמידים במוסדות אלה עובדים.
בשנת 2023 נוצר קושי חוקי להשתמש בכסף למוסדות לנוער החרדי הנושר. לכן העביר אותו שר הרווחה יעקב מרגי מש"ס לתקציב התמיכה בפנימיות תורניות שהוא בעצם תקציב תמיכות לישיבות. עכשיו מבקש משרד הרווחה להחזיר את הכספים של 2024 למטרתם המקורית. בהצעת ההחלטה לממשלה מוסבר שהשינוי היה מיועד רק ל-2023.
מלשכת שר הרווחה נמסר: "מדובר בכספים קואליציוניים של תנועת ש"ס לטיפול בנוער חרדי בסיכון, שבשנה שעברה לא נוצלו והועברו לסעיף תקציבי של מוסדות ציבור-פנימיות. עם העברת התקציב החדש הוחלט להחזיר כספים אלו לייעודם - טיפול בנוער חרדי בסיכון. יצוין כי משרד הרווחה משקיע תקציבי עתק לטיפול בנוער בסיכון מכלל המגזרים ובכללם גם מהמגזר החרדי".