סגור

המשרד להגנת הסביבה זיהה הפרות של לוויתן - אך נמנע חלקית מענישה

לפני שנתיים עמד המשרד בלהט לצידה של מפעילת אסדת לוויתן וחצץ בינה לבין תושבים שדרשו להטיל אמצעי פיקוח אפקטיביים למניעת זיהום. כעת מתברר שהמשרד הלך כברת דרך משמעותית נוספת לקראת לווייתן: לאחר שזיהה הפרות שבוצעו על ידה, הוא החליט להימנע מענישה במקרה אחד, איחד שני מקרים לסנקציה אחת בלבד, ו"בוחן" מקרה רביעי

המשרד להגנת הסביבה טען בעבר בלהט שאסדת לוויתן לא תיצור זיהום שיסכן את התושבים, ואף עמד לצד מפעילת האסדה דאז נובל אנרג'י (כיום שברון), וטען שאין להטיל דרישות דיגום וניטור מחמירות על החברה, אלא ניתן להסתפק באמצעים של המפעילה בעצמה. בתי המשפט קיבלו את עמדת המדינה.
אלא שכעת מתברר כי המציאות טופחת על פניו של המשרד להגנת הסביבה: אסדת לווייתן ביצעה מספר הפרות של הדין הסביבתי. הפרה אחת היא בשל הזרמה אסורה לים, ומסיבה לא ידועה החליט המשרד להגנת הסביבה לוותר ולא לנקוט בצעדים כלפיה.
1 צפייה בגלריה
קידוח גז אסדה אסדת גז לוויתן לווייתן נובל דלק 3
קידוח גז אסדה אסדת גז לוויתן לווייתן נובל דלק 3
קידוח גז אסדה אסדת גז לוויתן לווייתן נובל דלק 3
(צילום: אלבטרוס)
בשני מקרים נוספים טוען המשרד להגנת הסביבה להפרת היתר הפליטה של שברון, אך יטיל רק עיצום כספי אחד, ובנוסף מתברר כי בעוד כשבועיים מוזמנת החברה לשימוע, שוב בגלל אי עמידה בהיתר הזרמה לים.
כל המקרים הללו עולים מתוך הדוחות הכספיים של רציו, שמחזיקה ב-15% מלוויתן. על פי המפורט בדוחות שפורסמו בשבוע שעבר, ב-1 בנובמבר התקבלה אצל שברון המפעילה "מכתב התראה והזמנה לשימוע בפני המשרד להגנת הסביבה בגין אי עמידה בתנאי היתר הזרמה לים שניתן לאסדת לווייתן והפרת חוק מניעת זיהום הים לכאורה". השימוע נקבע ל-12 בדצמבר.
בנוסף מפורטים בדוחות מספר אירועים נוספים: בינואר 2021 קיבלה שברון "מכתב התראה והזמנה לשימוע בפני המשרד להגנת הסביבה בגין אי עמידה בתנאי היתר ההזרמה לים שניתן לאסדת לוויתן והפרת חוק מניעת זיהום הים לכאורה".
לפי החברה, לאחר שהתקיים השימוע בחודש מרס 2021 ,התקבל סיכום השימוע מטעם המשרד להגנת הסביבה במסגרתו צוין כי המשרד לא ימליץ על סנקציה עונשית בגין החריגות הנטענות, אולם במקרה של חריגות נוספות ישקול להפעיל את מלוא סמכויותיו כחוק.
כלומר, המשרד להגנת הסביבה שהגן בעבר בלהט בבית המשפט על עמדת שברון וטען שהיא לא תסכן את הסביבה ונאבק שהפיקוח ייעשה על ידה ולא על ידי גורם חיצוני שייכפה עליה, החליט לוותר לחברה ולא להטיל עליה כל סנקציה, לאחר שנתפסה מבצעת הפרה של הדין.
אלא שההפרות לא הסתיימו בכך וב-6 ביוני 2021 התקבלה אצל שברון הודעה נוספת של המשרד להגנת הסביבה על כוונה להטיל על המפעילה עיצום כספי וזאת לפי חוק אוויר נקי, תשס"ח-2008, בגין אירוע מחודש אוקטובר 2020 .
המשרד טוען לשתי הפרות של היתר הפליטה של האסדה, כאשר הוא מודיע כי בכוונתו להשית בגינן עיצום כספי אחד בלבד. המפעילה שברון הגישה את טיעוניה להודעת הכוונה וטרם ניתנה החלטתו הסופית של המשרד בנוגע לעיצום כספי זה ולא קיימת מסגרת זמנים קבועה למתן החלטה.
אסדת לוויתן החלה להפיק גז באופן מסחרי ביום האחרון של שנת 2019. חמש רשויות מקומיות הגישו עתירה בזמנו לבית המשפט המחוזי בירושלים וטענו שיש להטיל פיקוח אפקטיבי על לוויתן ולא לאפשר לה לפקח על עצמה. המשרד להגנת הסביבה התנגד בתוקף לדרישות העותרים ובסופו של דבר עמדתו התקבלה. במסגרת דיון שהתקיים בביהמ"ש בינואר 2020, המשרד להגנת הסביבה טען שמקובל בכל העולם שהמפעל עצמו עושה בקרה עצמית ובודק את ערכי הזיהום בעצמו. על כך השיב השופט: "גם נהג בודק את המהירות שלו ועושה בקרה עצמית, אך זה לא אומר שלא צריך משטרה".. בסופו של דבר השופט דחה את העתירה וגם ערעור לבית המשפט העליון נדחה.