סגור
התחנה המרכזית בתל אביב תחנה מרכזית דרום תל אביב
התחנה המרכזית בדרום תל אביב (צילום: טל שחר)

המשרד להגנת הסביבה: התוכנית להפחתת זיהום אוויר בתחנה המרכזית ת"א לא עומדת בדרישות

לאחר התנהלות לקויה שנמשכה שנים, הכריז המשרד להגנת הסביבה על התחנה המרכזית כאזור נפגע זיהום אוויר. עיריית ת"א נדרשה להכין תוכנית להפחתת הזיהום, לפרט את הצעדים שתנקוט ולו"ז ליישומם - אלא שבתוכנית אין זמנים מוגדרים והעירייה דורשת נקיטת צעדים רק ממשרדי הממשלה

חודשים ארוכים המתינו תושבי דרום תל אביב לפרסום תוכנית העירייה להפחתת זיהום אוויר באזור התחנה המרכזית, אלא שהתוכנית שפורסמה באתר העירייה זוכה לביקורת משמעותית מצד המשרד להגנת הסביבה, בטענה שהיא לא עונה כלל לדרישותיו.
לפי המשרד, ״בהתאם לחוק, העירייה נדרשה להכין ולבצע תוכנית לנקיטת אמצעים במסגרת סמכותה, אך התוכנית כוללת מספר רב של צעדים שלתפיסת העירייה אינם באחריותה וגישה זו אינה מקובלת על המשרד. מצופה מהעירייה להוביל את הנושא ולפעול לקידום כלל הצעדים המוצגים על ידה ככאלו שיובילו להפחתת זיהום האוויר״.
לאחר התנהלות שנמשכה שנים מול בעלי התחנה המרכזית ועיריית תל אביב, הכריזה בחודש ספטמבר האחרון השרה להגנת הסביבה דאז, תמר זנדברג על התחנה המרכזית בת"א כעל אזור נפגע זיהום אוויר. המשמעות היא שעיריית ת"א נדרשת להכין תוכנית להפחתת זיהום אוויר באזור בתוך שישה חודשים, ולפרט את הצעדים שתנקוט ולוחות הזמנים ליישומם.
תושבי נווה שאנן והשכונות הסמוכות לתחנה המרכזית נאלצים להתמודד מזה שנים עם זיהום, לו השלכות סביבתיות ובריאותיות קשות. לפי חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה, באזור קיים זיהום האוויר גבוה מאוד, כשהתחבורה מובילה לחריגות שנתיות חוזרות ונשנות מחוק אוויר נקי. כך למשל, נמצאו בשנה 31 בדיקות חריגות בריכוז החלקיקים הנשימים העדינים באוויר - הפרטמטר לפיו מוגדרת תמותה ותחלואה מזיהום אוויר, כשהתקן מאפשר 18 חריגות. באזור התחנה המרכזית נמדד הריכוז הגבוה ביותר בישראל של חלקיקים אלו, למעט בסמוך למחצבות. גם החריגות בפליטת תחמוצות חנקן, הינו הגבוה ביותר בישראל.
התוכנית של עיריית ת"א הוגשה בחודש שעבר, באיחור, ולאחר הארכות מועד מצד המשרד עצמו. הפתרונות המשמעותיים ביותר בה תלויים במשרד התחבורה ובסמכויותיו - ולא בעירייה. כך למשל, הסטת קווי אוטובוס למסופי רידינג וסבידור - עניין הדורש אף את הרחבת המסופים, ועלול להימשך כשנתיים-שלוש, חישמול קווי האוטובוס - הליך התלוי במשרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה וחברות האוטובוסים וביטול חניון לילה בתחנה המרכזית החדשה.
בתגובת המשרד להגנת הסביבה כפי שהועברה לעירייה, נכתב כי טיוטת התוכנית אינה כוללת פירוט תאריכים לביצוע הצעדים השונים, לרבות אבני דרך להשגתם. בנוסף, העירייה פרסמה ערך יממתי של חלקיקים מזהמים שאינו תואם להגדרות ארגון הבריאות העולמי, שעודכנו בשנת 2021. במשרד להגנת הסביבה אף טוענים כי במודל זיהום האוויר של העירייה לא נלקחו בחשבון כל מקורות הפליטה הרלוונטיים, ויש לתקנו.
רשימת הליקויים שמצא המשרד בתוכנית מתארכת. נטען אף שהעירייה לא כללה תוכנית להגדרת אזור מופחת פליטות, באופן שיגביל כניסת כלי רכב מזהמים לאזור מוכה זיהום האוויר. לאור הליקויים, דורש המשרד מהעירייה להגיש מחדש את התוכנית עד ה-31 באוגוסט, ונכון לעתה, התוכנית אינה מאושרת.
בעיריית תל אביב לא נותרו אדישים והגיבו מצידם לעמדה המנומקת של גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה. במכתב שנשלח לגורמי המשרד, כתב איתן בן עמי, מנהל הרשות לאיכות הסביבה בעירייה, ״עמדת העירייה היא כי ההכרזה על אזור התחנה המרכזית כנפגע זיהום אוויר, אינה במקומה. איכות האוויר במקום אינה מצדיקה הכרזה תקדימית שכזו. רכיבים בתוכנית שיש בהם פוטנציאל תרומה משמעותי למטה, הינם בסמכות גופי הממשלה ואנו מקווים שהם אכן יתמכו ויפעלו למימושה בהקדם האפשרי״.
גדי טונס, ממובילי המאבק נגד התחנה המרכזית, אומר: ״רון חולדאי ממשיך להתעלם מזיהום האוויר בדרום העיר ולהכחיש אותו, כפי שטראמפ הכחיש את משבר האקלים. מי שנפגע מכך הם תושבי שכונות דרום העיר וילדיהם שמשלמים בבריאותם ואיכות חייהם. ראש העיר אמור להיות אמון על בריאות תושבי העיר ולא לפעול נגד טובתם. מבחינתנו, אדם כזה לא ראוי ולא כשיר לכהן כראש עיר. באוקטובר הקרוב נבוא בחשבון עם חולדאי, על הפקרת תושבי דרום תל אביב ונדאג שלא יבחר שנית״.