סגור

דו"ח המבקר
משרד החקלאות נכשל בפיקוח על מעבר עופות וביצים מהרשות

דו"ח מבקר המדינה קובע כי משרד החקלאות לא מצליח לעצור עשרות מיליוני ביצים וטונות של בשר, עופות, ירקות ופירות שמוברחים מדי שנה לישראל מהרשות הפלסטינית. ב-40% מהדגימות שניטלו מתוצרת פלסטינית שנתפסה נמצאו חומרי הדברה מסוכנים 

מבקר המדינה חושף היום שורה ארוכה של כשלים בתפקוד היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות, יחידת הפיצו״ח. היחידה אמונה אכיפת החוק בתחומים כמו רווחת בעלי החיים ואכיפת החוק, ועניינים הנוגעים לבריאות הציבור כמו פיקוח על תוצאת חקלאית, אולם היא כושלת בתפקידה. כך למשל, ליקויים ביחידה מאפשרים העברה בלתי מבוקרת של סחורות בין ישראל לרשות הפלסטינית. במהלך 2023 היחידה לא תיעדה את העברתם של 97% ממשלוחי העופות, האפרוחים וביצי הדגירה לתחומי הרשות. לאור ההתנהלות הזו, קשה ביותר למנוע תופעות של הברחה והלבנה של תוצרת חקלאית, של כלכלה שחורה ושל צער בעלי חיים.
קיימת תופעה של הברחת תוצרת חקלאית מאיו"ש לישראל הכוללת בין היתר עשרות מיליוני ביצים ועשרות אלפי טונות של פירות וירקות לשנה, וכן בשר שאין הערכה בדבר היקפו. הכשלים בפיקוח על תוצרת הנכנסת לישראל מתחומי הרשות מובילים לכך שתושבי ישראל משלמים על המחדלים ביחידת הפיצו״ח בבריאותם: ב-40% מהדגימות שניטלו מתוצרת צמחית פלסטינית ב-2022 נמצאו חריגות של שאריות חומרי הדברה המסכנים את בריאות הציבור.
לפי המבקר, קיים חשד כי כ-57% מהבשר שמגיע מחו"ל ומיועד לרש"פ נותר בישראל. המשמעות: הבשר עלול לזלוג אל הכלכלה השחורה, והדבר אף עלול לפגוע בבריאות הציבור בשל היעדר הפיקוח עליו לאורך כל שרשרת האספקה, להביא להטעיית הציבור בכל הנוגע לכשרותו ולגרום להעברה עודפת של כספי מע"מ לרשות הפלסטינית בגין סחורה בהיקף משוער של אלפי טונות בשר, שלא הגיעה ליעדה.
היחידה כשלה כמעט לחלוטין בביצוע תפקידה: בשנים 2020-2022 לא עלה בידי 92% בממוצע ממפקחי היחידה לעמוד ביעדים המקצועיים הדרושים למילוי התפקיד שנקבעו להם. כמו כן, זה שנים ארוכות מתבצעת פגיעה בטוהר המידות על ידי עובדים ומנהלים ביחידה. 12.5% מהעובדים החתומים על הסדרי ניגוד עניינים פעלו בניגוד להסדרים עליהם חתמו. זהו מצב שעלול לסכן את הציבור באופן ישיר. כך למשל, מפקח שנקבע שעליו להימנע מלעסוק בכל פעילות של פיקוח או אכיפה בתחום הבקר ביצע כ-70 פעולות בתחום זה, ובהן ביקורות באיטליזים, חקירות בנושא עבירות הנוגעות לבקר ותפיסות של בקר.
המבקר מצא כי לכלל המפקחים והמנהלים של יחידת הפיצו"ח חסרים ההסמכות או המינויים הנדרשים לאכיפת מלוא החוקים שהיחידה אמונה על אכיפתם. בפועל, 89% מכלל מפקחי ומנהלי היחידה (54 מתוך 61) ביצעו חקירות או עיכבו חשודים בלא שהוקנתה להם סמכות מתאימה לכך. בנוסף, לאורך השנים 2001 - יוני 2023 הוגשו לנציבות שירות המדינה תלונות על 38% מהעובדים ביחידה, ו-31% מהן נמצאו מוצדקות והסתיימו בהרשעה או בענישה משמעתית.
אף שיחידת הפיצו"ח נדרשת להתמודד עם מוקדי הברחות בקו התפר וביישוב ברטעה, וכן עם שחיטה שחורה בפזורה הבדואית, עובדי מערך המודיעין אינם שולטים בשפה הערבית כלל, למעט מרכז המערך שיש לו שליטה בסיסית בערבית מדוברת. גם מערך המודיעין של היחידה חדל לתפקיד: בביקורת נמצא כי היקף הידיעות המודיעיניות שהתקבלו במערך המודיעין של הפיצו"ח בשנת 2022 היה נמוך ב-85% ביחס לשנת 2016. רק 21% מהידיעות המודיעיניות שקיבל מערך המודיעין מתחילת שנת 2022 עד אמצע שנת 2023 טופלו (37 מתוך 179).
ממשרד החקלאות נמסר: "משרד החקלאות מבצע בחודשים האחרונים תהליך של ארגון מחדש ושינוי ארגוני ביחידת הפיצו"ח. מאז כניסתו לתפקיד של מנהל חדש ליחידה לפני מספר חודשים, נעשתה עבודה מקצועית אודות היחידה ופעילותה באמצעות חברה חיצונית. בהתאם להמלצות חברת הייעוץ, הותווה יחד עם נציבות שירות המדינה הסדר פרישה לעובדים ותיקים. חלקם עתידים לפרוש כבר בחודש הבא. כמו גם, בשבועות הקרובים יאושר מבנה ארגוני חדש ליחידה. היחידה תחל בביצוע הסמכות והכשרות, וכן בתהליך בחינת ביצועים וקשירתם בשכר העובדים, למיצוי מיטבי של תפקידיהם ועוד. היחידה תחת הנהלתה החדשה החלה בפעילות מתוגברת כבר בשבועות האחרונים, לטובת שמירה על בריאות הציבור, והגיעה להישגים מרשימים".