סגור
סלקום
סלקום. מי של ידע על חובתו להחזיר את הסים יפוצה ב-100% על גביית הסים (צילום: חיים הורנשטיין)

בלעדי
פשרה בייצוגית: סלקום תפצה לקוחות שלא השיבו את כרטיס הסים ב-14 מיליון שקל

התביעה הייצוגית הוגשה בטענה לחיוב בעבר של לקוחות סלקום שהתנתקו משירותיה, בשל אי החזרת כרטיס הסים שמסרה להם במועד ההתקשרות; הפיצוי בגובה 12 מיליון שקל יהיה על דרך הפסקת הגבייה ממי שלא החזירו את כרטיסי הסים

בית המשפט המחוזי מרכז אישר לאחרונה הסדר פשרה המוערך בסך של כ-14 מיליון שקל שגובש במסגרת תובענה ייצוגית נגד חברת סלקום. הליך התובענה הייצוגית עסק בטענה לחיוב בעבר של לקוחות סלקום שהתנתקו משירותיה, בתשלום בגין אי החזרת כרטיס הסים שמסרה להם במועד ההתקשרות, אשר לטענת המבקשים הינו בניגוד להסכמה החוזית בין הצדדים.
המבקשים טענו באמצעות עוה"ד רועי ביטון, אדם לוין ויונתן רפפורט ממשרד רפפורט לוין ביטון כי התחרות בין חברות הסלולר גברה בשנים הרלוונטיות (הכוונה לספטמבר 2014 ועד לפברואר 2017 -ל.ד) , והלקוחות בחרו בין החברות השונות בעיקר משיקולי עלות השירות. עלות זו מורכבת משני חלקים – הראשון הוא דמי שימוש חודשיים, והשני הוא העלות הראשונית של רכישת כרטיס סים. סלקום, כך נטען, יצרה במסגרת תחרות זו מצג שווא, שלפיו היא סיפקה ללקוחותיה את כרטיס הסים חינם, ורק בתום ההתקשרות הם מגלים שחויבו בסכומים נכבדים בגינו. המבקשים טענו כי רק בירור בדיעבד אצל סלקום מעלה כי לטענתה הכרטיס לא ניתן ללקוחות אלא הושאל להם בכפוף להחזרתו בתוך 14 יום מסיום ההתקשרות עמה.
מנגד, סלקום טענה באמצעות עוה"ד חניטל בלינסון-נבון ואידן רגב ממשרד ארנון, תדמור-לוי כי התנאים בדבר השאלת כרטיסי הסים נקבעו בהסכמי ההתקשרות ופורטו בהם ברחל בתך הקטנה, וכי לפנים משורת הדין היא נוהגת להודיע ולתזכר את לקוחותיה במועד ההתנתקות משירותיה את דבר חובתם להחזיר את הכרטיסים שקיבלו בהשאלה. לטענתה היא פועלת בהתאם לפרסומים ולהבטחות מצידה, וכי בהתאם אליהם נדרשים הלקוחות להשיב לה את הכרטיסים שהשאילה להם עם תום ההתקשרות עמה.
בסופו של יום גיבשו הצדדים הסדר פשרה מתוקן הנוגע למתכונת התקשרות של סלקום עם לקוחותיה שהייתה בתוקף בין 19 בספטמבר 2014 עד 20 בפברואר 2017 , לפיה מנויי סלקום שאלו מסלקום את כרטיס הסים שסופק להם וחויבו לשלם לסלקום סך של 59 שקל או 99 שקל (בהתאם לסיכום עמם). זאת, ככל שלא ישיבו את כרטיס הסים שברשותם לסלקום עם התנתקותם מסלקום.
הסדר הפשרה שאושר חל על שתי קבוצות: חברי קבוצת העבר – מנויים שהשתייכו להסדר סים בהשאלה ואשר התנתקו מסלקום עד ל-3 בפברואר 2020 ואשר חויבו במחיר הקבוע בהסדר עימם כיוון שלא השיבו לסלקום את כרטיס הסים שברשותם. וכן חברי קבוצת העתיד, מנויים המשויכים או השתייכו להסדר סים בהשאלה ואשר החל מה-4 בפברואר 2020 היו או עודם מנויים של סלקום ואשר התנתקו או יתנתקו מסלקום לאחר ה-4 בפברואר 2020.
במסגרת הסדר הפשרה הוסכם כי בנוגע לחברי קבוצת העבר סלקום תשלח הודעת אס אמ אס המודיעה שהם יהיו זכאים להשיב את כרטיס הסים שברשותם בתוך 60 יום ולקבל השבה בשיעור של 80%-100% מהתשלום שנגבה מהם בגין כרטיס הסים.
מהסדר הפשרה עולה כי מי מחברי קבוצת העבר שיחזירו את הכרטיסים ויצהירו כי לא ידעו על חובתם להשיבם ושלא השתמשו בהם לאחר ההתנתקות, יקבלו החזר מלא בגובה 100% מהסכום שנגבה מהם בפועל על-ידי סלקום בגין אי החזרת הכרטיס. מי מהם שישיבו את כרטיסי הסים ולא יצהירו שלא ידעו על חובתם להשיבם אך כן יצהירו שלא השתמשו בהם לאחר ההתנתקות, יקבלו החזר בגובה 80% מהסכום שנגבה מהם בפועל על-ידי סלקום בגין אי החזרת הכרטיס.
בנוגע לחברי קבוצת העתיד, החל מה-4 בפברואר 2020 סלקום מעניקה הנחה בגובה 100% - כלומר, אינה גובה כספים בגין כרטיס סים שלא הושבו על ידי לקוחותיה. סכום הפיצוי הכספי מכח ההסדר, על דרך הפסקת הגבייה ממי שלא החזירו את כרטיסי הסים בקבוצה זו מסתכם בכ-12.3 מיליון שקל. הפיצוי המצטבר שתשלם סלקום ביחס לשתי הקבוצות יהיה בסכום של כ-14.2 מיליון שקל. השופטת מיכל אגמון-גונן אישרה ההסדר וקבעה כי הוא סביר והוגן.