סגור
בחינת הסמכה משפטים עריכת דין סמסטר חורף
בחינת הסמכה. מרבית הנבחנים היו כאלה שנבחנו בבחינות קודמות (צילום: דוברות לשכת עורכי הדין)

רק 16% מהנבחנים עברו את בחינת ההסמכה ללשכת עוה"ד במועד המיוחד

תוצאות בחינות ההסמכה במועד המיוחד שנוסף באפריל בעקבות המלחמה, היו נמוכות במיוחד – באחוז העוברים ובציון הממוצע. הסיבות: מיעוט נבחנים מקרב בוגרי אוניברסיטאות והעובדה שמרבית הניגשים היו כאלה שניסו לעבור את הבחינה לאחר כישלונות קודמים. לעומת זאת, שיעור העוברים מקרב הנבחנים לראשונה היה 57.4% 

רק 125 מתוך 770 המתמחים בעריכת דין שנבחנו בבחינות ההסמכה ללשכת עורכי הדין במועד המיוחד בחודש אפריל, שנוסף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", עברו בהצלחה את הבחינה.
הנתון הנמוך – 16.2% בלבד שיעור מעבר של כלל הנבחנים - נובע מכך שמרבית הנבחנים במועד המיוחד באפריל (438 מתוך 770) היו מתמחים אשר נכשלו בבחינות קודמות וכעת ניסו בפעם השלישית, הרביעית ואף יותר לעבור את הבחינה, ללא הצלחה – רק 7% הצליחו במשימה זו.
עם זאת, בנתון שלרוב מתייחסים לגביו ביחס לבחינות הלשכה, שיעור המעבר של הנבחנים לראשונה, במועד אפריל (בו נבחנו לראשונה 101 נבחנים) עמד על 57.4% מהנבחנים. שיעור המעבר של הנבחנים בפעם השנייה (231 נבחנים) עמד על 15.5%.
מדובר בשיעורי מעבר נמוכים בהשוואה למועד החורף האחרון בחודש פברואר – אז שיעור המעבר הכללי עמד על 54.7%, כאשר שיעור המעבר אז של הנבחנים לראשונה היה 75.2%, שיעור המעבר של הנבחנים בשנית היה 32.7% ושיעור המעבר של הנבחנים בשלישית ומעלה עמד על 19.1%.
הציון הממוצע הכללי של כלל 770 הנבחנים עמד במועד אפריל על 50.5 (לעומת ציון ממוצע של 60.7 במועד פברואר). הציון הממוצע של הנבחנים לראשונה עמד במועד אפריל על 61.3, של הנבחנים בשנית על 36 ושל הנבחנים בשלישית ומעלה על 31 בלבד.
סיבה נוספת לאחוזי המעבר והציונים הנמוכים יחסית, היא שמעט מאוד בוגרי הפקולטות למשפטים באוניברסיטאות ניגשו לבחינה במועד המיוחד באפריל – 39 נבחנים בלבד, לעומת 609 בוגרי מכללות. בעוד ש-74.3% מבוגרי האוניברסיטאות עברו את הבחינה בהצלחה (בציון ממוצע של 65.4), רק 15.1% מבין בוגרי המכללות שנבחנו עברו את הבחינה (בציון ממוצע של 50.8). בנוסף נבחנו במועד אפריל 122 עולים וכאלה שלמדו בחו"ל, ששיעור המעבר שלהם נמוך במיוחד – 3.3% - רק 4 עוברים (בציון ממוצע של 43.9).
בחלוקה לפי מוסדות, בוגרי משפטים באוניברסיטה העברית המשיכו גם במועד אפריל להוביל את הטבלה עם 91.6% מעבר (בציון ממוצע 70.8) ואחריה אוניברסיטת חיפה (75%), אוניברסיטת תל אביב (69%), אוניברסיטת רייכמן ואוניברסיטת בר אילן (60% מעבר בשני המוסדות). אחריהם על פי הסדר של שיעור העוברים מהנבחנים: מכללת ספיר, המכללה למינהל, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, מכללת נתניה ועוד.
בחלוקה לפי מקום התמחות, אחוז העוברים הגבוה ביותר היה, באופן מפתיע, בקרב המתמחים בפרקליטות הצבאית או במשטרה (83.3% - 5 מתוך 6 נבחנים עברו) ולאחר מכן המתמחים בפרקליטויות השונות (52.6%), שיעור העוברים מבין המתמחים בבתי משפט היה רק 36.8% (לעומת 70.7% שיעור מעבר במועד פברואר). במשרדי ממשלה או רשויות מקומיות שיעור ההצלחה עמד באפריל על 29.8% בעוד אחוז המעבר בקרב המתמחים במשרדים פרטיים היה נמוך במיוחד ועמד על 12.9% בלבד (לעומת 50% במועד פברואר).