סגור
אליעזר פישמן על רקע בנק פועלים
אליעזר פישמן על רקע בנק פועלים (צילומים: שאול גולן, אביב גולטליב)

פרשת פישמן והפועלים: אושר הסדר פשרה בגובה 15 מיליון שקל

בית המשפט אישראת הסדר הפשרה במסגרת הליך תביעה נגזרת שהוגשה נגד נושאי משרה לשעבר בבנק הפועלים. ב-2017 הוגשה בקשת תביעה נגד נושאי המשרה בבנק באשר לנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהעמדת וניהול אשראי לאיש העסקים אליעזר פישמן וחברות בקבוצתו

בית המשפט הכלכלי בתל אביב אישר אתמול (א') את הסדר הפשרה במסגרת הליך תביעה נגזרת שהוגשה נגד נושאי משרה לשעבר בבנק הפועלים. על פי הסדר הפשרה הביטוח של נושאי המשרה ישלם לבנק פיצוי בגובה של 15 מיליון שקל מבלי הודאה באחריות.
אישור הסדר הפשרה ניתן על ידי השופטת סיגל יעקבי בבית משפט המחוזי בתל אביב. הבקשה לאישור תובענה נגזרת הוגשה בשנת 2017 על ידי המבקש בשמו של בנק הפועלים. עניינה של הבקשה בטענת המבקש לאחריות נושאי המשרה דאז בבנק לנזקים שנגרמו לטענתו לבנק כתוצאה מהעמדת וניהול אשראי לאיש העסקים אליעזר פישמן וחברות בקבוצתו. במסגרת הבקשה שהוגשה נטען כי הנזק שנגרם לבנק הפועלים הוערך בכמיליארד שקל.
בין השאר נטען כי בנק הפועלים אפשר לפישמן להמר בצורה פרועה על הלירה הטורקית מבלי לבדוק לעומק את יכולתו לפרוע חובות שייווצרו כתוצאה מפיחות בשער הלירה הטורקית. עוד נטען להימנעות נושאי משרה לשעבר מנקיטת הליכים לגביית החובות של קבוצת פישמן כלפי הבנק בשנים 2006-2016 ועוד. בנוסף, נטען כי במהלך שנת 2016 הבנק העמיד אשראי חדש לקבוצת פישמן בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, אשר ניתן למעלה מחצי שנה לאחר שנושים אחרים של פישמן נקטו כנגדו בהליכי פשיטת רגל.
מנגד, טענו נושאי המשרה לשעבר והבנק כי התנהלותם אינה מצביעה על רשלנות וכי התנהלות הבנק בכל הנוגע להעמדת האשראי לצורך ביצוען של עסקאות מט"ח (הלירה הטורקית) הייתה סבירה ולא רשלנית וכי הבנק נקט בפרקטיקת גביה מושכלת במטרה למקסים את החזר החוב שלא התבססה דווקא על נקיטת הליכים משפטים וכי מאמצים אלו הניבו גביה של כ-800 מיליון שקל וכן כי האשראי שהועמד בשנת 2016 הועמד לחברה סולבנטית, כנגד בטחונות שכיסו את החוב וכי מלוא האשראי שהועמד נפרע.
בסופו של יום הגיעו הצדדיים להסכמות ולהסדר פשרה מבלי שיהיה בכך משום הודאה כלשהי של מי מהצדדים באיזו מטענות הצד שכנגד. על מנת לייתר את ההליך המשפטי, תשלם חברת הביטוח לבנק את סכום הפשרה שהוסכם בגובה 15 מיליון שקל. השופטת יעקבי אישרה את הסדר הפשרה וקבעה: "אני סבורה כי הסכם הפשרה משקלל באופן ראוי את הסיכונים והסיכויים של בקשת האישור ושל התביעה הנגזרת".