סגור

הקבוצה המפתיעה של מבחני פיז"ה: הבנות החרדיות

קיבלו את התוצאות הטובות בארץ בקריאה ועברו את הדתיות לאומיות במתמטיקה ומדעים. הסיבה העיקרית: ירדו פחות בעקבות הקורונה משאר הבנות. הפתעה נוספת: שיתוף פעולה כמעט מלא של המוסדות החרדיים לבנות עם המבחנים

ההפתעה הגדולה של מבחני פיז"ה 2022 (PISA) בישראל, שתוצאותיהם מתפרסמות היום (ג') הן בנות הסמינרים החרדיות. הן השיגו את ממוצע הציונים הטוב ביותר בקריאה 522, יותר טוב אפילו מהבנות החילוניות (510) והרבה מעל ממוצע המדינות ה-OECD שעומד על 476. הם השיגו ציון גבוה בנקודה מהבנות החילוניות במתמטיקה (474) והשיגו ציון של 476 במדעים, נמוך מהבנות החילוניות אבל גבוה מהדתיות לאומיות (467).
כך עולה מתוצאות מבחני ההישגים הבינלאומיים לתלמידי כיתות ט' המתפרסמות היום. הציונים האלה נובעים בין היתר מכך שירידות הציונים אצל הבנות החרדיות בשל הקורונה היו נמוכים משל כללת הבנות בישראל. הם מוכיחים לראשונה שמערכת החינוך החרדית פרטית יכולה להביא להישגים טובים במקצועות הליבה.
תפקיד חברתי מרכזי של הבנות החרדיות הוא לפרנס גבר אברך. לכן הן לומדות מקצועות ליבה. בשנים האחרונות יש לחץ גדול ללימודים ברמה גבוהה כדי לאפשר הכנסה גבוהה בהייטק. למעשה ההפתעה הראשונה היא שברשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), שמנתחת את ציוני פיז"ה בישראל, מבהירים שמדגם הבנות החרדיות היה תקין לחלוטין. ה-OECD בחר את בתי הספר שרצה מבין כל הסמינרים והתיכונים החרדים המתוקצבים לבנות. היה רק סירוב אחד של בית ספר והוא הוחלף במוסד בעל מאפיינים דומים. עצם התופעה הזו של שיתוף פעולה מלא מעניינת מאוד. היא מוסברת בכך שבניגוד למבחני המיצ"ב הישראליים שנתפסים כאמצעי פיקוח, מבחני פיז"ה אינם נתפסים כמאיימים. כלומר ההסבר להישגי הבנות החרדיות אינו פגם במדגם, אם כי תורמת להצלחה נחישות להשלים את המבחן ולהצליח בו. במוסדות הבנים החרדים, שאינם מלמדים כלל מקצועות ליבה, לעומת זאת נתקלו אנשי ה-OECD בסירובים רבים.
לא מדובר בתופעה חריגה, אלא בתהליך הדרגתי. גם במבחני 2018 היו לבנות החרדיות ציונים לא רעים אבל הן לא עברו את הבנות החילוניות. מבחני פיז"ה 2022 התאפיינו בארץ ובעולם בשינוי ביחס הציונים בין שני המינים. ב-2018 הבנות הוליכו בממוצע הציוני בשלושת תחומי המבחן. ב-2022 חלו ירידה בכל תחומי ההישגים של הבנות ואצל הנברים חל שיפור. הפער בקריאה בין הבנות לבנים בישראל הצטמצם אבל הוא עדין גדול (24 נקודות), במדעים הבנים השתוו לבנות ובמתמטיקה הם עבור אותן ב-11 נקודות. 70% מהמצטיינים במתמטיקה הם בנים ו-30% בנות.
כיוון שהמשתנה העיקרי של המבחן הזה הוא הקורונה אפשר רק לשער שבנים הצליחו יותר בלימודים מקוונים מבנות. אם ההסבר הזה נכון הרי שהוא עובד גם לטובת הבנות החרדיות, אם משום שהן לא למדו במקוון ואם משום שאינן לומדות עם בנים. הציונים של הנבות החרדיות אגב לא השתפרו ב-2022. להיפך, הן ירדו. הבנות האחרות פשוט ירדו הרבה יותר. כך ירדו החרדיות ב-11 נקודות במתמטיקה לעומת ירידות של יותר מ-20 נקודות אצל הבנות האחרות. כך הן ירדו ב-5 נקודות בקריאה לעומת ירידה של 24 נקודות אצל הבנות הדתיות לאומיות. לגבי הציונים בקריאה אפשר כמובן להניח שהעובדה שהן משתייכות לציבור שבו ילדים חשופים הרבה פחות למסכים ולווידאו מאוד מועילה להן.