סגור

פרסום ראשון
לאחר גיוס 2 עדי מדינה בקרטל ההסעות: 8.5 חודשי מאסר לבעלי חברת רון-גל

רונן חירק, המנכ"ל והבעלים של חברת ההסעות מראש העין, יודה ויורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות מרמה ועבירות על חוק התחרות. על חירק והחברה יוטלו קנסות וחילוטים בהיקף של כ-2.5 מיליון שקל. לפי האישומים בפרשה 16 חברות בתחום תיאמו באופן שיטתי מכרזים ממשלתיים בתחום ההסעות

הסדר טיעון ראשון בפרשת קרטל ההסעות לאחר גיוס 2 עדי מדינה. רונן חירק, המנכ"ל והבעלים של חברת רון-גל הסעות מראש העין, יודה ויורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות מרמה ועבירות על חוק התחרות, ירצה 8.5 חודשי מאסר בפועל וישלם קנס של 100 אלף שקל.
על חברת רון-גל יוטל קנס של 400 אלף שקל. בנוסף, כך עולה מפרטי ההסדר, המדינה תחלט מחירק והחברה שבבעלותו סכום נוסף של כ-2 מיליון שקל – כ-1.4 מיליון שקל שנתפסו אל ידי המשטרה בחשבונות החברה, וכ-600 אלף שקל שיופקדו בחשבון קרן החילוט במקום כספים שנתפסו בפקדונות באלטשולר-שחם והראל.
פרשת קרטל ההסעות עוסקת בתיאום שיטתי של הצעות במכרזים ממשלתיים. בסך הכל זומנו לשימועים 16 חברות ו-18 נושאי משרה בחברות. לפי כתבי החשדות וכתבי האישום שהוגשו עד היום, החשודים קיבלו לכאורה במרמה כ-200 מיליון שקל ששולמו על ידי גופים הציבוריים שאת מכרזיהם הם תיאמו.
במהלך השנים 2018-2015, נטען, החברות ונושאי המשרה בהן תיאמו באופן שיטתי מכרזים שפורסמו על ידי רשויות מקומיות, בתי חולים ציבוריים וחברת החשמל. החברות הגיעו להסכמים שונים ביניהן לגבי החברה הזוכה, מחיר הזכייה, חלוקת הזכייה במכרז בין החברות ועוד. התיאומים בוצעו, בין היתר, באמצעות פגישות, שיחות טלפוניות והתכתבויות.
מדובר במכרזים להסעת תלמידים במערכת החינוך והחינוך המיוחד וכן מכרזים להסעת תלמידים ופעוטות בעלי מוגבלויות למוסדות שונים. המדינה משתתפת במימון שירותי ההסעות לתלמידים באמצעות העברת כספים ממשרד החינוך וממשרד הרווחה והביטחון החברתי לידי הרשויות המקומיות.
את חירק ורון-גל הסעות ייצגו עוה"ד גלעד ברון, שני רוזן ורועי רם. את רשות התחרות ייצגו עוה"ד אסף מוזס ואסנת שלזינגר.