סגור
הממונה על התחרות מיכל כהן ב כנס של אוניברסיטת תל אביב 4.2.24
הממונה על התחרות מיכל כהן (צילום: חן גלילי)

סופית: קנס של 25 מיליון שקל למטא עקב אי-דיווח על מיזוג שני סטארט-אפים

לפי רשות התחרות, החברה האם של פייסבוק, שהייתה בעת רכישת רדקיקס וסרוויס פרנדז מונופול בתחום הרשתות החברתיות, נדרשה לאישור לפני שהשלימה את הרכישות. בית הדין אישר הסדר בנושא

בית הדין לתחרות אישר את ההסכמות אליהן הגיעה הממונה על התחרות, מיכל כהן, עם מטא (החברה האם של פייסבוק) על תשלם קנס של 25 מיליון שקל; זאת לאחר שהחברה לא פנתה לקבל את אישור רשות התחרות למיזוג שני סטארט-אפים שרכשה - רדקיקס ב-2018, וסרוויס פרנדז ב-2019.
על פי הודעת הרשות, במאי 2021 הממונה הודיעה למטא על כוונתה לקבוע כי היא לא דיווחה לרשות התחרות על העסקאות לרכישת רדקיקס וסרוויס פרנדז, טרם ביצוען, וכי לא המתינה לאישור הממונה.
הממונה סברה, בכפוף לשימוע, שבמועד המיזוגים מטא היתה בעלת נתח שוק מונופוליסטי בשוק הרשתות החברתיות למשתמשים פרטיים. הממונה הודיעה למטא גם על כוונתה להטיל על מטא עיצום בסך של 6.5 מיליון שקל על כך שהשלימה את העסקאות בלי לדווח עליהן, ומבלי שאושרו.
על פי הודעת הרשות, "לאחר שמיעת מטא, עריכת בדיקות נוספות, והתייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, ובטרם קבלת החלטה בעניין, הממונה הגיעה עם מטא להסכמה לפיה זו תשלם סכום של 25 מיליון שקל לאוצר המדינה, ותתחייב לדווח על כל מיזוג חברות שתבצע, בהודעה לפי הסעיף בחוק התחרות החל על בעל מונופולין.
"הממונה סבורה כי בנסיבות אלו, שבהן, על פני הדברים, מיזוגי החברות שעליהם מטא לא דיווחה, היו מקבלים את הסכמת הממונה ללא תנאים, הגעה לצו מוסכם שכולל תשלום של סכום משמעותי לאוצר המדינה היא פתרון יעיל וצודק, המקדם את תכליות חוק התחרות".
בהחלטה המאשרת את הצו המוסכם, ציין בית הדין לתחרות: "מקובלת עלי עמדת הממונה כי בנסיבות העניין, התקשרות בצו המוסכם, בנוסח שצורף לבקשה, עדיפה על נקיטת הליכים לפי חוק התחרות. מדובר במיזוגים שאינם אופקיים, ושלא עלה לגביהם חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות או פגיעה בציבור, כך שהפגם הוא באי דיווח כשלעצמו. טיפול בפגם מסוג זה על דרך תשלום סכום לאוצר המדינה הוא מסלול ראוי. משנעשה הוא בהסכמה והסכום גבוה יחסית, נראה כי יש לאשרה".