סגור
קרנית פלוג לשעבר נגידת בנק ישראל
קרנית פלוג, לשעבר נגידת בנק ישראל. ביקורת על המדיניות התקציבית (צילום: אלכס קולומויסקי)

קרנית פלוג: "היעדר גיבוש מדיניות כלכלית עלול להביא לנזק עצום"

לדברי נגידת בנק ישראל לשעבר, יש לשאוף בעתיד להקטנת חלקו של תקציב הביטחון ביחס לתוצר ולהעביר את הגידול בהכנסות ממיסים לטובת שירותים חברתיים. "אם יתקבלו החלטות לא מתאימות אנו מעמידים בספק את יכולת ההתאוששות של המשק"

"אנו נמצאים בנקודה בזמן שבה להיעדר גיבוש מדיניות הולמת יש פוטנציאל נזק עצום. אם לא יתקבלו החלטות, או שיתקבלו החלטות לא מתאימות, או שננסה לגלגל את הבעיה לעתיד, הרי שאנו מעמידים בספק את יכולת ההתאוששות של המשק", כך אמרה היום נגידת בנק ישראל לשעבר, פרופ' קרנית פלוג בכנס אלי הורוביץ בירושלים.
פלוג עמדה על כך שיש צורך בשינוי סדרי עדיפויות בעקבות המלחמה ולעדכן את תקציב הביטחון רק במקביל לעדכון תרחישי הייחוס ועדכון תפיסת הביטחון. לדבריה, אחרי הגידול בתקציב הביטחון בשנים הקרובות, יש להקטין את חלקו ביחס לתוצר ולהעביר את הגידול בהכנסות ממיסים לטובת שירותים חברתיים. פלוג הזכירה כי ההוצאה הציבורית בישראל על שירותים חברתיים היא מהנמוכות ב-OECD, וכי על מנת להגיע לממוצע ההוצאה ב-OECD על ישראל להוציא עוד 170 מיליארד שקל.
פלוג הקדישה חלק ניכר מדבריה לביקורת על ההתנהלות התקציבית ערב המלחמה. "בתקציב המקורי לשנים 2023-2024 נמשכה הירידה בשיעור ההוצאה הציבורית לטובת שינוי סדרי עדיפויות. היה גידול בכספים קואליציוניים שמנוגדים לאמות מידה מקצועיות ולמטרות ארוכות הטווח של הממשלות". לדבריה, אחרי פרוץ המלחמה נעשה קיצוץ חלקי בלבד בכספים הקואלציוניים. "הקיצוצים וצעדי המיסוי היו מתונים ביחס לאתגר, המשרדים המיותרים לא בוטלו ולא נסגרו", ציינה.