סגור
בצלאל סמוטריץ' ו דוד אמסלם
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לשיתוף פעולה אזורי דוד אמסלם (צילומים: עמית שאבי, אבי מועלם)

אמסלם מחליף את נציגי האוצר בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות במינויים שלו

אתמול דיווח דירקטוריון רכבת ישראל על "תיקון תקנון" לפיו במקרה בו רשות החברות אינה תחת אחריות שר האוצר - כמו היום שהיא נמצאת תחת אחריות השר לשיתוף פעולה אזורי – אז זה יוכל למנות דירקטור במקום נציג האוצר. השינוי צפוי להתרחש בכל החברות הממשלתיות ושר האוצר לא מרוצה ממנו

אתמול בערב (ד') דיווח דירקטוריון רכבת ישראל לבורסה על "תיקון תקנון" החברה. התקנון הוא המסמך היסודי של כל חברה ומכיל את הפרטיים הבסיסיים והחוקים הפנימיים שלה. שינוי בתקנון החברה הוא אירוע נדיר, בטח כשמדובר בחברה ממשלתית.
השינוי שנעשה בתקנון הרכבת נעשה בעמוד 13, סעיף 84ב העוסק בדירקטורים. סעיף זה מתייחס לדירקטורים מטעם המדינה שיישבו בדירקטוריון החברה. לפחות שליש מהדירקטורים ברכבת ישראל צריכים להיות עובדי מדינה, מתוכם 2 עובדי משרד התחבורה, עובד אחד ממשרד האנרגיה ועד אתמול גם עובד אחד ממשרד האוצר. השינוי שהתבצע אתמול מחליף את הביטוי עובד משרד האוצר במכבסת המילים הבאה: "לעניין זה: עובד משרד האוצר": דירקטור עובד משרד האוצר, אם שר האוצר הינו השר הממונה על ביצוע חוק החברות הממשלתיות, או דירקטור עובד מדינה, אם השר הממונה על ביצוע חוק החברות הממשלתיות אינו שר האוצר".
במילים אחרות, במקרה בו רשות החברות אינה תחת אחריותו של שר האוצר כמו במציאות הנוכחית בה היא נמצאת תחת אחריותו של השר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם – אז השר הנ"ל יכול למנות כל עובד מדינה כדירקטור בחברה, והדרישה לנציג האוצר נעלמת.
השינוי שנעשה ברכבת ישראל אינו ייחודי לחברה, והוא צפוי כעת להתרחש בכלל החברות הממשלתיות. שינוי זה נעשה בעקבות החלטת ממשלה מאפריל 2023 שבמסגרתה הפרידו את רשות החברות הממשלתיות ממשרד האוצר והעבירו אותה לאחריות השר אמסלם. עד כה ההחלטה לא יושמה, בין השאר בעקבות חילוקי דעות בין מנהלת הרשות הקודמת מיכל רוזנבוים לשר אמסלם ובעקבות פרוץ מלחמת חרבות ברזל. מאז המלחמה הורידה הילוך ורוזנבוים הוחלפה בידי ינקי קוינט (מנהל רשות מקרקעי ישראל) שמשמש כממלא מקום מנהל הרשות ובימים אלו החלטה זו מיושמת בהדרגה בחברות הממשלתיות השונות. רכבת ישראל היא רק הסנונית הראשונה וברשות החברות טוענים כי השינוי יקרה בעוד חברות וכי "הכל בתהליכי מתקדמים".
בסביבת שר האוצר סמוטריץ' טוענים כי הם לא מרוצים מהשינוי שנעשה, ולטענתם הדבר נעשה שלא בשיתוף פעולה עם שר האוצר, לא על דעתו וללא תיאום עימו.
תפקידם של הדירקטורים מטעם המדינה בחברות הממשלתיות הוא לייצג את עמדת המדינה בחברה, ועד כה הדירקטורים היו מהאוצר שרשות החברות הייתה תחתיו ומהמשרד הרלוונטי לחברה הממשלתית (לצורך העניין משרד הביטחון בתעשייה האווירית ומשרד האנרגיה בחברת החשמל). החלפת נציגי האוצר בדירקטורים של החברות הממשלתיות על ידי מינויים מכלל משרדי הממשלה יאפשרו לשר אמסלם חופש גדול מאוד בכל הקשור למינויים. החששות המרכזיים בהקשר הזה שמדובר בפתח למינוי של נציגים שתחום העיסוק שלהם לא רלוונטי באופן ישיר לחברה, כמו גם שהשר הממונה על רשות החברות, יהיה מי שיהיה, יוכל להשתמש בחופש הפעולה שלו בשביל "לספסר" במינויים ולגרום לכך ששרים אחרים יהיו חייבים לו בכך שהוא ממנה נציגים דווקא ממשרדם לשמש כדירקטורים בחברות השונות.
ברשות החברות דוחים את הטענות הללו, וטוענים כי מינוי של נציגים מהמשרדים השונים יאפשרו גיוון בחברות של דירקטורים עם כישורים שעד כה פחות באו לידי ביטוי כמו מתכננים ועוד, וכי באוצר מינו עובדים שאינם בכירים לתפקידי דירקטור כצ'ופר ולעתים הדבר גבל בניגוד עניינים. עוד נטען כי בכל מקרה כל המינויים יידרשו לעמוד בתנאי הסף ולהיות מאושרים על ידי ועדת המינויים בחברות הממשלתיות שבראשה עומדת ממלאת המקום השופטת בדימוס שולמית דותן.