סגור
Dun's 100

העסקת עובד זר בישראל – כיצד עושים זאת נכון?

מדינת ישראל מצמצמת בעשור האחרון את מספר העובדים הזרים אך מאפשרת במקרים חריגים להעסיק עובד זר מומחה * התהליך מסובך וטכני, ורק באמצעות ייעוץ משפטי מלווה תוכלו להיות בטוחים כי בקשתכם תישקל בצורה יעילה ומהירה

בעשור האחרון הצהירה מדינת ישראל על תוכניתה לקצץ במספר העובדים הזרים בישראל, מתוך מטרה להשאיר יותר מקומות עבודה לישראלים. הגורם אשר אמון על יישום התוכנית הוא משרד הפנים המצמצם משנה לשנה את היקף הנפקת האשרות להעסקת עובדים זרים מומחים. עם זאת, המדינה הוסיפה "חריג" לצמצום מספר העובדים הזרים - מקרה בו העובד הזר הוא מומחה בעל ידע ספציפי שעשוי לעזור לחברה ישראלית מקומית לצמוח, להצליח ולהעסיק יותר עובדים ישראלים מקומיים. ואכן במדינת ישראל מועסקים כיום עובדים זרים מומחים רבים, בעיקר בתחומי האקדמיה, הרפואה, ההייטק, התעשייה, האומנויות ועוד.
במטרה לאזן בין תוכנית הצמצום למקרים החריגים גיבשה הממשלה נוהל להנפקת אשרה להעסקת עובד זר מומחה בישראל, הקובע כי חברה המעוניינת להעסיק עובד זר מומחה, תידרש לעמוד בשני תנאים: ראשית, להוכיח כי העובד אכן חיוני לחברה (תוך קבלת אישור מוועדת ההיתרים של המשרד הפנים) ושנית, תשלום שכר כפול מן השכר הממוצע במשק של עובד ישראלי.
יתירה מכך הנוהל קבע כי במקרים מסוימים לא תינתן כלל אשרת העסקה לעובד זר מומחה. על מקרים אלו ניתן למנות עובד פוטנציאלי השוהה בישראל מתוקף אשרה אחרת (במקרה כזה הוא יצטרך לשהות מחוץ לישראל על מנת להתחיל בתהליך), עובדים מעל גיל 60 וכן עובדים שלהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה בישראל (בן זוג, הורים, אחים ואחיות) גם אם הם שוהים באופן חוקי בישראל.
1 צפייה בגלריה
עו"ד יהושע פקס
עו"ד יהושע פקס
עו"ד יהושע פקס
(יח"צ)
במידה והחלטתם כי אתם זקוקים לשירותי עובד זר מומחה בעסק או בארגון הרי שהנוהל להנפקת האשרה כרוך בשני שלבים נפרדים: ראשית, היתר עבודה המונפק על ידי המחלקה לעובדים מומחים במשרד הפנים, ושנית, הנפקת אשרת עבודה (רישיון ב/1) התקפה לשנה אחת בלבד. את ההיתר יש לחדש אחת לשנה, במשך 5 שנים, בתנאי שהעובד הזר ממשיך לעמוד בקריטריונים הנ"ל.
לצורך קבלת היתר העבודה מהמחלקה לעובדים מומחים תצטרכו בין היתר למלא טופס בקשה להעסקת עובד זר, עותק מאושר של טופסי 102 שהוגשו מטעם המעסיק למוסד לביטוח לאומי, עבור עובדים ישראליים, אישור רואה חשבון על מהות החברה, מכתב המסביר מדוע העובד חיוני לחברה, דרישת שכר הכפולה מן השכר הממוצע בישראל, תשלום אגרה ועוד. רק לאחר קבלת היתר ההעסקה על ידי המחלקה לעובדים זרים מומחים, משרד הפנים יידון בבקשת החברה ויחליט האם לאשר את ההיתר ולהנפיק את אשרת העבודה, אם לאו.
במקרים בהם החברה זקוקה לעובד זר מומחה במהירות האפשרית, לצורך ביצוע משימה זמנית ודחופה יחסית, המחוקק איפשר לעשות כן באמצעות הליך מקוצר לקבלת ויזה עבור עובד זר מומחה. התהליך מקצר את זמן הטיפול בבקשה (בתנאי והוא אזרח מדינה שחל עליה פטור מוויזות) לתקופה של עד 45 יום. במקרי קיצון אלו מדובר לרוב על עובדים העוסקים בייעוץ, פיקוח, תיקונים של ציוד שסופק על ידי החברה המעסיקה את המומחה הזר, הרצאות, הדרכות או משימות זמניות אחרת הדורשת מומחיות או מיומנות מיוחדת של המומחה הזר. מרגע הגשת הבקשה, אמור משרד הפנים להנפיק את ההיתרים המבוקשים (אם הבקשה תאושר), בתוך 6 ימים בלבד.
על מה יש לשים דגש? טיפול זריז בבקשה דחופה, שלא לדבר על אישורה מלכתחילה, תלוי בכך שהיא הוגשה בצורה מסודרת, בליווי המסמכים הנדרשים. כמו כן יש לתת את הדעת שלמומחה הזר מותר לעבוד אך ורק בתחום עליו נכתב בבקשה להעסקה, כך שיש לנסח את הבקשה בקפידה, תוך ציון כל העיסוקים הספציפיים בהם ייתכן והעובד יעסוק, אך ללא כוללנות מיותרת.
בשורה התחתונה, בכל הליכי העסקת עובד זר בישראל מומלץ להסתייע בשירותים של חברת עורכי דין, כגון כהן, דקר, פקס וברוש, הבקיאה בנושאי ויזות לעובדים בישראל באופן כללי, ויבוא מומחים זרים באופן ספציפי. תהליך הנפקת האישורים הוא תהליך מסובך וטכני למדי, ורק באמצעות ייעוץ משפטי מלווה תוכלו להיות בטוחים כי בקשתכם תישקל (ולחיוב) בצורה יעילה ומהירה.
מאת עו"ד יהושע פקס, שותף במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש