צילום: עטא עוויסאת, צילום: עטא עוויסאת
צילום: חיים הורנשטיין
הממשלה