$
דו"ח המבקר 2012

מבקר המדינה: המשטרה שילמה 18 מיליון שקל עודפים על מערכות מחשב שטרם הותקנו

ליקויים נמצאו בפרויקט מערכות מחשוב הניידות של המשטרה: המפרט לא נעשה עפ"י הנוהל המחייב את כלל משרדי הממשלה, המשטרה לא כדי לאפשר פעולה ברמת סיווג 'סודי' ועוד

הדר קנה 16:0201.05.12

לאן הולכים כספי הציבור? דו"ח מבקר המדינה חושף כי המשטרה שילמה סכום עודף של 18 מיליון שקל על מערכות מחשב שטרם הותקנו.

 

על פי ממצאי המבקר: "המשטרה שילמה עבור 'תחזוקה' של מערכות מחשוב ניידות כבר משנת 2000 סכום של 6 מיליון שקל בשנה, אף שהתקנת הערכות המחשב החלה

רק בשנת 2003 והתקנת מרביתן הסתיימה רק בנובמבר 2005".

 

בדיקת המבקר נעשתה בחודשים דצמבר 2010 ועד יולי 2011 בנוגע פרויקט מחשוב הניידות של המשטרה, שהוקם על מנת לשפר את יכולת של המשטרה לביצוע תפקידה השונים כגון: מלחמה בטרור, מלחמה בפשיעה וקיצור זמן התגובה לאירועים. המערכת הוקמה על פי מכרז שנערך בשנת 2000 וכלל תשתיות מחשוב, תכנת תשתית וכאלף מערכות מחשב המותקנות בניידות ומקושרות בתקשורת סלולארית.

 

ממצאי הדו"ח מצביעים על ליקויים שונים בפרויקט. כך לדוגמה כבר בשלב הראשוני להקמת מערכות המחשוב, המפרט שהוכן ב-1999 לא נעשה על פי נוהל מפת"ח - הנוהל המחייב את כלל משרדי הממשלה, שנועד להבטיח כי תהליכי הפיתוח, הניהול והתפעול של מערכות המידע יבוצעו כראוי.

 

בהמשך נמצאו ליקויים הנוגעים לחוסר תיאום, כך לדוגמה, המבקר מצא כי המשטרה אישרה את קבלת המערכת בסוף יוני 2003, למרות שעד אז הותקנו בניידות רק 289 מ-1,000 ערכות המחשב שהוזמנו.

 

בנוסף מעיר המבקר כי אף שיחידות המשטרה השונות נבדלות זו מזו במידה ניכרת במידת היעזרותן במערכת, המשטרה לא בדקה את הצורך בהקצאת ערכות מחשוב ליחידות הממעטות להשתמש בה. על זה מצוין בדו"ח כי במשך 9 שנים לא נבדקו אופן קיום הנהלים הנושא אבטחת מידע, לא נבדק הצורך בעדכונם ולא נעשה סקר סיכונים בנושא.

 

בנושא אחר נמצא כי מאז הוקמה המערכת לא פעלה המשטרה כדי לאפשר פעולה ברמת סיווג 'סודי' אף שהדבר תוכנן מלכתחילה ושהייתה יכולת טכנולוגית לעניין. על פי הדו"ח: "מאחר שלא שונה סיווג המערכות, לא התאפשר לקיים ממשק בינה ובין מערכות מסווגות יותר, ולכן נמנעה מיחידות מסוימות במשטרה האפשרות להשתמש בה".

 

המבקר מצא כי המשטרה הזמינה בשנת 2010 מהחברה שזכתה במכרז (שמה לא מצוין) להמשיך התקשרות. הבקשה הועברה לאישור הוועדה המרכזית לענייני תקשוב, והיא אישרה המשך התקשרות הפטור ממכרז בהיקף של 8 מיליון שקל. הביקורת העלתה כי: "חלק מהשינויים והשיפורים שהזמינה המשטרה מהחברה ישמשו לשדרוג המערכת, שלא בהתאם לאישור הוועדה".

 

לבסוף נכתב בדו"ח: "המשטרה מתכננת להקים מערכת חדשה שעלותה הוערכה בכ-100 מיליון שקל, אך היא לא השתמשה בשום שיטה מהשיטות להערכת עלויות המפורטות בנוהל מפת"ח".

 

בין היתר ממליץ המבקר למשטרה להקצות ערכות מחשב רק ליחידות המרבות להשתמש בה, לפעול להגברת השימוש במערכת, לבצע סקר סיכונים בנוגע למערכת, ולמנוע גישה לאתר בו מאוחסן מידע בסיווג 'סודי' על ידי גורמים שאין להם הסיווג הביטחוני המתאים ועוד.

 

"מערכת המחשוב הפכה לכלי חיוני ומרכזי בעבודת השוטר"

 

בתגובה נמסר ממשטרת ישראל: "מערכת מחשוב הניידות הינה מערכת המותקנת בניידת ותפקידה למזער את תלותו של השוטר בתחנת המשטרה בעת ביצוע משימותיו. הקמת המערכת היוותה פריצת דרך טכנולוגית ותפיסתית בעבודת המשטרה, בהיותה פלטפורמה ניידת, המעבירה מידע בזמן אמת לכוחות המבצעיים של המשטרה. מערכת זו הפכה לכלי חיוני ומרכזי בעבודת השוטר, הן בקיצור זמני התגובה של המשטרה לאירועים והן ביכולת פיקוד ושליטה של המפקדים על כוחות המשטרה בשטח".

 

 

בנוסף הגיבה המשטרה לסעיפים השונים:

 

1) מנהל הרכש הוא זה שהוציא את המכרז והמפרט במכרז נכתב במתודולוגיה של משרד הביטחון ולא לפי נוהל מפת"ח. 

 

2) אישור קבלת המערכת שנתן מנהל טכנולוגיות בסוף יוני 2003 לחברה המפתחת, משמותו שהמערכת שפותחה עומדת בדרישות הלקוח (דהיינו המשטרה). ההתקנה בניידות הייתה מדורגת ועל פי מגבלות תקציב ויכולת קליטה במשטרה בהיבט האופראטיבי וההדרכתי של השוטרים. נציין כי ההתקנה נערכה מחוז אחרי מחוז ולא בו זמנית בכל המשטרה. מאז 2005 ועד היום מוחשבו כלל הניידות על פי צורכי המערכת.

 

3) הערת המבקר לגבי תשלומי "תחזוקת ניידות" – השימוש במונח זה מטעה, הכוונה היא לכלל התשלומים שהעבירה המשטרה למנהל הרכש עבור הקמת המערכת דהיינו- רכש, חומרה, תשתית ורישיונות פיתוח התוכנה ועוד. מנהל הרכש במשרד הביטחון שילם לחברה המפתחת על פי אבני דרך מוסכמות אשר ביצוען אושר ל ידי המשטרה בהתאם להתקדמות הפרויקט.

 

4) השיקול בהתקנת מחשוב ניידות הינו נגזרת גם של היקף שימוש וגם של צרכי כוננות מבצעית וחרום. לדוגמא: התקנת המערכת במפקדות מבצעיות אשר השימוש בהן בזמן שגרה הינו בהגדרה נמוך.

 

השימוש במחשוב הניידות הינו דיפראנצילי כאשר מגזר הסיור והתנועה ומג"ב הינו אינטנסיבי לעומת השימוש במערכת במגזרי החבלה הינו נקודתי בהתאם לאופי הפעילות של אותו מגזר.

 

 

משטרת ישראל גאה מאוד בפרויקט מחשוב הניידות והיא ממשיכה לפתחו ולהרחיבו על פי צרכי המערכת, לצורך הענקת שירותי משטרה מיטביים לאזרח וחיזוק הלחימה בפשיעה תוך הגדלה מתמדת של העבריין להיתפס.

 

 

 

 

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x