$
דו"ח המבקר 2012

מבקר המדינה: ההורים שילמו מיליארד שקל לבתי הספר מעבר לנדרש

היקף תשלומי הורים הגיעו לכ-15% - כ-3 מיליארד שקל בשנה, בעוד תקציב המשרד לחינוך יסודי ועל יסודי לשנת 2010 הסתכם ב-19 מיליארד שקל

רימונה פרקש ברוך 16:0101.05.12

בבדיקה שערך מבקר המדינה במטה משרד החינוך, במחוזות ירושלים, תל אביב, חיפה, מרכז, צפון ודרום ובמינהלה לחינוך ירושלים וכן ב-12 בתי ספר נמצאו ליקויים משמעותיים וחריגות גבוהות בגבייה של תשלומי הורים. בחמישה מתוך שבעה מחוזות שנבדקו נמצאו חריגות של בתי הספר מתשלומי רשות.

 

גביית תשלומי הורים במערכת החינוך מחולקת לארבע קטגוריות מרכזיות: תשלומי חובה (על ביטוח תאונות אישיות), תשלומי רשות (על סל תרבות, מסיבות, טיולים, השאלת ספרי לימוד, ארגון הורים, ועד הורים ושל"ח), שירותים מרצון (רכישות מרוכזות מטעמי נוחות וחיסכון) ושעות נוספות (שעות העשרה). מדי שנה מפרסם המשרד בחוזר מנכ"ל את התעריפים המרביים של כל אחד מסוגי התשלומים האמורים.

 

בהשוואה שנעשתה בין אומדן הכספים שנגבו מהורי תלמידים בכל מערכת החינוך באותה שנה ובין אומדן סך התשלומים המותרים לגבייה על פי חוזר המנכ"ל, נמצא כי במהלך שנת הלימודים התש"ע (2010-2009) נגבו מההורים בכלל מערכת החינוך 2.3 מיליארד שקל - זאת לעומת 1.3 מיליארד שקל אותם התיר משרד החינוך לגבות באותה שנה. מדובר, אם כן, בחריגה של מיליארד שקל.

 

נתון נוסף עליו מצביע הדו"ח הוא כי בתחילת התשע"א (2010-2011) היקף תשלומי ההורים הגיע ל-10%-15% המהווים כ-3-2 מיליארד שקל בשנה, זאת ביחס לסך כל תקציב המשרד לחינוך יסודי ועל יסודי לשנת 2010 שהסתכם ב-19 מיליארד שקל.

 

בית ספר. כמה משלמים ההורים? בית ספר. כמה משלמים ההורים? צילום: גדי קבלו

 

במערכת החינוך קיימים שני מנגנונים אשר על פיהם ניתן לאמוד את היקף גביית התשלומים מהורים במערכת: המנהל הפדגוגי שמבצע בקרה מקיפה על גביית תשלומי הורים בכל שנה בבתי ספר שנבחרו, ומערכת ממוחשבת בשם "אפיק". אולם שני מנגנונים אלה אינם משקפים כיאות את מערך הגבייה המלא: על פי הדו"ח, נתוני בקרת התשלומים של המנהל הפדגוגי אשר אמורים היו לשקף את החריגות אינם אמינים ואינם משקפים אותן נכונה. כמו כן, קיימים ליקויים משמעותיים הנוגעים לחריגות של הנהלות בתי ספר מסכומים שהתיר המשרד לגבות, דבר הנובע בין השאר מחוסר מדיניות ברורה של המשרד והשארת ההחלטה לשיקול הדעת של המפקחים. ובמקביל, על פי נתוני מערכת אפיק לשנת הלימודים התשע"א, מתוך 4,164 בתי ספר בחינוך רשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר), רק 1,805 בתי ספר הזינו נתונים על דרישות התשלומים שלהם מהורים - כלומר רק 43% מבתי הספר הנ"ל דיווחו על תשלומי ההורים.

 

עוד עולה מהדו"ח ביקורת על כך שאין מדיניות מסודרת בנוגע לגביית תשלומי הורים במקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבות העליונות - לא נקבע מהו הסכום המרבי שמותר לגבות וכל מחוז נוהג לפי הבנתו.

 

תוכניות תורניות

 

התייחסות מיוחדת קיימת בדו"ח למדיניות המשרד בנוגע לגביית כספים בתוכניות תורניות בחינוך הממלכתי דתי, שם מתברר, על פי הדו"ח, כי במגזר מותר לגבות כספי הורים בשיעור גדול הרבה יותר מהשיעור הנגבה בשאר המגזרים - דבר הפוגע לדברי המבקר בשיוויון. עלות לתלמיד בשנת הלימודים התש"ע בתוכניות התורניות בחינוך הממלכתי דתי עומדת על 5,000 שקל בשנה.

 

בדו"ח קיימת גם ביקורת לגבי קיומן של עמותות הורים, אשר בניגוד למה שמתיר החוק אחראיות לגביית כספים מההורים לצורך פתיחת כיתות נוספות והעסקת מורים נוספים - זאת למרות שהחוק מתיר גבייה לצורך שכזה רק לרשות המקומית או לבעל המוסד החינוכי. מצב שכזה בעייתי גם מהבחינה שאין עליו פיקוח והוא מהווה על פי הדו"ח בסיס לפגיעה בסמכויות בית הספר ו"עצימת עין" של הפיקוח.

 

בסיכומו של דבר ממליץ המבקר כי לשם הסדרת נושא תשלומי ההורים, על משרד החינוך לקבוע הסדר מערכתי שלם וקוהרנטי כפי שהתחייב בפני בג"ץ בשנת 2007. כמו כן, עליו לקבוע מדיניות ברורה בנוגע לשכר לימוד בבתי ספר של החינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) ולבחון את הדרישות הפדגוגיות בתוכניות הלימוד ברמה המוגברת בחטיבה העליונה, לעומת מקורות המימון של המשרד לקיומן, ולגבש כללים בנוגע למימון והיישום שלהן.

 

בנוסף, על המשרד לדאוג לפעול לתיקון אי השיוויון בין המגזר הממלכתי דתי ובין מגזרים אחרים ולקבוע לוחות זמנים לתיקון הליקויים. המשרד נדרש אף לחולל שינוי יסודי בתחום אכיפת הכללים במוסדות החינוך הרשמי וזה שאינו רשמי ולנקוט אמצעי משמעת נגד האחראים לחריגות.

 

תגובת משרד החינוך

 

"משרד החינוך בעיצומו של מהלך משמעותי להורדת נטל התשלומים המושת על כלל ההורים במערכת החינוך ולחיסכון של עד אלפי שקלים למשפחה מדי שנה. כבר בשנת הלימודים הבאה הורים לכ- 265,000 ילדים בגילאי 4-3 יהיו זכאים לחינוך חינם ויחסכו כ-8,000 שקל בשנה. בנוסף החל משנת הלימודים הבאה תופעל התכנית להשאלת ספרי לימוד בכל בתי הספר שירצו בכך ותחסוך מאות שקלים לכל ילד מדי שנה ואלפי שקלים להורים שיש להם יותר מילד אחד במערכת החינוך. בנוסף לכל אלה משרד החינוך מגבש מנגנון סבסוד דיפרנציאלי לסיוע בתשלומי הורים להורים מהשכבות החלשות.

 

"בעניין גביית יתר של תשלומי הורים- לראשונה מקים משרד החינוך מנהל רישוי, בקרה ואכיפה שיפעל במשרד החינוך וייתן מענה בכל הנוגע לבקרה ולאכיפת הסדרי התשלומים כפי שיקבעו.

 

"לצורך גיבוש מדיניות והנחיות לגביית שכר לימוד בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך הממלכתי- דתי מונו 2 ועדות הפועלות בימים אלה:

 

1. ועדה בראשות מנהלת מחוז חיפה, גב' רחל מתוקי, הפועלת לגיבוש מדיניות והנחיות לגביית שכר לימוד בחינוך המוכר שאינו רשמי וכן, לגיבוש מדיניות והנחיות בנושא גבייה עבור מגמות לימוד בחטיבה העליונה, תל"ן (תוכנית לימודים נוספת) ורכישת שירותים מרצון.

 

2. ועדה בראשות מנהל מינהל כח אדם בהוראה, תיאום ובקרה, מר מנחם כהן, הפועלת לצורך גיבוש מדיניות והנחיות לגביית שכר לימוד בחינוך הממלכתי-דתי עבור תכנית לימודים נוספת תורנית".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x