אביה ספיבק - כל הטורים
(67 מאמרים בטור של אביה ספיבק)
צילום: מאיר אזולאי
אביה ספיבק
פרופ' לכלכלה, לשעבר משנה לנגיד בנק ישראל