Dun

"כמעט בלתי אפשרי להגיש תביעה ייצוגית נגד מדינה"

חניטל בלינסון-נבון, שותפה במחלקת הליטגציה במשרד עו"ד יגאל ארנון ושות', על השפעת משבר הקורונה בתחום התביעות הייצוגיות

מוגש מטעם Dun's 100 11:4011.11.20