$
מעסיקים

שעות עבודה גמישות וקביעת תקופת ניסיון: ניסוח חוזי העסקה בצל הקורונה

מעסיקים שמגייסים עובדים עכשיו יכולים להוסיף להסכמי העסקה סעיפים שיאפשרו להם גמישות על מנת להתמודד עם חוסר הוודאות והאתגר הכלכלי; עם זאת, חוזה העסקה דורש חובת תום לב מוגברת, לא כל סעיף שעליו סוכם ייאכף על ידי הרשויות וישנן זכויות שעליהן עובד לא יכול לוותר

עו"ד מיכל זהר-ניישטיין, עו"ד אילן וינדר 12:2413.07.20

השפעתה הכלכלית של מגפת הקורונה ניכרת בכל פן, כמעט, של המציאות הכלכלית, לרבות השפעתה הדרמטית על התעסוקה בארץ ובעולם. עם פרוץ משבר הקורונה נאלצו מעסיקים רבים להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום ואף לנקוט בהליכי פיטורים.

 

כעת, למרות צפי של המשך ירידה בגיוס עובדים בתקופה הקרובה ברוב המגזרים ורוב המדינות בעולם, הרי שעם הניסיונות לחזור לשיגרה מסויימת, חלק מן המעסיקים מוצאים עצמם נדרשים לגייס עובדים, אולם הליך הגיוס בתקופה זו שונה מאשר בזמן שיגרה.

 

מדובר בתקופה של חוסר וודאות וקושי מצד מעסיקים להתחייב, נוכח ההנחיות המשתנות חדשות לבקרים והשפעתה הכלכלית של המגיפה על עסקיהם, הן לתנאי שכר והן להמשכיות ההתקשרות. עם זאת, מדובר ב"שוק של מעסיקים", המתאפיין בכוח אדם טוב ואיכותי אשר איבד את מקום עבודתו ומעוניין לחזור לשוק התעסוקה.

 

על מנת להתמודד עם חוסר הוודאות ועם האתגר הכלכלי, מעסיקים נדרשים לשנות ולעדכן את דרך התנהלותם, לרבות בתחום גיוס כוח האדם. אחת הדרכים במסגרת התמודדות זו היא שינוי תוכן ותנאי הצעות עבודה והסכמי ההעסקה.

 

חשוב לזכור, כי הסכם העסקה אינו הסכם מסחרי רגיל. על קיומו של הסכם העסקה חלה על הצדדים חובת תום לב מוגברת. כמו כן ולאור חוקי מגן וצווי הרחבה, לא כל הוראה עליה סוכם בין הצדדים במסגרת הסכם ההעסקה הינה אכיפה, ועובד אינו יכול לוותר על זכויות המוקנות לו מכוח חוקי המגן, לרבות הזכאות לשכר מינימום, לחופשה שנתית, להפקדות פנסיוניות וכיו"ב.

 

אלה הן דוגמאות לסעיפים אותם ניתן להוסיף להסכמי העסקה אשר יאפשרו העסקה של עובדים מחד, וגמישות למעסיקים מאידך:

 

1. תנאים מתלים אשר רק בהתקיימם תחל העסקת העובד. קביעת תנאים אלה, תאפשר למעסיק שלא להתחיל בהעסקת העובד בנסיבות מסויימות אשר אינן תלויות בו, מבלי שיחשב כמי שהפר את הסכם ההעסקה. דוגמא לתנאים מתלים: קבלת אישורים של משרד הבריאות (כמו במקרה של קייטנות הקיץ), גיוס כספים ממשקיע, זכיה במכרז או קבלת הזמנה מלקוח וכיוב.

 

2. קביעת שעות עבודה גמישות בהתאם לנפח העבודה. בשל הקושי לצפות בתקופה זו את היקף הפעילות במקרים רבים, ניתן לציין במסגרת ההסכם, כי היקף המשרה יהיה גמיש וישתנה בהתאם לצרכי העבודה והמעסיק.

 

3. גמישות בהגדרת התפקיד. ניתן לציין בהסכם, כי תפקיד העובד והגדרתו עשויים להשתנות בהתאם לצרכי העבודה. כך ניתן ביתר קלות לנייד עובדים מתפקיד לתפקיד מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם ההעסקה.

 

4. חיוב עובדים לנצל חופשה שנתית או יציאה לחופשה ללא תשלום בתקופות בהן לא תתקיים פעילות בשל נסיבות אותן לא ניתן לצפות מראש, כגון: הנחיות של משרד הבריאות, סגירת פרוייקט, צמצומים וכיו"ב. ניתן לציין בהסכם ההעסקה, כי במקרה בו תוגבל פעילות המעסיק עקב הנחיות של משרד הבריאות/צמצום הפעילות/הנחיות של לקוח וכיו"ב, על העובד יהיה לנצל את ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו וככל שלעובד אין יתרה של ימי חופשה, הוא ידרש לשהות בחופשה ללא תשלום, או לחילופין להיכנס ליתרת ימי חופשה שלילית. יש לשים לב, כי יישום הוראות מסוג זה מחייב תום לב מצד המעסיק והוא מוגבל למקרים בהם אין אפשרות מעשית להמשיך ולהעסיק את העובד. כל מקרה אחר מחייב הסכמה של העובד.

 

עו"ד מיכל זהר נישטיין ועו"ד אילן וינדר עו"ד מיכל זהר נישטיין ועו"ד אילן וינדר צילום: עמי ארליך

 

 

 

5. קביעת תקופת ניסיון. מעסיקים המבקשים לגייס עובדים אולם מצבם הכלכלי אינו מאפשר תשלום תנאים המבוקשים על ידי עובדים אלה, יכולים להגדיר תקופה של מספר חודשים כניסיון במהלכה ישולם שכר נמוך יותר, ולאחריה, ככל שיתאפשר, תבוצע העלאת שכר או יתווספו תנאים נוספים כגון קרן השתלמות.

 

6. הוספת התייחסות בהסכמי ההעסקה לנסיבות בהן העובד ידרש לעבוד מהבית ולהסדיר בהסכם או בנספח לו את התנאים. כך, ניתן לציין כי העובד יחוייב בנסיבות מסויימות לקיים פגישות מרחוק באמצעות שיחות טלפון או וידאו ולהסדיר הוראות הנוגעות למאפיינים לעבודה מהבית לרבות אספקת ציוד נדרש ואבטחת מידע . כמו כן, ניתן לקבוע כי החזר הוצאות מסוימות לרבות, הוצאות נסיעה והוצאות כלכלה (תן-ביס), לא ישולמו או יופחתו בזמן עבודה מהבית.

 

7. חוזה לתקופה קצובה/פרוייקט. התקשרות לתקופה זמנית/קצובה/לפרוייקט מסויים מאפשרת יתר גמישות בסיום ההעסקה.

חתימה על חוזה, ארכיון חתימה על חוזה, ארכיון צילום: pixabay

 

 

8. קביעת שכר קבלני/תפוקתי. קביעת שכר קבלני בהתאם לתפוקות , ללא התחייבות לשכר קבוע או להיקף משרה מסויים. האמור כפוף כמובן לחובת דיווח שעות ותשלום שכר מינימום.

 

עו"ד זהר-ניישטיין היא שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד עורכי הדין נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', ועו"ד וינדר שותף במחלקת דיני עבודה ומחלקת משפט ימי ואווירי במשרד
x