$
Duns משפט
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

מסלול עוקף פלילי לתקופת הקורונה

ייתכן ומשבר הקורונה יוביל להגברת השימוש בכלים המהווים תחליף למשפט הפלילי. להלן המסלולים האפשריים בחוק

ארז אבוהב 17:0812.05.20

 מוגש מטעם DUN'S 100

 

הנתונים מעידים שבתקופת משבר הקורונה חלה עליה בביצוע עבירות כלכליות. רשויות המס כבר דאגו להכריז על כוונתן לחקור את העבירות האלו בזמן המשבר, וביד קשה. הרשויות מתכוונות לזמן בשבועות הקרובים אלפי בעלי עסקים ואזרחים לחקירה, בחשד שעברו על החוק בתקופת המשבר. אין מדובר פה על עבירות שתכליתן תאוות בצע כסף. מדובר על עבירות שבוצעו במטרה לשרוד את התקופה! רשויות המס יבססו את החקירות על נתונים שאספו מהפייסבוק, אינסטגרם, קבוצות וואטסאפ ואף שלטים של מכירות תמימות ברחוב.

אנו סבורים כי בתקופה זו רשויות האכיפה והמשפט ידרשו להפעלת גמישות באכיפה ובענישה ולנתב את המקרים הראויים למסלולים עוקפים. דווקא בתקופה זו, מן הראוי שרשויות האכיפה יזמינו חשודים ונאשמים להסדרים עוקפים ובכך גם ימנע העומס בבתי המשפט ותישמר האנושיות.

 

חשוב להכיר את המסלולים שיכולים לעקוף את החשיפה לפלילים. אנו סבורים שתקופת הקורונה היא מקרה חריג מאוד שצריך לשמש נסיבה מקלה וחשיבה מחודשת על מנת להימנע ממשברים נוספים בציבור. לא מן הנמנע שתישקל האפשרות להקים מתווה מיוחד לחנינות לעבירות פליליות שבוצעו בצל הקורונה.

 

המסלולים העקיפים הקיימים בחוק:

 

המסלול הראשון – כופר כסף: במסלול זה יש סמכות לרשות המיסים להגיע עם חייבים במס להסדרי כופר. פשוטו כמשמעו, החייבים משלמים סכום כופר בתמורה לכך שלא יינקטו נגדם הליכים פליליים בגין עבירות מס.

 

המסלול השני – אכיפה מנהלית: לרשות לניירות ערך יש את הסמכות לבחור האם להגיש כתב אישום פלילי כנגד מבצע העבירה, האם להטיל קנס או לפנות להליכים של בירור ואכיפה מנהלית בכל מה שקשור לחוק ניירות ערך, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וכדומה.

 

המסלול השלישי – הסדר מותנה: במקרים רבים, כאשר יש בידי התביעה הכללית ראיות לביצוע העבירה, אך העבירה לא מציקה בהכרח הגשת כתב אישוםמוצע להגיע להסדר מותנה. במסגרת ההסדר החשוד מודה מחוץ לכותלי בית המשפט במעשים המיוחסים לו והצדדים מגיעים לעונש מוסכם ביניהם הכולל קנס, שעות לטובת הציבור וכו'. הסדר זה הוא אינו "הרשעה פלילית" ומתבצע מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

עו"ד ארז אבוהב עו"ד ארז אבוהב

 

המסלול הרביעי – עיכוב הליכים: מדובר בפרוצדורה שננקטת לאחר הגשת כתב אישום, ועד להכרעת הדין. במקרים חריגים של נסיבות אישיות של הנאשם, רשאי היועמ"ש להורות על עיכוב הליכים כנגד הנאשם ובכך למנוע את הרשעתו בפלילים.

 

המסלול החמישי – אי הרשעה: הליך חריג, בו הוגש כתב אישום ובית המשפט קובע שהנאשם ביצע את העבירה אך נמנע מהרשעתו בפלילים. הליך זה מתקיים רק במקרים בהם בית המשפט סבור כי הנזק שיגרם לנאשם מעצם ההרשעה, יהיה לא מידתי בעליל ביחס לעבירה אותה ביצע.

 

המסלול השישי – חנינה: לנשיא המדינה מוקנית הסמכות למחוק רישום פלילי, לקצר תקופת מאסר ועוד. כל אדם רשאי לנסות להיכנס למסלול זה אך המקרים שבהם מתקבלות הבקשות – חריגים ביותר. ואולי, בעתיד הקרוב, משבר הקורונה יביא להקמת מתווה מיוחד לחנינות. ימים יגידו.

 

מאת עו"ד ארז אבוהב, מייסד ובעלים, ארז אבוהב, משרד עורכי דין