$
בארץ

משרד האוצר יקצה ערבות של 750 מיליון דולר עבור ביטוח אשראי

המשרד ביקש את אישור ועדת הכספים לתוכנית הערבויות לסיוע שיספק החשב הכללי, שתאפשר ערבות בסך 250 מיליון דולר עבור כל חברה לביטוח אשראי. זאת לאור הקושי של החברות להעזר בביטוח משני המגדר את הסיכונים שלהן

עמרי מילמן 10:5130.04.20

בפניה לוועדת הכספים מבקש שר האוצר, לאשר הקצאת ערבות של 750 מיליון דולר עבור תוכנית הערבויות לסיוע בשוק ביטוחי האשראי. הסכום יאפשר ערבות בסך 250 מיליון דולר עבור כל חברה לביטוח אשראי. הערבות מותנת באישור וועדת הכספים.

 

 

מדובר בערבות שיספק החשב הכללי בעקבות משבר הקורונה לחברות הביטוח המבטחות את היצואנים, לאור הקושי להעזר בביטוח משני המגדר את הסיכונים שלהן. בפנייה שנשלחה על ידי חזקיהו לוועדת הכספים התייחס חזקיהו להשפעת התפשטות הקורונה על סיכוני היצואנים.

החשב הכללי רוני חזקיהו, משרד האוצר החשב הכללי רוני חזקיהו, משרד האוצר צילום: דנה קופל

 

לדבריו "השפעה זו מקבלת ביטוי גם בניהול הסיכון המסחרי והפוליטי הכרוך בעסקאות שמבוצעות כנגד ביטוח אשראי לתקופות קצרות. ביטוח זה ניתן רובו ככולו לספקים על ידי חברות הביטוח הישראליות: בססח - החברה הישראלית לביטוח אשראי, כלל ביטוח אשראי בע"מ וחברת קומפני פרנסיז ד'אשורנס פור לה קומרס אקסטריאר שמבטחות את מכירותיהם של ספקים ישראלים במשק המקומי ובמדינות ייצוא מרכזיות של ישראל, כנגד הסיכון לכשל של תשלום מצד הקונה".

 

ביטוח אשראי אמור להגן על עסקים מפני קשיי תזרים העשויים להוביל לפשיטת רגל או הפסד בערבות אי קבלת תשלום מצד הקונים - לאור שיטת התשלום בה יש פער בין מועד אספקת השירותים או הסחורה למועד קבלת התשלום.

 

חלק מהיקף הביטוח ניתן על ידי אותן חברות בגיבוי מבטחי משנה. בפניה נכתב כי "כעת נוכח העלייה בסיכון, ובין היתר, גם בהתאם לדרישות מבטחי המשנה שלהן, נדרשות החברות לצמצם את מכסות הביטוח הקיימות בפעילות העסקים של אותם ספקים ישראלים. מסגרות אלה מהוות מקור הון חוזר משמעותי, בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים".

 

עוד נכתב בפניה כי "נוכח השינויים ברמת הסיכון והשינויים החלים בעקבות זאת במחירי ביטוח האשראי וכמכסות הביטוח המוצעות לעסקים המבוטחים - מוצע לקבוע תוכנית סיוע שבמסגרתה המדינה תעמיד ערבות עבור אותן מכסות ביטוח שצומצמו עקב המצב שנוצר. במסגרת זו יקבלו החברות ערבות כנגד הכיסוי הנוסף הנדרש למבוטחים, אשר יחושב כשיעור מעבר לכיסוי הבסיס שהחברות נוטלות על עצמן במכסות המדוברות. התוכנית תאפשר את הגדלת המכסות שצומצמו, כך שהספקים הישראלים יוכלו להמשיך למכור באשראי ללקוחותיהם בהיקף שלא ניתן לקבלו בעת הזו, אלמלא התערבות המדינה, והעסקים הקטנים והבינוניים במשק יוכלו להמשיך לקבל אשראי ספקים כמקור נוסף, זמין וזול ביחס לאשראי הבנקאי".

 

נשיא התאחדות התעשיינים, ד״ר רון תומר, מסר בתגובה כי ״אנו מברכים את החשב הכללי על אימוץ היוזמה שלנו לביטוחי אשראי במגזר העסקי. הצענו צעד זה למשרד האוצר ולמשרד רה״מ והוא חלק מתוכנית החילוץ למשק שהגשנו במסגרת נשיאות המעסיקים והעסקים. אנו דורשים כי הצעד יאושר מוקדם ככל האפשר וכך נוכל לאפשר הזרמת חמצן למגזר העסקי בהקדם. ביטוחי אשראי בערבות המדינה יאפשרו יותר עסקאות בין עסקים שכן הם יאפשרו לבטח את התשלום בין הצדדים בעסקה. כיום חברות הביטוח מערימות קשיים על ביטוחים מסוג זה בשל חשש גובר מסגירת חברות.

 

חגית ציטיאט לוין, מנכ"לית חברת ביטוח האשראי בססח, מסרה כי "התוכנית המוצעת באמצעות ביטוח האשראי, הינה הכלי האפקטיבי והמהיר ביותר לסייע לספקים בשוק המקומי וליצואנים הישראלים בתקופה מורכבת זו ללא חסמים בירוקרטיים. הקצאת קווי אשראי נוספים מאפשרים הרחבת המכירות של ספקים ישראלים בהיקף שנתי של מיליארדי שקלים ובזאת נותנים דחיפה להמשך ביצוע עסקאות וחזרה לפעילות מוגברת בתקופת אי ודאות זו".

x