$
בכירי וואלה
חקירות בזק גג עמוד

התמלילים נחשפים

ינון מגל: "התבקשתי לדרדר כתבה ולהעלות במקומה כתבה מפרגנת על איך ששרה יודעת להתלבש"

מגל, לשעבר עורך אתר וואלה, בעדותו במשטרה: "כששאלתי לגבי הלחצים על אילן (ישועה), הוא היה אומר לי 'אתה לא יודע מה קורה שם למעלה'. הוא נתן לי תחושה שהוא נגעל מזה. כשנכנסתי לתפקיד, ניר חפץ ניסה להשפיע עלי בלחצים"

ליטל דוברוביצקי ותומר גנון 17:1018.11.19

ינון מגל, ששימש כעורך אתר וואלה ועזב בסוף 2014 הגיע למסור עדות בפרשת תיק 4000 (וואלה-בזק) ב-20 בפברואר. עדותו חושפת כיצד התנהל האתר באותה תקופה ולמה המצב הגיע לידי צרחות. בעדותו מספר מגל לחוקרים כי הגיע לוואלה לאחר שאילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, פנה אליו לאחר שמגל עזב את ערוץ 1.

 

 

 

חוקרים: מה אחריות של עורך האתר בנוגע לתוכן המוצג בו?

 

מגל: העורך מקבל החלטות לגבי התוכן. אבל במקרה של וואלה המנכ"ל התערב בתכנים.

 

חוקרים: נגיע לזה עוד מעט. מדוע עזבת?

 

מגל: עזבתי בגלל שהצטרפתי לכנסת. לבית היהודי.

 

חוקרים: פרט אודות בקשות שלו (שאול אלוביץ - ל.ד) שהועברו אליך דרך אילן?

 

מגל: אילן היה אומר לי שיש לחץ מלמעלה לערוך את האתר. להוריד כתבות או להעלות כתבות הקשורות למשפחת נתניהו.

 

חוקרים: לא שאלת של מי הלחץ שמגיע מלמעלה?

 

מגל: יש מצב ששאלתי. בסוף הבנתי ששאול הוא זה שמפעיל את הלחץ. זה מה שאני הבנתי. אילן גם היה אומר שאלו לחצים שמגיעים גם מ"הגברת".

 

חוקרים: מי זו הגברת?

 

מגל: אני הבנתי מאילן שהגברת זו שרה נתניהו... אני חייב להגיד לכם שרבתי עם אילן על ההתערבות שלו בעריכת האתר לטובת משפחת נתניהו, בין היתר, בחירוף הנפש. בסוף זה על גבול הלסרב פקודה של המנכ"ל. בסוף אתה תלך הביתה.

ינון מגל ינון מגל צילום: מוטי קמחי

 

 

חוקרים: פרט אודות מקרים ספציפיים שבהם אילן ישועה היה מעורב אקטיבית בתוכן שהועלה לאתר בהקשר של רה"מ ומשפחתו?

 

מגל: אני זוכר שהיה קטע של שמלה שחורה של שרה שהיא הגיעה איתה לכנסת, ואילן ביקש ממני לדרדר את הכתבה ולהעלות במקומה כתבה מפרגנת על איך שהיא יודעת להתלבש.

 

חוקרים: אתה זוכר מי ביקש מאילן?

 

מגל: לא ספציפית. אבל אני אומר שבאופן כללי, כששאלתי לגבי הלחצים על אילן, הוא היה אומר לי 'אתה לא יודע מה קורה שם למעלה', היה אומר לי מילים כמו 'הגברת'. אני חוזר שוב - ככה הבנתי שמדובר בשאול ובשרה נתניהו. הוא נתן לי תחושה שהוא נגעל מזה ושזה לא בא ממנו אלא מלמעלה. אני עם עצמי הבנתי שיש לחצים שמגיעים מאזור משפחת נתניהו אבל זה לא נאמר לי באופן ישיר על ידי אילן.

 

חוקרים: אז ההתערבות באה לידי ביטוי, בין היתר, בדרדור או הורדת תוכן פוגעני במשפחת נתניהו?

 

מגל: כן.

 

חוקרים: ובמקביל, העלאת תוכן מיטיב עם משפחת נתניהו?

 

מגל: כן.

אילן ישועה אילן ישועה צילום: עמית שעל

 

 

חוקרים: כיצד אילן ישועה הביע את הלחצים שיש עליו לשנות או לערוך תכנים בהקשר של רה"מ?

 

מגל: הוא היה מגיע, ואומר לי תקשיב אין ברירה. צריך לעשות את זה. היינו רבים על הנושא. היו כמה פעמים שהוא היה אומר לי 'זה לא אני'. הוא היה אומר לי 'נמאס לי מזה', 'זה מגעיל אותי'.

 

חוקרים: לא היית מדבר איתו על זה שאתם לא שופר של משפחת נתניהו? שאתם אמורים להוות עיתונות חופשית?

 

מגל: דיברנו על זה, אבל אני לא זוכר להגיד לך שיחות. אני זוכר שאילן מבחינתו היה אומר 'אין מה לעשות - זה מה יש'. זה היה מגיע לצרחות והוא זה שהיה קובע.

 

חוקרים: מה היתה ההנחיה לגבי אופן העבודה עם אנשי היח"צ ויועצי התקשורת של משפחת נתניהו?

 

מגל: לא היתה הנחיה, אבל די שנכנסתי לתפקיד, ניר חפץ (שהפך לעד מדינה בתיק - ל.ד) יצר איתי קשר, אני חושב שהוא דיבר איתי בטלפון, ניסה להשפיע עלי בלחצים. הוא לא הצליח ואני יודע שהוא פנה לאילן כדי שאילן יורה לי להעלות או להוריד כתבה. זה עיצבן אותי שהוא עקף אותי ככה.

 

חוקרים: האם אילן ציין משהו לגבי רגישות כלשהי לפרסום כתבות שלא אוהדות את נתניהו בטווח הזמן הקרוב עד לחתימה על אישור העברת השליטה?

 

מגל: לא זוכר משהו כזה. אני כן זוכר להגיד שאילן היה אומר לי 'עכשו יש תקופה לחוצה, עוד מעט זה יסתיים'. אני אומר לך שהלחץ לא הסתיים אף פעם כי זה מסוג הדברים שאף פעם לא נגמרים. אתה נותן למישהו אצבע והוא רוצה את כל היד.

 

חוקרים? למה אילן התכוון שהוא אמר את זה?

 

מגל: להתערבויות הקשורות למשפחת נתניהו.

 

חוקרים: האם הבעת התנגדות לביצוע השינויים?

 

מגל: ברור שהבעתי התנגדות. לא חושב שיש מישהו שרב עם אילן כמוני. אבל בסוף עשיתי את הדברים שהוא אמר לי. הרווחתי יותר מדי כסף כדי שיפטרו אותי.

 

חוקרים: אילן ישועה סיפר שהיתה לכם שיחה ושהצעת לו שתפנה לרה"מ ישירות כדי להוריד את הלחץ.

 

מגל: זכור לי משהו מעורפל. מתאים לי להגיד דבר כזה. אני עורך ראשי ואני אדבר עם מי שאני רוצה, כולל רה"מ. בגלל שאני איש ימין ובגלל שאני אוהב את ביבי נשמע לי מתאים שאתקשר ואגיד לו שזה לא מתאים להתערב לנו בעבודה ושיירגע, אם אני זוכר נכון אילן אמר לי לא לדבר איתו.

 

חוקרים: אתה בכל התקופה הזו מבין שלשאול אלוביץ' חשוב שהאתר יתמוך במשפחת נתניהו?

 

מגל: אמרתי לך כבר, אילן מדי פעם אומר לי בהקשר של הורדה או העלאת תכנים הקשורים למשפחת נתניהו ש'יש עכשיו תקופה לחוצה/חשובה. צריך לעבור את זה', ואני מבין ממנו שזה שקשור לעינייניו העסקיים של שאול אלוביץ'.

 

חוקרים: ואתה מבין שההתנהלות הזו יכולה לפגוע בשאול או לעזור לו?

 

מגל: כן.

 

חוקרים: ואתה מבין שמי שיכול לפגוע בו או לעזור לו זה רה"מ?

 

מגל: זה מה שאני מבין בסאבטקסט.

 

חוקרים: ב-17 בפברואר 2014 שאול ואילן מסתמסים אודות כתבה על אקוניס שיש להוריד. שאול שואל את אילן מדוע ינון כועס ועל מי. אילן משיב שאתה כועס עליו וחושב שהוא סמרטוט. למה חשבת שהוא סמרטוט?

 

מגל: אילן כותב את זה לשאול כדי ששאול יירד ממנו. התעצבנתי עליו כי הוא נכנע ללחצים האלה.

 

חוקרים: בהמשך באותו היום אילן ושאול מסתמסים אודות הלחצים שמופעלים בנוגע לתכני האתר. שאול מציין שאתה (ינון) בעייתי ושאיילה עלולה להיות קשה אפילו יותר. לאיזו איילה הוא מתכוון?

 

מגל: איילה חסון. היה בשלב מסויים דיבור אם להביא את איילה.

איילה חסון איילה חסון צילום: רונן פדידה

 

 

חוקרים: אילן בתגובה מציין שאתה ילדותי אבל בסוף מתיישר. כך זה באמת קרה? התיישרת בהתאם לדרישות שלהם?

 

מגל: ילדותי אבל בסוף מתיישר, כי זו העבודה שלי. מה אני אלך הביתה?

 

ינון מגל בחר שלא להגיב.

 

ניר חפץ בחר שלא להגיב.

 

טרם התקבלה תגובה של שרה נתניהו.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x