$
Dun
האדר מובייל דן אנד ברדסטריט duns100

כיצד להימנע מחשיפה לאחריות פלילית בתאגידים

אם אתה בעל מניות בתאגיד, מנכ"ל, סמנכ"ל או נושא משרה בחברה כלשהי, אתה חשוף לפלילים. המשמעות היא שאתה חשוף לזימון לחקירות פליליות, חשוף למעצר, להגשת כתב אישום נגדך ואולי גם למאסר של ממש. מדריך זה יפרט בפניך את הכלים כיצד ניתן להימנע מחשיפה לאחריות פלילית הקשורה בתאגידים ובמגזר העסקי

ארז אבוהב 14:4320.01.19

מוגש מטעם DUN'S 100

 

מה לנו ולפלילים?!

המצב המשפטי בישראל הוא שהתאגיד, בעלי המניות בו ונושאי המשרה בו חשופים להטלת אחריות פלילית בכל ממשקי העבודה ובגין כל פעולה שעלולה לקבל פרשנות כחשד לביצוע עבירות פליליות מצד עובדי התאגיד או מצידם באופן ישיר.

 

בימים אלה הולכת וגוברת מעורבות רשויות האכיפה הפליליים והגופים הרגולטוריים בתחומים הקשורים לניהול תאגיד. פעילות הרשויות והגברת המעורבות חושפת את הארגון לאחריות פלילית שעלולה להוביל חלילה לענישה פלילית, לפגיעה אישית וכלכלית ושלא נדבר על פגיעה תדמיתית וציבורית קשה מנשוא.

 

מה לעשות?

השליטה בידיכם! כנושא משרה בתאגיד, עליך לנקוט בפעולות ממשיות כגון הדרכה ובקרה, ייעוץ והכוונה וכמובן הגברת הציות והאכיפה הפנים ארגונית, כדי להימנע מהחשיפה הפלילית כלפיך. לא הקמת מנגנון פיקוח בחברה, האחריות בפלילים היא עליך.

 

מה הכוונה במושג אחריות פלילית לתאגידים?

החוק בישראל קובע שניתן להטיל אחריות פלילית על התאגיד. החוק אינו עושה אבחנה בין יחיד לתאגיד, התאגיד הוא בר עונשין, ואחריותו הישירה או השילוחית נמצאת בנוסף או במקביל לאחריות של בני האדם המעורבים בעשייה הפלילית.

 

כיום, ניכרת מגמת הרחבת תחום אחריותם הפלילית של תאגידים, על כך אנו שומעים מדי יום בתקשורת ובנוסף, ראו גם דברי בית המשפט העליון: "הולכת ומשתרשת התודעה בדבר החשיבות הכללית בדבר הטלת אחריות פלילית על תאגיד (..)  עם התחזקות מעמד התאגידים במשפט המודרני והתודעה המחייבת הכפפתם למערכת נורמות התנהגות אשר יבטיחו כיבודם של ערכים חיוניים לחברה והתאמה לתפיסות החיים הנוהגות."

 

ראו גם הצעת שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד, מחודש ינואר 2018 בדבר תגבור דרכי הענישה כנגד תאגידים אשר חויבו בפלילים וההצעה לחייבם במנגנוני פיקוח פנימיים וענישה ממשית. לא הקמת מנגנון פיקוח מניעתי, האחריות בפלילים היא עליך.

  

עו"ד ארז אבוהב עו"ד ארז אבוהב צילום: נועה לוצקי

 

מתי יחויב התאגיד בפלילים ומה העונשים הצפויים לו?

האחריות הפלילית של התאגיד נקבעת לפי מעשיהם ומחשבתם של האורגנים של התאגיד. אחריותו של התאגיד בגין פעולות האורגן אינה מותנית באחריותו הפלילית האישית של האורגן ולכן, האחריות כלפי התאגיד היא ישירה ונפרדת לא שילוחית כפי שנהוג לחשוב.

הענישה כלפי תאגידים היא בעיקר תדמיתית וכספית. יחד, עם זאת, קחו בחשבון שלא פעם הדבר כרוך במעצרים מתוקשרים של נושאי המשרה, חקירות מבישות וחשיפה לעונשי מאסר כנגד נושאי המשרה והעובדים.

 

מתי קיימת הגנה לתאגיד עצמו?

לאורך השנים פותחו בפסיקות בתי המשפט הגנות מפני הטלת אחריות כלפי תאגידים ובעיקר במקרים שעובד החברה שביצע את המעשה הפלילי לא התכוון במעשהו להטיב עם התאגיד, או שפעל בניגוד לסמכותו ובניגוד לאינטרסים של התאגיד. נטל ההוכחה המובהק הוא עליך בלבד.

 

האם קיימת אחריות פלילית נפרדת לנושאי המשרה בתאגיד?

נושאי המשרה בתאגיד אינם עומדים מאחורי האישות הנפרדת של התאגיד ולרוב, תוטל עליהם אחריות פלילית אישית לביצוע העבירה, בטח ובטח כאשר העניין או העבירה שבוצעה היא בתחום אחריותם. לא זו אף זו, חוק העונשין מונה מספר סוגי עבירות המטילות אחריות אישית נפרדת על נושאי המשרה כגון: רישום כוזב במסמכי תאגיד; עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד; אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד ועוד.

 

גם בעניין אחריות נושאי המשרה בתאגיד, קיימת מגמה לאכיפה מוגברת וראו לעניין זה, דברי בית המשפט העליון ברע"פ חברת מודיעים : "בצד האחריות האישית של התאגיד בפלילים, קיימת האחריות האישית של בני האדם הפועלים בתאגיד...עצם העובדה שפלוני פועל כאורגן של התאגיד, אינה משחררת אותו מאחריות פלילית לה היה נתון לולא פעל כאורגן. ההוראות המיוחדות בעניין אחריות נושא משרה אינן מעניקות חסינות לנושא המשרה. נהפוך הוא: הן מרחיבות את אחריות ומטילות עליו אחריות גם במקום שלולא הוראות אלה הוא לא היה אחראי אישית בפלילים. נמצא כי עבירות של נושא משרה הן מקור עצמאי לאחריותו הפלילית האישית של נושא המשרה....נושא המשרה המוכיח כי הוא לא ביצע את העבירה שבגינה נמצא התאגיד אחראי, אינו משתחרר מאחריותו. עצם ביצוע אותה עבירה הוא תנאי מספק לאחריות נושא המשרה, אלא אם כן הוכח כי לא היה מודע לביצוע אותה עבירה או לא התרשל באפשרו את ביצועה."

 

מה עלי לעשות כדי להימנע מחשיפה אישית או חשיפת התאגיד לפלילים?

הדרכה על חקיקה ופסיקה רלוונטית לעבירות פליליות נשוא תחומי העיסוק של התאגיד.

 

הכרת סוגי העבירות שבטווח החשיפה לתאגיד, לנושאי המשרה בו ולעובדים.

 

הדרכה למניעת החשיפה לאחריות פלילית ולביצוע העבירות הנ"ל. כללי עשה ואל תעשה.

 

מינוי רפרנט מומחה בתחום האחריות הפלילית והקמת מנגנון פיקוח פנימי באמצעות מודל עבודה סדור לתחום העיסוק של התאגיד.

 

פיקוח ויישום הנהלים למניעת החשיפה הפלילית בקרב עובדי התאגיד.

 

החתמת העובדים על תקנון וביצוע ההדרכות.

 

תיעוד – ניהול פרוטוקול לישיבות הדירקטוריון ונושאי המשרה בתאגיד בדבר הכלים שננקטו למניעת חשיפת התאגיד ועובדיו.

 

ציות ואכיפת הדין כלפי עובדים במישור המנהלי והמשמעתי.

 

מאת ארז אבוהב מייסד ובעלים, ארז אבוהב, משרד עורכי דין

בטל שלח
    לכל התגובות