$
דעות

האם מס הכנסה "לא אוהב" זוגות נשואים?

רשות המסים החליטה לבטל את האפשרות להפרדת נכסים בין בני זוג נשואים. מה זה אומר?

ג'ק בלנגה ויזהר קנה 08:1707.08.15
לאחרונה נקבע ע"י ביהמ"ש כי חזקת התא המשפחתי, היא חזקה הניתנת לסתירה (לא מחייבת) במקרים שיש הפרדה רכושית בין בני זוג המעוגנת בהסכם ממון.

 

לפי החזקה הנ"ל (שניתן לסתור אותה) רואים מוכר ובן זוגו החיים יחד כמוכר אחד. לטענת רשות המסים למנהלי מס שבח יש קושי גדול בפיקוח על הפרדה רכושית בתוך המשפחה, כאשר נכסי מקרקעין נקנו לאחר יצירת התא המשפחתי.

 

לפיכך במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2016, מבקשת הרשות לאפשר לנישומים להוכיח קיום הפרדה רכושית רק לגבי נכסים שנרכשו לפני הנישואין (ואשר לא נקנו במהלך קיום התא המשפחתי), אך לבטל את החלטת ביהמ"ש לגבי זוגות נשואים ולקבוע כי חזקת התא המשפחתי היא חזקה חלוטה לגבי נכסים שנרכשו לאחר יצירת התא המשפחתי, כלומר בני זוג נשואים או ידועים בציבור לא יוכלו לעשות הסכם ממון שיאפשר להם הפרדה לצרכי מס, לגבי נכסים שירכשו בחייהם המשותפים.

 

שיטת המס בישראל מתייחסת במקרים רבים לזוגות נשואים (כולל ידועים בציבור) - לשניהם יחד - כאדם אחד לצרכי מס. עקב כך, הטבות, הנחות ופטורים רבים המוענקים לכל אדם יחיד מוענקים לשני בני זוג החיים יחד פעם אחת במקום פעמיים (לדוגמה: הפטור ממס בהשכרת דירות מגורים), ואף כאמור מוצע להחמיר את המצב הנוכחי.

 

 צילום: שאטרסטוק

 

לעומת זאת, כאשר בני זוג נפרדים או מתגרשים, מוענקות להם הקלות והטבות אגב ההיפרדות שלא מוענקות לזוגות שנישאים וזאת בעיקר בהעברת זכויות במקרקעין ביניהם, כלומר אם זוג מתחתן והאישה רוצה לשתף את בן זוגה בבעלות על הזכויות שלה במקרקעין יצטרך הבעל לשלם מס רכישה (למעט הדירה בה גרים בני הזוג), ולהיפך, אם נפרדים ומחלקים את הזכויות ביניהם מקבלים פטור מלא ממס.

 

להלן מספר דוגמאות:

 

  • בני זוג שהיו בסכסוך ביניהם, ביקשו לחלק ביניהם מספר חלקות מקרקעין. במסגרת הסכם פשרה שהאישה והבעל הגיעו אליו, העביר הבעל לאשתו חלקות קרקע; בני הזוג ביקשו פטור ממסים (מס שבח ומס רכישה) בדומה להעברות הפטורות ממס אגב גירושין. מנהל מס שבח העניק פטור ממס שבח המגיע להעברה לקרוב והטיל מס רכישה בשיעור 1/3 מהרגיל. ביהמ"ש קבע (עמ"ש 10-08) כי פס"ד שנתן תוקף להסכם, לא ניתן אגב הליך גירושין או פירוד וכי ההעברה נעשתה במטרה ליישב סכסוך משפחתי ועל מנת לשמור על מערכת יחסים תקינה; ומטרת הסכם הממון הייתה שכל אחד יקבל את זכויותיו ברכוש המשותף. נקבע כי האישה חייבת במס רכישה (שליש) בגין קבלת הזכויות בנדל"ן.

 

יצוין, כי אם בני הזוג היו נפרדים ומפרקים את התא המשפחתי היו זוכים לפטור מלא ממסים.

 

  • בני זוג רכשו דירה "ראשונה" והיא נרשמה ע"ש הבעל. לאחר משבר בחיי הנישואין חתמו על הסכם ממון לפיו הדירה הראשונה משותפת וכל אחד מהם זכאי למחציתה.

 

בני הזוג רכשו דירה חדשה ע"ש שניהם ושילמו מס רכישה בגינה כדירה "ראשונה" תוך התחייבות למכור את הדירה הראשונה שלהם. לאחר רכישת הדירה החדשה, ועוד בטרם קבלתה, החליטו בני הזוג להתגרש וסיכמו בהסכם הגירושין שהדירה הראשונה תישאר בבעלות הבעל והדירה השנייה (החדשה) תהיה בבעלות מלאה של האישה, תוך תשלום דמי איזון ע"י הבעל בגובה מחצית מההפרש שנוצר לטובתו מהדירה הראשונה.

 

רשות המסים אישרה לבני הזוג כי עם פירוק התא המשפחתי וחלוקת הדירות לא ניתן לראות עוד כל אחד מבני הזוג כבעלים של יותר מדירה אחת ופירוק התא המשפחתי כמוהו כמימוש הדירה הראשונה. לכן, רכישת הדירה החדשה (אף שהתבצעה ביחד ע"י שני בני הזוג) תחויב במס רכישה ע"י האישה כדירה ראשונה; והכל בכפוף שעד תום השנתיים ממועד רכישת החדשה, בני הזוג אינם גרים עוד ביחד ואינם מנהלים משק בית משותף (ה"מ 6898/15).

 

  • חברה בע"מ בבעלות האשה רכשה, באמצעות הלוואה, 33% ממניות חברת הבית אשר בבעלותה משרדים בת"א. במקביל, בן הזוג לקח הלוואה, לה נתנה גם האישה ערבות אישית. כאשר בן הזוג לא החזיר את ההלוואה, הוטל עיקול על זכויותיה של האישה בחברת הבית. בני הזוג התגרשו ונחתם בינהם הסכם גירושין ויחסי ממון בו נקבע כי מחצית המניות בחברת הבית יועברו לבן הזוג. כמו כן, נקבע כי בני הזוג ישאו בחלקים שווים בהחזר ההלוואות.

 

רשות המסים אישרה כי העברת המניות בחברת הבית (אשר נמצאות בבעלות חברה של האישה) תהיה פטורה ממס, אולם במועד המכירה ישולם מס על כל הרווחים של הבעל ממכירת המניות ע"י החברה של האישה כאילו הוא מחזיק במניות חברת הבית, אף אם לא חולקו לו כדיבידנד (ה"מ 1587/15).

 

לסיכום, על הממשלה לבטל באופן מלא ולא להחמיר את חזקות התא המשפחתי בכל תחומי המס. מן הראוי שמשרד האוצר והממשלה יפסיקו "להתעלל" ולפגוע באמצעות המס בזוגות נשואים, אלא לדעתנו יש לפעול באופן הפוך ולעודד את הזוגות להישאר יחד נשואים ולאפשר להם חופש פעולה מלא כיחידים לכל עניין ודבר לרבות במקרה של עבודה משותפת ללא תנאים, השכרת נכסים וכו׳.

 

אל לה לרשות המסים לבטל במחי יד את כל ההלכות שנקבעו ע"י ביהמ"ש העליון בעניין הפרדת נכסים בין בני זוג בהסכם ממון התקף אף לצרכי מס (ראה בעניין זה מאמרנו שפורסם לאחרונה כאן בנושא "הסכם ממון יכול לחסוך מס רכישה"), תיקון החוק המוצע מהווה הפרה ובפגיעה בזכויות יסוד המוגנות בחוק יסוד כבוד האדם; ביטול החקיקה המפלה הקיימת ואי חקיקת המוצעת, יעצרו את חלופת הגירושין הפיקטיביים או אי הנישואין מלכתחילה, על מנת להימנע ממס "לא טוב", "לא נכון" ולא צודק.

 

ג'ק בלנגה עו"ד ורו"ח, חבר בועד המרכזי של לשכת רואי חשבון; יזהר קנה רו"ח, סגן נשיא לשכת רואי חשבון

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x