$
בארץ

זקן מגביל את הבנקים: לא יוכלו לסרב לפתיחת חשבון עו"ש - גם ללקוחות מוגבלים

בנק ישראל ממשיך בקידום התכנית ליצירת תעודת זהות בנקאית שתדרג כל לקוח לפי שכרו ועמידתו בהחזר הלוואות. ההוראות החדשות אמורות להגן על זכויותיהם של אוכלוסיות חלשות

תומר ורון 14:5028.05.14
בנק ישראל מכין את הקרקע ליצירת תעודת הזהות הבנקאית. הוראה חדשה שפרסם היום (ד') המפקח על הבנקים, דודו זקן, מותחת קווים ברורים יותר באשר לזכותו של בנק לסרב לבקשת לקוח לפתוח חשבון עו"ש באותו בנק.

כחלק מהמלצות הוועדה להגברת התחרות במערכת הבנקאית, הומלץ ליצור תעודת זהות בנקאית שתכלול פרטים על דירוג ואיכות הלקוח (שתקבע לפי הפקדות בבנק, שכר הלקוח, עמידה בהחזר הלוואות וכדומה). החשש היה שלקוחות חלשים יותר, יחוו עם הנפקת התעודה, קשיים לפתוח חשבונות עו"ש בבנק שיסרבו בגלל הדירוג הנמוך.

 

ההוראה שמפרסם היום הפיקוח על הבנקים נועדה למנוע מצב זה. זקן שולח לבנקים 5 נקודות בגינן לא יתקבל הסירוב של הבנק לפתוח ללקוח חשבון כ-"סירוב סביר". אם בעבר היה מדובר באזורים אפורים, אחרי הוראה זו דברים הופכים להיות ברורים יותר.

 

זקן.  "אנו נוקטים בפעולות נוספות שמטרתן להסיר את החשש מפני הדרה של אוכלוסיות חלשות מקבלת שירותים בסיסיים במערכת הבנקאית" זקן. "אנו נוקטים בפעולות נוספות שמטרתן להסיר את החשש מפני הדרה של אוכלוסיות חלשות מקבלת שירותים בסיסיים במערכת הבנקאית" צילום: מיקי אלון

 

כך למשל, בנק לא יוכל לסרב לבקשת פתיחת חשבון מצד לקוח מוגבל, לקוח מוגבל חמור ואפילו לקוח מוגבל מיוחד (הגדרות שניתנות ללקוח על פי חוק הבנקאות). גם לקוח בהליך פשיטת רגל או מי שהיה בעבר בהליך כזה יהיה זכאי לפתוח חשבון עו"ש. זקן מוסיף כי לקוחות אשר עוקלו חשבונותיהם או לקוחות אשר התקיים בינם לבין הבנק הליך משפטי על גביית חוב יהיו זכאים לפתיחת חשבון עו"ש בבנקים.

 

חשוב לציין כי הוראתו של זקן המחייבת את הבנקים לפתוח חשבונות עו"ש ללקוחות אלו אינה נוגעת במתן אשראי, דבר "שהבנק רשאי לסרב לתת על פי שיקוליו העסקיים" - לשון ההוראה.

 

בנוסף, המפקח על הבנקים קבע כי על הבנקים להעמיד ללקוחות אלו אמצעי תשלום (כרטיס דביט למשל). המפקח קבע כי במקרה והבנק סירב לבקשת לקוח לפתיחת חשבון הוא חייב לשלוח לאותו לקוח מכתב בתוך 5 ימי עסקים עם סיבת הסירוב.

 

בנק ישראל הודיע כי בצעד משלים להוראה, בכוונת הפיקוח על הבנקים לאסוף מידע על המקרים בהם סירב הבנק לפתוח חשבון ביתרת זכות, ומאפייניהם – דבר שהבנק לא מבצע כיום.

 

"במקביל למאמצינו ליישם את תעודת הזהות הבנקאית שתכלול את דירוג האשראי לצורך הגברת התחרות במערכת הבנקאית, אנו נוקטים בפעולות נוספות שמטרתן להסיר את החשש מפני הדרה של אוכלוסיות חלשות מקבלת שירותים בסיסיים במערכת הבנקאית", הוסיף המפקח עם פרסום ההוראה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x