סגור
יו"ר ועדת הכספים משה גפני ב מליאת הכנסת כנסת אישור ה תקציב 2024 13.3.24  2
יו"ר ועדת הכספים משה גפני (צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת)

הצעת חוק: חברות ביטוח לא יוכלו להפלות בין הסוכנים

על פי הצעת חוק של משה גפני ויצחק פינדורס, חברות הביטוח ייאלצו לעבוד עם כל סוכני הביטוח, בלי לדרוש מהם פעילות בהיקף מינמלי כתנאי להתקשרות. הצעת החוק הוגשה ליו"ר הכנסת והיא נדחתה למושב הבא

חברות ביטוח לא יוכלו להפלות בין סוכן ביטוח אחד לאחר. על פי הצעת חוק של משה גפני ויצחק פינדורס (יהדות התורה) חברות הביטוח ייאלצו לעבוד עם כל סוכני הביטוח בצורה דומה, בלי לדרוש פעילות בהיקף מינמלי כתנאי להתקשרות.
להשקפת גפני ופינדרוס, המוסדיים עוברים על חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים, הקובע כי מי שעיסוקו באספקת שירות ציבורי לא יפלה במתן השירות הציבורי. שירות ציבורי כולל גם שירותי בנקאות ומתן אשראי וביטוח.
על פי הצעת החוק, חיוב הגופים המוסדיים לעבוד מול כל בעל רישיון סוכן ביטוח ללא כל אבחנה או שיקול דעת, אינו צפוי לפגוע בהם. זאת, משום שהתגמול לסוכן הביטוח הוא בהתאם לתוצאות פעולותיו של הסוכן בשיווק ותיווך ואין לגוף המוסדי כל התחייבות כספית שוטפת כלפי סוכן הביטוח.
בנוסף, חיוב המוסדיים לעבוד עם כל בעל רישיון סוכן ביטוח, יגביר את התחרות בשוק, את עצמאותם של סוכני הביטוח לשווק מגוון רחב יותר של מוצרי ביטוח, ויחסום את פוטנציאל ההשפעה של גופים מוסדיים על הסוכן. בנוסף, על פי הצעת חוק, החוק יסייע לציבור המבוטחים אשר ייחשפו למגוון רחב יותר של מוצרי ביטוח דרך סוכני ביטוח. הצעת החוק קובעת כי רשות שוק הון תוכל להטיל עיצום על חברות הביטוח שיסרבו לעבוד עם סוכן מסיבה בלתי סבירה.
הצעת החוק הוגשה ליו"ר הכנסת והיא נדחתה למושב הבא. עם זאת, קיימת הצעת חוק דומה שאושרה כבר בנוגע לאיסור סירוב התקשרות של חברות ביטוח עם יועצים פנסיונים, אולם הצעה זו של גפני ופינדרוס היא רחבה יותר.
ההצעה תוגש בהמשך לוועדת הכספים ותזכה בתמיכת לשכת סוכני הביטוח. המוסדיים יתנגדו להצעה מאחר שלהשקפתם מדובר בהקטנת שיקול הדעת של החברות בנוגע לאפשרות לברור את הסוכנים איתם יעבדו. זאת כאשר לאורך השנים האחרונות פעלו המוסדיים להקטין את הפעילות שלהם מול סוכנים בעלי תיקי לקוחות בעייתיים וחשש מהונאות ביטוח.