סגור

מנורה העלתה את הפרמיה ללא הסכמה - ותשיב 2.5 מיליון שקל למבוטחים

הושגה פשרה בתביעה ייצוגית שבה נטען כי החברה העלתה את הפרמיה בביטוח למשכנתא ב-18%, מבלי לקבל את הסכמת מבוטחיה. הכסף יתחלק בין 12 אלף ממבוטחי החברה

מנורה מבטחים תשיב 2.5 מיליון שקל ל-12 אלף ממבוטחיה, בעקבות העלאת הפרמיה בביטוח למשכנתא, מבלי לקבל את הסכמתם.

תובעי הייצוגית, ריבלקה איגור וסבטלנה, הגישו בקשה לייצוגית בדצמבר 2020, ובקשתם התקבלה חודש לאחר מכן. התובעים הסבירו בבית משפט כי מנורה מבטחים ופועלים משכנתאות סוכנות ביטוח החליטו לייקר את הפוליסה באופן חד צדדי בשיעור של 18%, בעוד הדבר הוסתר מציבור המבוטחים "וודאי שלא ניתנה הסכמתו".
הזוג ריבלקה התקשרו עם מנורה מבטחים וסוכנות הביטוח של פועלים משכנתאות בשנת 2013 כאשר רכשו כיסוי לדירתם בהיקף של 303,615 שקל וממנו נגזרת פרמיית תשלום של 386 שקל לשנה. בשנת 2014 עלה סכום הכיסוי הביטוחי לסך של 379,148 שקלים – עלייה של 25%, וסכום הפרמיה התייקר לכדי 455 שקל – עלייה של 18%. הפער בין העלאת היקף הכיסוי לשיעור ההתייקרות הוסבר על ידי מנורה מבטחים בהטבה שהיא מעניקה למבוטחים. כך או אחרת, החל מ-2015 שילמו המבוטחים 18% יותר מאשר הסכימו לו ללא ידיעתם.
1 צפייה בגלריה
יהודה בן אסייאג מנכל מנורה מבטחים
יהודה בן אסייאג מנכל מנורה מבטחים
יהודה בן אסייאג, מנכ"ל מנורה מבטחים
(צילום: אוראל כהן)

את הזוג ריבלקה ייצג עו"ד עמירם טפירו שטען להפרות של דיני החוזים הכלליים (הפרת חוזה הביטוח והפרת חובת תום הלב וחובת הגילוי), הפרת חובה חקוקה ורשלנות מצד חברת הביטוח והסוכנות. בחוזר ביטוח כללי, הבהיר המפקח על הביטוח כי מבטח חייב לשלוח הודעה בנפרד ובאופן ברור על שינויים מהותיים בפוליסה. מבטח שלא ינהג כך ייחשב כמי שלא נהג בתום לב ובדרך מקובלת.
הנזק שנגרם למבקשים נעמד בתביעה על סך של 320 שקל לכל מיוצג בתביעה. הקבוצה המיוצגת הם רוכשי הפוליסה של מנורה מבטחים דרך הסוכנות של פועלים משכנתאות. התביעה העריכה את כמות המיוצגים ב-10 אלפי לקוחות, כאשר הנזק המצטבר הוערך ב-6 מיליון שקל ומיליון שקל נוספים כתוצאה מנזק לא ממוני. בפשרה כאמור, הסתפקה התביעה ב-36% מהיקף התביעה.
ביטוח מבנה המכסה נזקים לדירה כתוצאה מדליקה, התפוצצות, סערה, רעידת אדמה וכיוצא בזה, הינו אחד מסוגי הביטוח הנפוצים בישראל. בעת לקיחת משכנתא דורשים הבנקים למשכנתאות מנוטלי ההלוואה לרכוש ביטוח מבנה, ביטוח הנכס המשועבד לבנק וביטוח חיים.
אין זו הפעם הראשונה שבה חברות ביטוח ניסו להעלות את הפרמיה בביטוח משכנתא. גם נגד הפניקס וביטוח ישיר הוגשו ב-2015 ו-2017 תביעות דומות. התביעה של הפניקס הסתיימה בפשרה של חצי מיליון שקל (המבקשים העריכו את הנזק לחברי הקבוצה ב-25 מיליון שקל). התביעה נגד ביטוח ישיר אושרה בספטמבר 2020 ועדיין נדונה בבית משפט.