סגור
קופת חולים לאומית
קופת חולים לאומית (צילום: חגית גורן)

פרסום ראשון
על אף משבר הביטוחים הסיעודיים: לאומית ומנורה חידשו את ההסכם ביניהן ל-3 שנים נוספות

חברת הביטוח מנורה וקופ"ח לאומית חתמו על הסכם בן 3 שנים. מנורה תתפעל את הביטוחים הסיעודיים ללא אחריות ביטוחית והפרמיות יתייקרו ב-7% - זאת בנוסף להרעת התנאים שקבעה רשות שוק ההון החל מינואר האחרון

קופ"ח לאומית וחברת הביטוח מנורה האריכו את ההסכם ביניהן בתחום הסיעודים הביטוחיים, בהם מבוטחים למעלה מ-300 אלף לקוחות לאומית, בשלוש שנים נוספות, עד לסוף מרץ 2027. הארכת ההסכם מגיעה כשלושה ימים לפני סיום ההסכם הנוכחי ביניהן, שנחתם ב-2019.
לפי ההסכם החדש, החל מיולי הקרוב הפרמיות שמשלמים מבוטחי קופ"ח לאומית יתייקרו ב-7% בממוצע; ההתייקרות באחוזים צפויה להיות גבוהה יותר עבור מבוטחים בגילאים מבוגרים. כיום, טרם התייקרות הפרמיות, מבוטח בן 56 משלם 165 שקל מידי חודש, ומבוטח מגיל 76 משלם 267 שקל בחודש. יצוין כי הפרמיות המשולמות כיום בקופ"ח לאומית נחשבות נמוכות ביחס לקופות האחריות.
כחלק מההסכם, ובדומה להסכמים שנחתמו בסוף השנה שעברה בין קופ"ח כללית לחברת הראל, ובין קופ"ח מכבי למנורה, גם כאן מנורה לא תישא עוד באחריות ביטוחית ותהפוך למתפעלת בלבד של הביטוחים הסיעודיים, כלומר תנהל את התביעות ותספק שירותי מכירות וכד'. המשמעות היא שתשלומי התביעות ישולמו אך ורק מקרן התביעות המבוססת על הפרמיות שמשלמים המבוטחים, ושנמצאת במגמת התרוקנות מתמשכת. עד כה נשאה מנורה באחריות ביטוחית בשיעור של 20%.
חידוש ההסכם לתקופה של כ-3 שנים אינו מובן מאליו, זאת לאור המשבר העמוק שפוקד את הביטוחים הסיעודיים של קופות החולים. בדצמבר האחרון הסתיימו ההסכמים של קופ"ח כללית עם חברת הראל, ושל קופ"ח מכבי עם חברת הפניקס, ושתי חברות הביטוח סירבו לחדש את ההסכם, זאת לאור הפסדים מצטברים של מאות מיליוני שקלים בענף בחמש השנים האחרונות. בתגובה, רשות שוק ההון אישרה להרע את תנאי הפוליסה, בדגש על הפחתת התגמול החודשי למי שהוכר כסיעודי מ-6,200 שקל ל-5,000 שקל, וכן אישרה לחברות הביטוח להפוך לגורם מתפעל בלבד, ללא אחריות ביטוחית.
השינויים שקבעה רשות שוק ההון אמנם הביאו לחידוש ההסכם בין הראל לכללית אך לתקופה של שנה בלבד, כאשר הפרמיות בכללית התייקרו בממוצע ב-10%. במקרה של קופ"ח מכבי, נחתם הסכם חדש עם מנורה ולא עם הפניקס, וגם במקרה זה לתקופה של שנה. החתימה על ההסכם בין מנורה למכבי הפכה אותה לגורם שממנהל את הביטוחים הסיעודיים בשלוש מתוך ארבע קופות החולים, שכן מנורה גם חתומה על הסכם קופ"ח מאוחדת, שיסתיים בסוף השנה הקרובה. כך מעשה, מנורה מתפעלת את הביטוחים של כ-45% מתוך 4.5 מיליון המבוטחים.
הרעת תנאי הפוליסה שביצעה רשות שוק ההון ואישור העלאת הפרמיות אמורים להיות פיתרון זמני עד שתגובש רפורמה עמוקה בתחום הסיעוד, שעשויה אף לכלול מעבר לביטוח ממלכתי, בשל הקושי המתמשך בשוק הפרטי לספק פיתרון בר קיימא. לכן גם ההסכמים שחודשו בדצמבר האחרון נחתמו לתקופה של שנה בלבד. עד יולי הקרוב אמורה הממשלה להציג בפני בג"ץ מתווה אפשרי שייתן מענה, אך ספק שתעמוד בלוח הזמנים.