סגור
בנק ירושלים כספומט
סניף של בנק ירושלים. ריבית של 4.2% על פיקדון לתקופה של 12-6 חודשים

הבנקים המשיכו להוריד את הריבית בפיקדונות גם בינואר

היחס בין הריביות שמקבלים הלקוחות הגדולים לעומת הקטנים מגיע לעד פי ארבעה. הריבית ירדה גם בהלוואות למשקי בית, כאשר את הריבית הממוצעת הגבוהה ביותר גובה בנק ירושלים - 15%

הבנקים המשיכו להוריד את הריביות שהם נותנים ללקוחותיהם על פיקדונות גם בחודש ינואר. כך עולה מנתוני השוואות הריבית על פיקדונות בבנק ישראל. היום צפוי בנק ישראל להכריע האם אחרי הורדת הריבית בתחילת ינואר זו תרד פעם שנייה ברציפות או תישאר על כנה (4.5%). אם הריבית תרד, צפויים הבנקים לעדכן שוב מטה את הריבית שהם משלמים ללקוחותיהם בפיקדונות. ריבית זו נמצאת במגמת ירידה מחודש ספטמבר, לפני שהחלה ריבית בנק ישראל לרדת, וזאת על רקע הירידה בתשואות האג"ח והמק"מ.
בחודש ינואר הוריד כאמור בנק ישראל את הריבית ב־0.25%. ממערכת נתוני השוואת הריביות על הפיקדונות של בנק ישראל עולה כי בחודש זה הריבית הממוצעת בפיקדונות בריבית קבועה לתקופה של 6–12 חודשים עמדה על 3.9%, ירידה של 0.1% (בנקודות אחוז) לעומת הריבית הממוצעת בדצמבר. מדובר לכאורה בבשורה חיובית - הבנקים הפחיתו את הריבית בשיעור קטן מהירידה בריבית במשק, אולם כאמור תהליך הפחתת הריבית בפיקדונות החל כמה חודשים קודם לכן, ואם משווים את הריבית הממוצעת בינואר לזו של ספטמבר הרי שמדובר בירידה של מעל 0.7%.
הריבית הגבוהה בקבוצה זו היא של בנק ירושלים עם 4.2%, ירידה של 0.1% לעומת דצמבר, ושל 0.7% מאז ספטמבר. אחרי בנק ירושלים נמצא בנק לאומי עם כמעט 4%, ובפער זניח אחריו מזרחי טפחות. את הרשימה סוגר הבנק הבינלאומי עם ריבית של 3.64%, וזאת לאחר שרק חודש קודם לכן הוא העניק את הריבית הגבוהה ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים בקבוצה זו.
אין זה סוד שלקוחות גדולים בבנקים מקבלים תנאים טובים יותר בזכות כושר המיקוח שלהם, אולם מערכת נתוני הריביות של בנק ישראל חושפת עד כמה הפערים גבוהים יחסית. בנוסף לריבית הממוצעת, המערכת מציגה גם את הריבית החציונית בפיקדונות השונים, קרי, מהי הריבית שמחצית מלקוחות הבנקים מקבלים ריבית נמוכה ממנה בפיקדונות. הפער בין הריבית החציונית לממוצע מהותי לרוב ומשקף את הפער בין הריביות של הלקוחות הגדולים לקטנים.
הפער הזה בולט למשל בקטגורית הפיקדונות בריבית משתנה לתקופה של עד חודש. מדובר בעיקר בפיקדונות היומיים. זו קבוצה עם סכום לא מבוטל של כספים - בינואר הופקדו באפיק זה 9.85 מיליארד שקל, אם כי ראוי לציין שהיות ומדובר בפיקדונות קצרים פעמים רבות אלו אותם סכומים המופקדים מחדש במהלך החודש.
בבנק הפועלים למשל הריבית הממוצעת בפיקדונות אלה היא 2.66%, אולם הריבית החציונית עומד על פחות מרבע ומגיעה ל־0.6%. המשמעות היא שיותר ממחצית מלקוחות הבנקים מקבלים בפועל ריבית הנמוכה מ־0.6%. פערים משמעותיים (אם כי נמוכים יותר) ניתן למצוא גם בבנק לאומי שם הריבית הממוצעת היא 2.32% לעומת ריבית חציונית של 0.75% בלבד. בבנקים הקטנים וואן זירו ובנק ירושלים הפערים הם הקטנים ביותר ועומדים על 0.6% ו־0.25% בהתאמה בין הריבית הממוצעת לחציונית, ואילו במרכנתיל ואצל בעל השליטה שלו בדיסקונט הנתון באופן מפתיע וחריג הפוך, והריבית החציונית גבוהה מהריבית הממוצעת.
מגמת הירידה ריבית בנק ישראל, שאולי תימשך גם היום, משפיעה לא רק על צד הפיקדונות אלא גם על הריבית בהלוואות. כאשר ריבית בנק ישראל עלתה מיהרו הבנקים כמובן להעלות את הריבית בהלוואות. נראה כי בבנקים הפנימו את הביקורת הציבורית הנרחבת נגדם בנוגע לתמחור הריבית, וכעת כאשר הריבית יורדת הם מגלגלים אותה גם בצד ההלוואות (לפחות לעת עתה).
לפי נתוני בנק ישראל, הריבית הממוצעת בהלוואות למשקי בית (ללא משכנתאות) עמדה בינואר על 9.31%, לעומת 9.54% בדצמבר - ירידה של 0.23%, כמעט מלוא הירידה של ריבית בנק ישראל. גם כאן תהליך הפחתת הריבית החל עוד לפני ריבית בנק ישראל, כאשר בספטמבר הריבית עמדה בממוצע על 9.81%, ומאז ירדה ב־0.5%.
את הריבית הממוצעת הנמוכה ביותר מציע הבנק הדיגיטלי וואן זירו - 7.64%, אחריו בנק יהב עם 8.17% ואחריו הבינלאומי עם 8.45%. את הריבית הגבוהה ביותר גובה בנק ירושלים עם ריבית ממוצעת של לא פחות מ־15%. הסיבה היא שהבנק פועל בתחום האשראי במתכונת דומה לגופים חוץ בנקאיים, קרי נותן הלוואות למי שלאו דווקא מנהל את החשבון בבנק, ולכן רמת הסיכון גבוהה יחסית. אחרי ירושלים נמצא מרכנתיל עם ריבית ממוצעת של 10.34% נכון לחודש ינואר.