סגור
בניין כאל כרטיסי אשראי כרטיס אשראי לוגו חדש
בניין כאל כרטיסי אשראי (צילום: באדיבות כאל)

בלעדי
האוצר ממליץ לאפשר לדיסקונט למכור את כאל לחברת ביטוח

צוות של האוצר ממליץ עוד כי נושאי משרה ודירקטורים של חברת ביטוח לא יוכלו לכהן במקביל גם בחברת כרטיסי האשראי שבבעלותה. אם ההמלצה תתקבל ייתכן שחלק מחברי דירקטוריון MAX, שעבר לשליטת כלל ביטוח, יצטרכו לפרוש ממנו

הצוות שהקים משרד האוצר לבחינת סוגיית שליטת חברות הביטוח על ענף כרטיסי האשראי ממליץ לאפשר לבנק דיסקונט למכור את חברת כרטיסי האשראי כאל לחברת ביטוח. כך נודע ל"כלכליסט".
עוד נודע כי לצד זאת הוועדה ממליצה על מגבלות בשליטה של חברות הביטוח על חברות כרטיסי האשראי כמו הפרדה מבנית בין החברות ואיסור על העברת מידע על לקוחות. עוד מומלץ להקים ועדה נפרדת שתבחן את סוגיית הריכוזיות של הגופים המוסדיים. אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, דו"ח הוועדה צפוי להתפרסם היום.
החוק כיום אוסר על בנק למכור את חברת כרטיסי האשראי שבבעלותו לחברת ביטוח או לבנק קטן. לאור העובדה שממילא שתיים מתוך שלוש חברות כרטיסי אשראי עוברות לבעלות של חברות ביטוח – MAX כבר עברה לכלל אחזקות, וישראכרט בדרך לעבור לשליטת להראל השקעות – הוחלט באוצר לבחון את הסוגיה. בינואר השנה הוקם צוות לבדיקת הנושא בראשות ראש אגף תקציבים יוגב גרדוס. הצוות הגיע למסקנה כי אין היגיון לאסור גם על דיסקונט למכור את כאל לחברת ביטוח, ולכן המליץ לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' לשנות את החוק. עם זאת, בכוונת האוצר להותיר את האיסור למכור את חברת כרטיסי האשראי לבנק קטן.
חברי הוועדה ממליצים להימנע מתרחיש שבו בנק קטן ישלוט בחברת כרטיסי אשראי משום שלדבריהם לא מצאו ששליטה של בנק בכל גודל שהוא בחברת כרטיסי אשראי תורמת לתחרות. הם אף ממליצים לעשות תיקון חקיקה שימנע בכל תרחיש מצב שבו בנק, גם אם הוא קטן, ישלוט בחברת כרטיסי אשראי. תיקון כזה ימנע מצב שבו הבנק הבינלאומי שמחזיק כיום ב־28.2% ממניות כאל יהפוך לבעל שליטה בחברה.
באוצר בחנו את היתרונות אל מול החסרונות שבמתן האפשרות לחברות הביטוח להשתלט על חברות כרטיסי האשראי, ומצאו כי יכולה להיות תועלת בחיבור בין שני הגופים. באוצר סבורים כי חברות כרטיסי האשראי לא ממצות את הפוטנציאל שלהן ומתקשות להתחרות מול הבנקים, אולם באחזקה על ידי גוף מוסדי יש פוטנציאל לחזק אותן. כמו כן, היא תחזק את חברות הביטוח מול הבנקים בכך שתקטין את התלות של חברות הביטוח בתוצאותיהן בשוק ההון.
הצוות של האוצר החליט בכל זאת לתת מענה לחששות שעלו בדיוניו בנוגע לפוטנציאל ניגודי העניינים הקשור בהחזקה בפעילות של ביטוח ופעילות של כרטיסי אשראי. פוטנציאל כזה נובע מכך שלמוסדיים יש קשרים עסקיים עם הבנקים, שהם מתחרים של חברות כרטיסי האשראי, מה שעלול לפגוע בתחרות.
על כן הצוות ממליץ על הפרדה מבנית בין פעילות הגופים המוסדיים לין חברת כרטיסי האשראי, למשל בכל הקשור בממשל תאגידי. כלומר, נושאי משרה ודירקטורים של חברת הביטוח לא יוכלו לכהן במקביל בתפקיד בחברת כרטיסי האשראי שבבעלותם. זאת, כדי לוודא שבכל הגופים נושאי המשרה והדירקטורים רואים רק את טובת הגוף בו הם נמצאים.
המלצה זו, אם תיושם, היא בעלת משמעות רבה לחברת כרטיסי האשראי מקס. השליטה במקס עברה לידי כלל ביטוח לפני מספר שבועות, ובעקבות זאת הצטרפו לדירקטוריון נושאי משרה מכלל בהם מנכ"ל כלל ביטוח יורם נווה. כמו כן, מיה ליקוורניק, המכהנת כדירקטורית בכלל מונתה ליו"ר מקס.
פוטנציאל לבעיה נוספת שזיהו במשרד האוצר הוא בסוגיית העברת המידע, והחשש שמידע על לקוחות חברת כרטיסי האשראי יעבור לחברת הביטוח לצורך שיווק מוצריה. לכן ממליצים באוצר לאסור כל העברה של מידע כזה, שמקנה לחברת הביטוח השולטת בחברת כרטיסי האשראי יתרון על פני שאר חברות הביטוח. איסור כזה נעשה במסגרת המגבלות שקבעה רשות שוק ההון בעת אישור עסקת כלל מקס, אולם כעת באוצר מציעים להחיל את האיסור באופן גורף.
במהלך הדיונים באוצר נשמעו עמדות שמתנגדות להשתלטות חברות הביטוח על ענף כרטיסי האשראי היות שהמשקיעים המוסדיים (בעיקר חברות הביטוח) הם גופים עוצמתיים וריכוזיים בשוק המקומי, שמנהלים נכסים של הציבור בהיקף של יותר מ־2 טריליון שקל. כך למשל, מי שחושש מהתעצמות המוסדיים היא רשות ניירות ערך. במשרד האוצר החליטו שסוגיה זו לא אמורה למנוע את העברת חברות כרטיסי האשראי לשליטת חברות הביטוח, שכן נושא הריכוזיות עוסק בכל הקשור לניהול נכסי הציבור, ואילו אחזקה בחברות כרטיסי האשראי נעשית מההון העצמי של חברת הביטוח.
עם זאת, הצוות של האוצר המליץ להקים ועדה נפרדת שתבחן את סוגיית הריכוזיות של המוסדיים. מדובר בהמלצה דומה לזו שעלתה בשנה שעברה במסגרת הצוות של הרגולטורים הפיננסים שבחן אילו תיקונים יש לבצע בחוק הריכוזיות בכל הקשור להפרדת השליטה בין תאגיד ריאלי לפיננסי. גם בצוות מלפני שנה וגם הפעם העמדה של רשות שוק ההון הייתה שאין צורך בהקמת ועדה כזו.
עוד ממליצים באוצר להקים צוות מעקב שיבחן את השפעות השליטה של המוסדיים על חברות כרטיסי האשראי, ויכין דו"ח בעניין שלוש שנים לאחר שיועברו שינויי החקיקה בנוגע לכאל. המלצות הוועדה טעונות עדיין את אישורו של סמוטריץ' והן צריכות לעבור הליכי חקיקה בכנסת, אבל בפועל מדובר ביריית הפתיחה למכירת כאל לאחת מחברות הביטוח.
הרוכשות הפוטנציאליות שנותרו הן הפניקס, מגדל ומנורה מבטחים. הפניקס נראית בעלת הפוטנציאל הגדול ביותר לרכוש את כאל, אולם היא נמצאת בהליך למכירת השליטה בה לקרן ADQ מאבו דאבי, מה שעלול להקשות עליה להוביל עסקה משמעותית כזו.
מנורה מבטחים הראתה התעניינות בחברת כרטיסי אשראי כשהתמודדה על ישראכרט. עם זאת יהיה עבורה מאתגר יותר לרכוש את כאל שהשווי שלה גבוה יותר. גם למגדל יהיה מאתגר לרכוש את כאל לאור יחסיו של בעל השליטה שלמה אליהו עם רשות שוק ההון.