סגור

נדחתה בקשה לייצוגית נגד חברות הביטוח: לא יפצו עסקים בגלל הקורונה

עסקים ואנשי מקצוע טענו כי חברות הביטוח צריכות להשיב להם כספים משום שהמגפה יצרה נסיבות מיוחדות והיה עליהן להפסיק את גביית דמי הביטוח ביוזמתן. השופט: "עקרון דיני הביטוח הוא תמחור סיכונים מראש ולא בדיעבד"


השפעות מגפת הקורונה על המשק לא מקנות השבה של דמי ביטוח לעסקים, כך קבע שופט בית משפט המחוזי בחיפה, ד"ר מנחם רניאל, כשדחה בראשית החודש בקשה לאשר תביעה ייצוגית נגד חברות הביטוח שהעריכה נזק שנגרם לתובעים בהיקף של 81 מיליון שקל.
הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה על ידי עסקים ואנשי מקצוע באמצעות עורכי הדין תומר ברם ואיל גולדנברג. הללו טענו כי בעקבות המגפה הוטלו מגבלות שצמצמו דרמטית את כלל הפעילות במשק. "נוכח הסתגרות תושבי ישראל בבתיהם בהתאם להנחיות הממשלה, מאות אלפי בתי עסק סגרו כליל את שעריהם. העסקים בתחומים ספציפיים שפעילותם הותרה בהחלטות ממשלה צמצמו לרוב את מספר העובדים המגיעים מדי יום לעסק, ובהתאם קטנה בצורה דרסטית כמות הספקים והלקוחות המגיעים לבתי העסק", נאמר בבקשה לבית המשפט.
2 צפייה בגלריה
פרויקט עסקים שנסגרו בעקבות ה סגר קורונה חנות יצירה סגורה ב פרדס חנה
פרויקט עסקים שנסגרו בעקבות ה סגר קורונה חנות יצירה סגורה ב פרדס חנה
עסק בזמן הסגר (אילוסטרציה)
מדובר בחברת קמה מיה, שמפעילה חנות למצעים וטקסטיל בקניון ראשונים בראשון לציון, שרכשה ביטוח עסק במגדל; בחברת פריימטקס, שמפעילה חנות למצעים וטקסטיל ומחסן לציוד בקיבוץ משמרות, שרכשה פוליסת ביטוח עסק מהכשרה; עו"ד קרן יניב מרעננה, שרכשה ביטוח עסק מהפניקס; רו"ח ליעוז הרשקוביץ, שרכש פוליסת ביטוח עסק בהראל; רו"ח עמית ברנשטיין מבני ברק, שרכש ביטוח בכלל ביטוח; אלי וסרמן, בעל בית מלון בירושלים, שרכש פוליסה במנורה מבטחים; ועו"ד שלום דביר, שרכש ביטוח עסק מאיילון חברה לביטוח.
מבקשי האישור לייצוגית צירפו חוות דעת מטעמם, בה קבע ד"ר תמיר לוי מהמרכז לאקטואריה משפטית בהוד השרון כי היה על המשיבות להפחית בצורה משמעותית את גובה הפרמיה שנגבית מחברי הקבוצה בגין ביטוח בתי עסק. לוי הסביר כי על החברות היה להקטין באופן אוטומטי את הפרמיה שנגבתה מהלקוחות בשיעור של 3.5% לנוכח סגירת רוב העסקים לקבלת קהל והאיסור על העסקת עובדים במקום.
העיקרון הבסיסי בביטוח
חברות הביטוח, שיוצגו על ידי עורכי הדין תמי גרינברג ואביב קלמפנר ממשרד לויתן-שרון, טענו כי העיקרון הבסיסי בביטוח קובע כי הקצאת הסיכויים והסיכונים בין המבטח לבין המבוטח נעשית במועד כריתת הסכם הביטוח לתקופה מקובלת של שנה. במידה שחברת הביטוח תמחרה את סיכוני הנזק בחסר, היא תשלם מכיסה עבור הנזק שנוצר, וכך גם במקרה בו הסיכונים הוערכו ביתר והפוליסה תומחרה במחיר גבוה מדי.
בהתאם, אם מתברר בדיעבד שחברת הביטוח תמחרה את תעריף דמי הביטוח בחסר בשל עלייה במקרי ביטוח, היא תישא בהפסד הנובע מכך. אם, לעומת זאת, מתברר בדיעבד שהתמחור של תעריף דמי הביטוח היה גבוה - רווחיה עשויים לעלות על התחזיות. אין זה משנה לעניין זה אם הרווח או ההפסד נובעים מכך שהתחזית לא התממשה ואירע אירוע בלתי צפוי כלשהו שהגדיל או הקטין את הסיכון. זוהי הקצאת הסיכויים והסיכונים בין הצדדים לחוזה הביטוח.
התובעים טענו בבקשה כי הקורונה יצרה נסיבות מיוחדות שלא היו קיימות עד כה המצדיקות טענה לגבייה בלתי חוקית של פרמיה על ידי חברות הביטוח. על כן על חברות הביטוח היה להפסיק את גביית דמי הביטוח באופן מוחלט ביוזמתן.
השופט רניאל דחה בהסתמכו לדבריו על הנכתב בדיני ביטוח ועל כך שעל "המבוטח להודיע למבטח על שינוי ברמת הסיכון, שלאחריו יהיה זכאי להפחתה. תמיד מראש ואף פעם לא בדיעבד, שכן עקרון דיני הביטוח הוא תמחור סיכונים מראש וגביית פרמיה לפי תמחור זה, ולא תמחור בדיעבד, לאחר שנודע אם הסיכון התממש".
2 צפייה בגלריה
שופט בית משפט המחוזי בחיפה, ד"ר מנחם רניאל
שופט בית משפט המחוזי בחיפה, ד"ר מנחם רניאל
שופט בית משפט המחוזי בחיפה, ד"ר מנחם רניאל
(אתר בתי המשפט)
בית המשפט קבע כי לא הוכח שמגבלות הקורונה גרמו להפחתה משמעותית של הסיכון על פני תקופת הפוליסה בכללותה, וכן כי שאלת הירידה בסיכון אינה מתאימה להתברר בבית משפט ובתביעה ייצוגית בשל מאפייניו השונים של כל עסק והאופן בו פעל בתקופת הקורונה. לסיכום קבע השופט רניאל כי חברות הביטוח לא "התעשרו" על חשבון המבקשים ויתר חברי הקבוצה המיוצגת, אלא קיבלו מהם את דמי ביטוח המוסכמים בתמורה לכיסוי הביטוחי המוסכם, לפי הפוליסות בהן התקשרו התובעים. השופט חייב את התובעים בהוצאות משפט של 8,000 שקל.
הבקשה לייצוגית בתחום ביטוחי העסקים היא חלק מסדרת תביעות שהוגשו נגד חברות הביטוח בעקבות ירידת הסיכונים הכללית בתקופות הסגרים. ההליכים הוגשו לגבי ביטוחי רכב (רכוש וחובה) בטענה שהנסועה קטנה ואירעו פחות תאונות דרכים; לגבי ביטוח דירות בטענה לירידה בסיכוני גניבה; ולגבי ביטוח עסקים בטענה לירידה בסיכון בביטוחי חבות מעבידים וסיכוני צד ג'. ההליכים בקשר לביטוחי הרכב והדירות נדונים בבית המשפט המחוזי בתל אביב ומצויים עדיין בשלבים הראשוניים. ייתכן שקביעת בית המשפט בחיפה עשויה להשפיע על שאר התביעות ואף עלולה להביא למשיכתן.
את חברת הביטוח מגדל ייצגו בהליך עוה"ד ברק טל, ליאור גלברד ודרור קנריק שריג ממשרד יגאל ארנון ושות'.