סגור
אבשלום בוסקילה, המנכ"ל החדש של בנק יהב
אבשלום בוסקילה. מונה למנכ"ל יהב בשנה שעברה (צילום: רז בוסקילה)

הדיונים הסתיימו: המדינה תקדם מכירה של אחזקותיה בבנק יהב

המדינה, המחזיקה ב־25% ממניות הבנק, צפויה לקבל תמורתן כחצי מיליארד שקל. בנק מזרחי המחזיק ב־50% מהמניות הוא אחד המועמדים לרכישתן, אך גם מכירת המניות בבורסה עומדת על הפרק מבחינת רשות החברות הממשלתיות

אחרי דיונים ארוכים יוצאת סוף סוף המדינה למכירת מניותיה בבנק יהב (25%). רשות החברות והסתדרות עובדי המדינה הגיעו להסכמות כי המדינה תמשיך להעביר 36 מיליון שקל מדי שנה למועדון "טוב", מועדון צרכנים המיועד לעובדי המדינה בארץ ונמצא בבעלות החברה למפעלי כלכלה.
החברה למפעלי כלכלה מוחזקת בכ־50% ע"י המדינה ו־50% בידי ההסתדרות, אבל השליטה בחברה היא בידי ההסתדרות ולכן נדרשה הסכמתה למהלך של המדינה למכירת המניות. החברה מחזיקה ב־50% ממניות בנק יהב לעובדי המדינה וב־50% האחרים מחזיק בנק מזרחי-טפחות.
בנק יהב הוקם ב־1954 מחזיק היום ב־55 סניפים ומעסיק 900 עובדים. את 9 החודשים הראשונים של 2023 הבנק סיים עם רווח נקי של 272.4 מיליון שקל, זינוק של 48% בהשוואה לתקופה המקבילה ב־2022. את הרבעון השלישי של 2023 סיים הבנק עם רווח נקי של 74.2 מיליון שקל ותשואה על ההון של 12.4% בהשוואה לרווח נקי של 77.1 מיליון שקל ותשואה על ההון של 15% ברבעון המקביל ב־2022. הבנק עדיין לא פרסם את הדוחות המלאים לרבעון הרביעי ול־2023 כולה, כך שאין תמונה למצבו בזמן המלחמה.
המועמד הטבעי לרכוש את מניות המדינה בבנק הוא מזרחי-טפחות אבל מנהל רשות החברות ינקי קוינט נוטה להוציא את המניות למכירה בשוק בתקווה לקבל מחיר גבוה יותר, גם אם בסופו של דבר יהיה זה מזרחי-טפחות הבנק שירכוש אותן.
לאחר המכירה תישאר החברה למפעלי כלכלה בבעלות ההסתדרות והמדינה תמשוך את התמורה בעד המניות. ההון העצמי של בנק יהב עומד על כ־2.2 מיליארד שקל וההערכות הן שהמדינה תקבל עבור המניות כחצי מיליארד שקל.
ההסתדרות תפעל לקבל ממזרחי טפחות אופציה למכור בעתיד את חלקה בבנק לפי שווי זהה. במידה והמניות יימכרו לבנק מזרחי החברה תעמוד על זכותה למנות 3 דירקטורים לדירקטוריון בנק יהב. הצדדים גם יפעלו במסגרת המכירה לחייב את הבנק לחלק דיבידנדים לפי מדיניות חלוקת הדיבידנדים של מזרחי טפחות.
לפני שנה כבר פנתה המדינה להסתדרות והציעה לה למכור במשותף את מניותיהן בבנק יהב. כבר אז הגיעו הצדדים למסקנה שאין כל טעם בהמשך אחזקת המניות, ועובדי הסתדרות המדינה יקבלו את השירותים הפיננסיים מהקונה החדש.
באפריל אשתקד מונה אבשלום בוסקילה למנכ"ל הבנק והחליף את שאול גלברד שכיהן בתפקיד ב־15 השנים שקדמו לכך. תחת ניהולו של גלברד ביצע הבנק בשנים האחרונות שינוי אסטרטגי שבמסגרתו אף הוחלפה מערכת הליבה של הבנק. עם זאת, הבנק לא הצליח לפרוץ את הנישה של עובדי המדינה ולהשיג דריסת רגל משמעותית בשוק הקמעונאי. שני הצדדים טוענים כי פתרו את המכשול של חלוקת סכום התמורה כדיבידנד למדינה, מכשול משפטי שבעבר העיב על האפשרות למכור. אופיר אלקלעי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, הוביל את המו"מ מול קוינט.
קוינט החל במהלך למכירת המניות עוד בקדנציה הקודמת שלו כמנהל רשות החברות, והממשלה כללה את התכנית למכור את המניות בהצעת התקציב.